Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Α Υ Λ Η : Ἐπιθυμοῦμεν, ἆραγε τὴν … σωτηρίαν μας; - π. Τιμό...

Α Υ Λ Η : Ἐπιθυμοῦμεν, ἆραγε τὴν … σωτηρίαν μας; - π. Τιμό...: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ (28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021)   «Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως» (Ἐφεσ. Β΄ 8)   Ἡ σωτηρία μας.   Ὅταν ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου