Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

Η ΟΔΥΝΗΡΗ ΕΚΠΛΗΞΗ τῶν ΕΚΛΟΓΩΝ

Ἡ ὀδυνηρὴ ἔκπληξη τῶν ἐκλογῶν

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.           Τὴν ὥρα ποὺ οἱ πολιτικοί μας ἡγέτες μετροῦσαν τὰ κέρδη καὶ τὶς ἀπώλειες τῶν κομματικῶν τους σχηματισμῶν κατὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς καὶ αὐτοδιοικητικὲς ἐκλογὲς τοῦ περασμένου Μαΐου, ἕνα στοιχεῖο ποὺ ἐλάχιστα προβλήθηκε, ἀλλὰ πολὺ περισσό­τερο θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπασχολήσει ὅλους, εἶναι τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα τοῦ κόμματος Ἰσότητας, Εἰρήνης καὶ Φιλίας (Κ.Ι.Ε.Φ.) τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας, τὸ ὁποῖο γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἐκλογὲς στὴν Ξάνθη καὶ τὴ Ροδόπη ἀναδείχθηκε πρῶτο μὲ 25,02% καὶ 38,01% ἀντίστοιχα.
.           Μάλιστα ἡ Πρόεδρος αὐτοῦ τοῦ κόμματος Τσιγδὲμ Ἀσάφογλου δήλωσε ὅτι τὸ ΚΙΕΦ «εἶναι ἕνα τουρκικὸ κόμμα, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἕνα ἐπίσημο κόμμα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ἔχει ἱδρυθεῖ ἀπὸ Τούρκους καὶ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἡ πρόεδρος τοῦ κόμματος εἶναι μία Τουρκάλα».
.           Εἶναι ἀναμφιβόλως σημαντικὸ τὸ ὅτι οἱ δηλώσεις της προκάλεσαν τὴν ἄμεση ἀντίδραση τῶν Πομάκων τῆς Ξάνθης ποὺ διεμήνυσαν: «Δὲν εἴμαστε Τοῦρκοι. Ἔχουμε ἑλληνικὴ ἐθνικὴ συνείδηση»!
.           Σὲ ἐπιστολή της ἡ Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Πομάκων Ξάνθης Ἐμινὲ Μπορουτζῆ ἔγραψε τὰ ἑξῆς: «Δὲν μᾶς προκάλεσαν ἔκπληξη οἱ δηλώσεις τῆς προέδρου τοῦ Κόμματος Ἰσότητας, Εἰρήνης καὶ Φιλίας (K.I.E.Φ.) περὶ ἐξομοίωσης τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας στὴ Θράκη μὲ τουρκικὴ ἐθνικὴ μειονότητα.
.           Ὅπως εἶναι γνωστό, πέρα ἀπὸ τοὺς τουρκογενεῖς μουσουλμάνους, ἡ μουσουλμανικὴ μειονότητα τῆς Θράκης ἀποτελεῖται καὶ ἀπὸ δύο ἄλλες συνιστῶσες, τοὺς Πομάκους καὶ τοὺς Ρομά, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἑλληνικὴ ἐθνικὴ συνείδηση… Σὰν Ἑλληνίδα Πομάκα νιώθω ὅτι τέτοιες δηλώσεις εἶναι ἀπαράδεκτες, δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πρα­γματικότητα καὶ προσβάλλουν τὶς ἄλλες συνιστῶσες τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας καὶ τὸ πατριωτικό τους αἴσθημα. Εἶναι σαφὲς ὅτι τὸ κόμμα αὐτὸ δὲν ἐκπροσωπεῖ τὸ σύνολο τῆς μειονότητας».
.           Τόνισε δὲ ὅτι «σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ὑπόλοιπους συλλόγους Πομάκων τῆς Θράκης καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ἀνάδειξης τῆς ξεχωριστῆς μας ταυτότητας καὶ κουλτούρας καὶ ἀναχαίτισης τῆς ποδηγέτησης τῆς τουρκόφωνης συνιστώσας καὶ τῶν ἐκπροσώπων της».
.           Καὶ ἡ μὲν κυρία Ἐμινὲ Μπορουτζῆ ὡς Ἑλληνίδα Πομάκα ἔκανε τὸ καθῆκον της· οἱ πολιτικοί μας ἡγέτες ὅμως δὲν θὰ συμφωνήσουν κάποτε νὰ παραμερίσουν τὶς μικροκομματικές τους ἀντιπαραθέσεις καὶ νὰ ἐνισχύσουν οὐσιαστικὰ τὴ Θράκη, ὥστε νὰ ματαιώσουν τὰ ὕπουλα σχέδια τῆς Τουρκίας στὸ ζωτικότατο αὐτὸ τμῆμα τῆς Ἑλλάδος; 

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου