Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς στον Πατριάρχη Αθηναγόρα, για τον Οικουμενισμό

Τι είπε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς στον Πατριάρχη Αθηναγόρα, για τον Οικουμενισμό όταν συναντήθηκαν στην Ιερά Μονή Τσέλιε.
Προσφώνησι προς τον πατριάρχη Αθηναγόρα
Παναγιώτατε, Καλώς ήλθατε! Καλώς ήλθε μαζί Σας και η Οικουμενική Αλήθεια της Ορθοδοξίας.
Η Οικουμενική Αλήθεια του αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ο
οποίος πρώτος έφερε το φως του Χριστού στο Βυζάντιο και πρώτος με τον άγιο Σταυρό αγίασε τον χώρο της μετέπειτα ενδόξου πρωτευούσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Καλώς ήλθε μαζί Σας η Οικουμενική Αλήθεια όλων των Οικουμενικών Συνόδων που συγκροτήθηκαν στο Βυζάντιο και μάλιστα στην Κων/πολι, που διεκήρυξαν και εμαρτύρησαν την Οικουμενική Αλήθεια της Ορθοδοξίας, που δι΄ αυτής εφώτισαν την οικουμένη, κατετρόπωσαν τις αιρέσεις, στερέωσαν σε κάθε εποχή την Αιώνια Αλήθεια του Ευαγγελίου και έτσι εξασφάλισαν σε όλους τους πιστούς την σωτηρία και την αιώνιο ζωή. Καλώς ήλθε μαζί Σας η Οικουμενική Αλήθεια του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του ενδόξου πατριάρχου της Κων/πόλεως, ο οποίος με την χερουβική του πολιτεία και τον θεοφώτιστο νου του απεκάλυψε τα υπερχερουβικά ύψη και τα αθέατα βάθη των αγίων μυστηρίων της Παναγίας Τριάδος.
Καλώς ήλθε μαζί Σας η Οικουμενική Αλήθεια του χρυσορρήμονος Ευαγγελιστού της οικουμένης, του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του υπερενδόξου πατριάρχου της Κων/πόλεως, ο οποίος με το πάμφωτο Ευαγγέλιο του Χριστού εφώτισε και ευαγγελίσθηκε όλα τα σκότη και τα ερέβη, όχι μόνο του δικού μας γηίνου κόσμου αλλά και όλων των κόσμων, μέσα στους οποίους κινείται ο άνθρωπος και η ανθρωπίνη σκέψις, δίνοντας θεόσοφα και ανθρωπίνως κατανοητά και απλά απαντήσεις σε όλα τα σημαντικώτατα προβλήματα του ανθρωπίνου πνεύματος.
Καλώς ήλθε μαζί Σας και η Οικουμενική Αλήθεια του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, εκείνου του ταπεινού ηγουμένου στην Κων/πολι αλλά απτοήτου και φοβερού ομολογητού της Αληθείας, φοβερού σε όλους τους εχθρούς αυτής της Αληθείας, ο οποίος και σώμα και ψυχή προσέφερε ως ευώδη θυσία στην Οικουμενική Αλήθεια της Ορθοδοξίας.
Καλώς ήλθε μαζί Σας η Οικουμενική Αλήθεια του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, του θεοδοξάστου ηγουμένου στην Κων/πολι, ο οποίος με παρρησία ήλεγξε τους αλαζόνες βασιλείς, τους εχθρούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αψήφη- σε χιλίους θανάτους, έδωσε τα πάντα για τον Χριστό, και δεν επρόδωσε την Αλήθεια του Χριστού ούτε στο παραμικρό.
Καλώς ήλθε μαζί Σας η Οικουμενική Αλήθεια του αγίου Φωτίου, του αληθώς μεγάλου και υπερμεγίστου πατριάρχου της Κων/πόλεως, ο οποίος έφερε μέσα του όλο το φως της Ορθοδόξου Πίστεως και διασφάλισε δι΄ αυτού μέχρι της Συντελείας την αιώνια οδό της Ορθοδοξίας από την ζούγκλα της κακοδοξίας και της απιστίας και της αθεΐας που έμελλε να ακολουθήση.
Καλώς ήλθε μαζί Σας η Οικουμενική Αλήθεια του αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, του ηγουμένου στην Κων/πολι, ο οποίος με την αγία του ψυχή και τον Χριστοφώτιστο νου του είδε εκείνα που μέχρι τότε «οφθαλμός άνθρωπου ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη» (Α’ Κορ. β’ 9), είδε και εβίωσε και μας απεκάλυψε και περιέγραψε τα μυστήρια της Παναγίας Τριάδος, τα οποία πριν από αυτόν δεν είχαν περιγραφή.
Καλώς ήλθε μαζί Σας η Οικουμενική Αλήθεια των οσίων και θεοφόρων και θεοσόφων Πατέρων, Βασιλείου του Νέου, Ανδρέου του διά Χριστόν Σαλού, Συμεώνος του Μεταφραστού και όλων των υπολοίπων μεγάλων αγίων ανδρών της ενδόξου πρωτευούσης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, αυτής της αληθώς ενδόξου και υπερενδόξου, διότι η Κων/πολις ως πρωτεύουσα του Βυζαντίου έδωσε τους περισσοτέρους άγιους από όλες τις πόλεις του κόσμου. Η Οικουμενική Αλήθεια της Ορθοδοξίας φυλάσσεται μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία του Χριστού διά της αγιότητος και της πίστεως των αγίων Πατέρων και Ομολογητών, αγίων Μαρτύρων και Αναργύρων, Ασκητών και Ερημιτών, και όλων των υπολοίπων Αγίων και Δικαίων, οι οποίοι διέλαμψαν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και έγιναν οι αθάνατοι οδηγοί μας. Διότι σήμερα, στον εικοστό αιώνα, για μας τους Ορθοδόξους ο άγιος Χρυσόστομος είναι πιο ζωντανός και πιο ζωοποιός και πιο σπουδαίος από όλους μας (έμενα και εσένα και όλους εμάς τους Ορθοδόξους ανά τον κόσμο). Το ίδιο και ο άγιος Βασίλειος ο Μέγας και ο άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος και όλη η χορεία των Αγίων Πατέρων. Μόνο υπό των Αγίων Πατέρων οδηγούμενοι και χειραγωγούμενοι βαδίζουμε με ασφάλεια την οδό της Οικουμενικής Αληθείας του Χριστού. Γι’ αυτό οι Άγιοι Πατέρες είναι για μας τους Ορθοδόξους το κριτήριο, το μέτρο, της ορθοδοξίας μας. Ορθόδοξο είναι μόνο εκείνο το όποιο είναι των Αγίων Πατέρων και ό,τι είναι σύμφωνο με αυτούς. Κάθε τι άλλο δεν είναι δικό μας, δεν είναι Ορθόδοξο, δεν είναι του Χριστού.
Σε τί συνίσταται η Ορθοδοξία;
Στην Οικουμενική Αλήθεια των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Μαρτύρων, των Αγίων Αναργύρων, με μία λέξι των Αγίων. Αυτή η Οικουμενική Αλήθεια ισχύει και για τους αγγέλους στον ουρανό και για τούς ανθρώπους στην γη. Και αυτή η Αλήθεια είναι ό,τι κυρίως λείπει σήμερα από τον κόσμο, ο οποίος θανάσιμα βασανίζεται τρεφόμενος με τα ξυλοκέρατα του αθέου ευρωπαϊκού ουμανισμού και σχετικισμού. Ο κόσμος σήμερα κουράστηκε από διεστραμμένα ευαγγέλια Χριστού. Περισσότερο παρά ποτέ είναι αναγκαίο στον κόσμο το αιώνιο Ευαγγέλιο του Χριστού (Αποκ. ιδ’ 6), το όποιο διαφυλάσσεται μόνο στην Ορθοδοξία. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, στο οποίο επιθυμούν να παρακύψουν οι άγγελοι (Α’ Πέτρ. α’ 12).
Χάριν αυτού του Ευαγγελίου του Χριστού, αυτής της Αιωνίου Αληθείας της Ορθοδοξίας, δεν είναι δυνατόν να γίνη κανένας συμβιβασμός, καμμία παραχώρησις, πουθενά, ποτέ και με κανένα. Παναγιώτατε, Χαιρετίζοντας στο πρόσωπο Σας αυτήν την Οικουμενική Αλήθεια της Ορθοδοξίας, εμείς ταπεινά, από καρδίας, και εν προσευχή υποκλινόμεθα ενώπιον όλων των αγίων προκατόχων Σας στον πατριαρχικό Θρόνο της Βασιλευούσης και τους παρακαλούμε και ικετεύουμε: Αυτοί οι θαυμάσιοι και άγιοι Πατέρες και Μάρτυρες να καθοδηγούν και χειραγωγούν όλους εμάς με την Οικουμενική Αλήθεια της Ορθοδοξίας ανάμεσα στους ανέμους και τις θύελλες της ταραγμένης εποχής μας, ώστε και εμείς να διαφυλάξουμε και στους μεταγενεστέρους νά παραδώσουμε αυτήν την Οικουμενική Αλήθεια της Ορθοδοξίας, η οποία έχει περισσότερη αξία από όλους μαζί τους ορατούς κόσμους. Γι’ αυτό, καλώς ήλθατε!
Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου!
Σάββατο του Λαζάρου, 8/21 Απριλίου 1962
Ιερά Μονή Τσέλιε Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος


Πηγή:  ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ(Ι)

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου