Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016Πάνω ἀπό ὅλα χριστιανή!

                     'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη,  ἱεροκήρυκος

Ἠθοποιός ἦταν ἡ Ἄννα Συνοδινοῦ, πού ἀναχώρησε γιά τούς οὐρανούς τόν περασμένο Ἰανουάριο. Ἔπαιζε θαυμάσια ὅλους τούς ρόλους, σέ ὅλα τά ἔργα πού πρωταγωνίστησε. Μά ἐκεῖνο τό ἔργο, ὅπου μέ ποιότητα ἐκπληκτική διακόνησε, ἦταν τό ἔργο τῆς πίστεως (B' Θεσ. α' 3). Στό ἔργο αὐτό δέν ἔπαιξε θέατρο! Ἦταν «θέατρον καί ἀγγέλοις καί ἀνθρώποις» (Α' Κορ. δ' 9). Θέαμα
ἐξαίσιο γιά ὅλους.
Ἄνθρωπος ὑψηλῆς νοημοσύνης, μά πιό πολύ, ὑψηλῆς καλωσύνης.
Ἄνθρωπος εὐγενής, μά πιό πολύ εὐσεβής.
Ἄνθρωπος τῆς τέχνης, μέ μοναδικές ἐπιδόσεις, μά πιό πολύ τῆς πνευματικῆς καλλιεργείας καί τῆς ἐνάρετης καλλιτεχνίας..
Ἄνθρωπος μέ ἀληθινή ἀρχοντιά, μά πιό πολύ μέ ἀληθινή χριστιανική πορεία καί ὀρθόδοξη εὐλάβεια.
Ἄνθρωπος μέ καλλιέπεια, μά πιό πολύ μέ ὁμολογία πίστεως στόν Χριστό..
Ἄνθρωπος μέ ἁγνή προσφορά στή δημόσια ζωή, μά πιό πολύ μέ θάρρος καί παρρησία. Ὅταν κάποτε, ὡς βουλευτής, εἶδε νά μετα­τρέπεται ἡ Βουλή σέ κακόγουστο θέατρο, διαμαρτυρήθηκε ἔντονα καί παραιτήθηκε ἀπό τό βουλευτικό της ἀξίωμα! Πῶς, ἆραγε, θά ἀντιδροῦσε, ἄν ἔβλεπε σέ δημόσιο θέατρο νά προσπαθοῦν νά ἀνεβάσουν ἔργο γνωστοῦ τρομοκράτη;....
Δύο ἐπίσκοποι θέλησαν νά χαράξουν σημαντικά κείμενα γιά τή μακαριστή πλέον δασκάλα τοῦ θεάτρου καί τοῦ χρι­στιανικοῦ ἤθους.
Ὁ Μητροπ. Δημητριάδος κ. γνάτιος, σέ ἄρθρο του γιά τήν Ἄννα Συνοδινοῦ, ἀρχίζει ὡς ἑξῆς:
«Ἡ μνήμη μου ἀνακαλεῖ τή συνομιλία μέ τή μεγάλη ἠθοποιό καί πνευματική κυρία Ἄννα Συνοδινοῦ, στήν ἐκπομπή “Ἀρχονταρίκι” πρίν δέκα χρόνια. Καί μάλιστα ἀνακαλεῖ ὄχι μόνο τόν θαυμασμό γιά τήν ποιότητα τοῦ ρέοντος λόγου καί τήν ὑψηλή αἰσθητική τῆς ἔκ­φρασης, ἔκφρασης πηγαίας καί ἀβίαστης, ἀλλά καί τήν συγκίνηση πού ἔνιωσα ἐνώπιον μιᾶς προσωπικότητος κοσμοπολίτικης καί συγ­χρόνως βαθύτατα παραδοσιακῆς, ἐνσυνείδητα χριστιανικῆς καί πρόθυμης νά ἀποκαλύψει τά μύχια τῆς ψυχῆς της μέ παιδική ἁπλότητα, ἀπόλυτη εἰλικρίνεια καί θαυμα­στή διαφάνεια».
 Ὁ Μητρ. Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, πού ἦταν καί ὁ πνευματικός της, σέ ἄρθρο του τόνισε:
-Γιά τήν εὐλάβειά της: «Ζοῦσε μέ ἀριστοκρατικό τρόπο, ἤξερε νά ἀνάβη τό καντήλι καί τό θυμιατήρι, νά κάνη πρόσφορο, νά προσ­εύχεται γιά τόν ἀνθρώπινο πόνο, νά μιλᾶ ὧρες στό τηλέφωνο τρυφερά μέ τούς πονεμένους ἀνθρώπους, σκορπίζοντας αἰσιοδοξία καί χαρά, καί νά φλέγεται ἀπό τήν Παράδοση τοῦ τόπου μας, κυρίως ὅμως ἀπό τήν ζωή τῶν ἁγίων».
-Γιά τήν εὐλάβειά της: «Σέ μιά συνέντευξή της, ἀναφερόμενη στήν περιπέτεια τῆς ὑγείας της, εἶπε: “Ὁ καρκῖνος εἶναι μιά θανατηφόρα ἀσθένεια, πού ἴσως τήν προλάβεις μέ ἔγκαιρη διάγνωση, τόν κατάλληλο ἐπιστήμονα καί πάντα μέ τήν βοήθεια τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ”. Στή συνέχεια ἀνέφερε: “Διάβασα πολύ, ἡσύχασα μιλώντας μέ ἐλάχιστους φίλους. Δέν σκέφθηκα τόν θάνατο καί δέν ἔπαθα πανικό... Πολύ ἀργότερα πληροφορήθηκα, ὅτι ὁμάδες γνωστῶν καί ἀγνώστων φίλων μου, ἔκαναν ὁλονυκτίες στίς Ἐκκλησίες καί προσεύχονταν ὑπέρ ὑγείας μου. Τούς εὐγνωμονῶ. Ἡ κοινωνία μοῦ ἔστελνε ἐνέργεια... Κι ἐγώ κάθε Σάββατο πηγαίνω ἄρτο στήν Ἐκκλησία, μέ προσευχή ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων συναδέλφων μου. Πηγαίνω καί οἶνο ὑπέρ ὑγείας πολλῶν. Δόξα τῷ Θεῷ. Ζῶ, λοιπόν, θείᾳ χάριτι, δίχως νά τό ἐπιλέξω. Ἡ Παράδοση καί ἡ πρόοδος μέ κρατοῦν στήν ζωή”».
-Γιά τήν πίστι της καί την ἀφοβία τοῦ θανάτου: «Δέν φοβήθηκα οὕτε φοβάμαι τόν θάνατο. Ἄλλωστε μετά τόν θάνατο ζοῦμε μέ τούς ἁγίους. Γιατί ἡ ζωή, πού ζοῦμε ἐδῶ στή γῆ, νά εἶναι καλύτερη ἀπό τήν ζωή τῶν ἁγίων στόν οὐρανό;»..
Πολλές φορές ἄνοιξε ἡ αὐλαία τῶν θεάτρων καί ἐπί τῆς σκηνῆς ἐμφανίστηκε ἡ μεγάλη πρωταγωνίστρια Ἄννα Συνοδινοῦ καί εἰσέπραξε τά χειροκροτήμα­τα τοῦ κόσμου. Τώρα, πού ἔπεσε ἡ αὐλαία στή σκηνή τῆς παρούσης ζωῆς, ἐλπίζουμε νά εἰσπράττη τά χειροκρότηματα τῶν ἀγγέλων!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου