Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ μέσα ἀπὸ τὰ Κείμενά τους

197 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ
μέσα ἀπὸ τὰ Κείμενά τους

τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»
 1. Οἱ Χιλιαστὲς καταφρονοῦν τὴν Ἁγία Τριάδα καὶ τὴν Ἱερὴ Παράδοση! Χαρακτηρίζουν: Σατανικὸ τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τὴν Α΄ Οἰκουμεν. Σύνοδο («Ἡ μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καταλλαγὴ» σελ. 73 & «Ἀπελευθέρωσις» σελ. 218 καὶ ἑξῆς).

 2. Οἱ Χιλιαστὲς δὲν παραδέχονται τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας: Δὲν δέχονται ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μας εἶναι ἴσος μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα καὶ ὅτι ὑπῆρχε πάντοτε μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα («Τί διδάσκει πράγματι ἡ Ἁγία Γραφή;» σελ. 41)

 3. Οἱ Χιλιαστὲς δὲν δέχονται τὴν ἀλήθεια τῆς Γραφῆς γιὰ τὴν ἀθανασία τῶν ψυχῶν Γράφουν: «Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς εἶναι τὸ πρῶτον ψεῦδος, τὸ ὁποῖον εἶπεν ὁ διάβολος. Ὁ ἄνθρωπος ἀποθνήσκει καὶ ἡ ψυχὴ ἀποθνήσκει» («Καταλλαγή», σελ. 109)

 4. Οἱ Χιλιαστὲς ἔχουν διαψευσθεῖ γιὰ τὸ πότε θὰ γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία Γράφουν: «Τὸ ἔτος 1874 ἀποτελεῖ τὴν χρονολογίαν τῆς δευτέρας τοῦ Κυρίου παρουσίας…» [«Ἡ κιθάρα τοῦ Θεοῦ», σελ. 266-267].

 5. Οἱ Χιλιαστὲς χαίρονται γιὰ τὸ Σιωνισμό. Γράφουν: «Πάντες οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου θέλουσι γνωρίσει ὅτι ὁ Κύριος ἐξήρανε τὴν χριστιανωσύνην καὶ ἐζωοποίησεν τὸν Σιωνισμόν, τὸν Ἰουδαϊσμὸν» («Γραφικαὶ Μελέται», τόμος 7ος, σελ. 546)

 6. Οἱ Χιλιαστὲς δὲν πιστεύουν στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Γράφουν: «Τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατηναλώθη ἐπάνω στὴ γῆ καὶ δὲν ἐλήφθη στὸν οὐρανὸ» («Πράγματα εἰς τὰ ὁποῖα εἶναι ἀδύνατον νὰ ψευσθῆ ὁ Θεὸς», σελ. 355).

 7. Οἱ Χιλιαστὲς δὲν σέβονται τὴν Πατρίδα καὶ τὴ Σημαία. Γράφουν: «Οἱ πολιτικὲς κυβερνήσεις, λένε, εἶναι τοῦ Σατανᾶ» {«Πάντα δοκιμάζετε» σελ. 231}.  «Ὁ χαιρετισμὸς τῆς Σημαίας ἀποτελεῖ σατανικὴν λατρείαν. («Ἔστω ὁ Θεὸς ἀληθής», σελ. 135 & 234)

 8. Οἱ Χιλιαστὲς ζητοῦν Παγκόσμια Κυβέρνηση. Γράφουν: «Πρέπει νὰ ὑπάρξει μία παγκόσμια κυβέρνηση … Ἡ ΚτΕ καὶ ὁ ΟΗΕ, ἀπέτυχαν ἐντελῶς νὰ λύσουν τὰ προβλήματα» [«Σκοπιά», 15. 02.1983, σελ. 3-5 & 01.07.1978, σελ. 12, ὅπου τιτλοφοροῦν: Ἡ Ἐπικείμενη Παγκόσμια Κυβέρνησίς μας, Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ]

 9. Οἱ Χιλιαστές  πιστεύουν ὅτι ὁ Παράδεισος θὰ εἶναι γιὰ πάντα στὴ γῆ καὶ ὄχι στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν («Τί διδάσκει πράγματι ἡ Ἁγία Γραφή;» σελ. 60)

 10. Οἱ Χιλιαστὲς δεν  ἐγκρίνουν τὴ μετάγγιση αἵματος καὶ δὲν τιμοῦν τὴν Θεοτόκο καὶ τοὺς ἁγίους μας, τὶς ἅγιες εἰκόνες, τὸν Τίμιο Σταυρό, τὰ τίμια λείψανα καὶ συνολικὰ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ

ΠΙΣΤΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!!!

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

2 σχόλια:

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΗΣΜΟΥ ΜΑΣΩΝΟΕΒΡΑΙΟΝ ΠΑΝΤΑ ΕΙΤΑΝ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΜΑΣ ,,,,,
  ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΡΕΙΠΤΟΥΝΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΠΟΡΙΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΑΤΗ ,,,,,,
  ΞΕΧΝΑΝΕ ΠΩΣ Η ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΑΤΗ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΑΤΑΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΛΑΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΠΟΥ ΥΔΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 1872 ΑΠΟ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΦΙΛΑΥΤΟΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΜΑΣ,,,,
  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ,,,,,,,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΗΣΜΟΥ ΜΑΣΩΝΟΕΒΡΑΙΟΝ ΠΑΝΤΑ ΕΙΤΑΝ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΜΑΣ ,,,,,
  ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΡΕΙΠΤΟΥΝΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΠΟΡΙΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΑΤΗ ,,,,,,
  ΞΕΧΝΑΝΕ ΠΩΣ Η ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΑΤΗ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΑΤΑΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΛΑΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΠΟΥ ΥΔΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 1872 ΑΠΟ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΦΙΛΑΥΤΟΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΜΑΣ,,,,
  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ,,,,,,,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή