Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

«ΔEΝ YΠΑΡΧΕΙ ΘΕOΣ» Ἢ «EΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΘΕΟ»; (Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς)

 Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Δὲν ὑπάρχει Θεὸς» ἢ «Ἐγὼ δὲν ἔχω Θεό».

.              Ἕνας συνάδελφός σου, σοῦ ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ!» Καὶ αἰσθάνεσαι σὰ νὰ σὲ χτυπᾶ μὲ μαστίγιο.  Κι ἐσὺ ἀγωνιᾶς γιὰ τὴν ψυχή του καὶ τὴν ζωή του. Καὶ καλὰ σκέφτεσαι.  Ἂν δὲν ὑπάρχει ὁ Ζῶν καὶ Παντοδύναμος Θεὸς κι ἂν δὲν εἶναι ἰσχυρότερος ἀπὸ τὸν θάνατο, τότε ὁ θάνατος εἶναι ὁ μοναδικὸς κυρίαρχος. Καὶ ἡ κάθε ζωντανὴ ὕπαρξη δὲν εἶναι παρὰ ἕνα κλωτσοσκούφι τοῦ θανάτου. Ἕνα ποντικάκι στὸ στόμα τῆς γάτας. Μιὰ φορά, ἀντικρούοντάς τον, τοῦ εἶπες: «Ὁ Θεὸς ὑπάρχει. Γιὰ σένα δὲν ὑπάρχει». Καὶ δὲν ἔσφαλες. Γιατί ἐκεῖνοι ποὺ ἀποκόπτονται ἀπὸ τὸν Αἰώνιο καὶ Ζωοδότη Κύριο ἐδῶ στὴν γῆ, ἀποκόπτονται ἀπὸ τὴ ζωὴ τὴν πραγματική. Καὶ ἔτσι οὔτε ἐδῶ, οὔτε στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ γευθοῦν τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς πλάσης Του. Καὶ καλύτερα νὰ μὴν εἴχαμε γεννηθεῖ, παρὰ νὰ εἴμαστε ἀποκομμένοι ἀπὸ τὸν Θεό. Ἂν ἤμουν στὴ θέση σου, θὰ τοῦ ἔλεγα τὰ ἑξῆς:

–Κάνεις λάθος, φίλε μου! Ὀρθότερο θὰ ἦταν, ἂν ἔλεγες: “Ἐγὼ δὲν ἔχω Θεό”. Διότι τὸ βλέπεις, ὅτι ὑπάρχουν τόσοι ἄνθρωποι γύρω σου, ποὺ ἔχουν Θεὸ καὶ γι᾽ αὐτὸ διακηρύττουν ὅτι ὑπάρχει Θεός. Λοιπόν, μὴ λές: “Δὲν ὑπάρχει Θεός”! Περιορίσου νὰ λές: “Ἐγὼ δὲν ἔχω Θεό”!
– Κάνεις λάθος! Μιλᾶς σὰν τὸν ἄρρωστο, ποὺ λέει ὅτι δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ὑγεία!
– Κάνεις λάθος! Μοιάζεις μὲ τὸν τυφλὸ ποὺ λέει: “Δὲν ὑπάρχει φῶς στὸν κόσμο”. Ὅμως φῶς ὑπάρχει. Καὶ εἶναι διάχυτο παντοῦ. Αὐτὸς ὁ δυστυχὴς δὲν ἔχει τὸ φῶς του. Καὶ θὰ μιλοῦσε σωστὰ ἂν ἔλεγε: «Ἐγὼ δὲν ἔχω μάτια καὶ δὲν βλέπω φῶς».
– Κάνεις λάθος! Μιλᾶς σὰν τὸ ζητιάνο, ποὺ λέει: “Δὲν ὑπάρχει χρυσάφι στὴν γῆ”. Μὰ χρυσάφι ὑπάρχει! Καὶ ἐπάνω στὴ γῆ! Καὶ μέσα στὴν γῆ! Αὐτὸς δὲν ἔχει χρυσάφι! Τὸ σωστὸ θὰ ἦταν νὰ ἔλεγε: «Ἐγὼ δὲν ἔχω χρυσό»!
– Κάνεις λάθος! Μοιάζεις μὲ τὸν παλιάνθρωπο ποὺ λέει: “Δὲν ὑπάρχει καλωσύνη στὸν κόσμο”. Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ πεῖ: “Ἐγὼ δὲν ἔχω ἴχνος καλωσύνης μέσα μου”.

.            Αὐτὸ νὰ τοῦ πεῖς κι ἐσύ: Συνάδελφε, κάνεις λάθος! Λάθος διακηρύττεις ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός! Γιατί, ὅταν κάτι δὲν τὸ ἔχεις ἐσὺ καὶ δὲν τὸ γνωρίζεις ἐσύ, δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει πουθενὰ κι ὅτι δὲν τὸ ἔχει κανείς! Ποιός σοῦ ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ μιλᾶς ἐκ μέρους ὅλου τοῦ κόσμου; Ποιός σοῦ ἔδωσε τὴν ἄδεια νὰ διακηρύττεις, ὅτι τὴν δική σου ἀρρώστια τὴν ἔχουν ὅλοι; Ὅτι ὅλοι ἔχουν τὴν δική σου πλάνη;
.                 Φωνάζεις ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός! Τὸ διακηρύττεις σὲ ὅλον τὸν κόσμο! Πολεμᾶς τὴν ἀλήθεια! Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν θέλουν νὰ ζοῦν μὲ τὸν Θεὸ εἶναι ἐλάχιστοι. Ἀλλὰ καὶ γι᾽ αὐτοὺς ὁ Θεὸς ὑπάρχει! Τοὺς περιμένει. Μέχρι τὴν τελευταία πνοὴ σ᾽ αὐτὴ τὴν γῆ! Καὶ μόνο ἂν δὲν φροντίσουν νὰ μετανοήσουν, ἔστω στὴν τελευταία τους στιγμή, μόνο τότε ὁ Θεὸς στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει γι᾽ αὐτούς. Καὶ θὰ τοὺς διαγράψει ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς ζωῆς.
.             Γι᾽ αὐτὸ πές του, σὲ παρακαλῶ φίλε μου: Γιὰ τὸ καλὸ τῆς ψυχῆς σου. Γιὰ τὰ ἐπουράνια ἀγαθά. Γιὰ τὰ δάκρυα ποὺ ἔχυσε ὁ Χριστὸς καὶ τὶς πληγὲς ποὺ δέχθηκε γιὰ ὅλους μας. Ἄλλαξε μυαλό! Μετανόησε! Διορθώσου! Καὶ γύρισε στὴν Ἐκκλησία μας!

ΠΗΓΗ: imkby.gr
ΠΗΓΗ:http://christianvivliografia.wordpress.com/2013/11/27/%CE%B4%E1%BD%B2%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%E1%BD%B8%CF%82-%E1%BC%A2-%E1%BC%90%CE%B3%E1%BD%BC-%CE%B4%E1%BD%B2%CE%BD-%E1%BC%94%CF%87%CF%89-%CE%B8/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου