Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ! ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΣΙΣ Η ΟΧΙ;

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011
O ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 630 ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΤΟΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ:

[Ἀπευθυνόμενος σέ “ἱεράρχες” τῆς Ἀρμενικῆς, Αἰθιοπικῆς καί Συριακῆς Κοινότητας, στίς 26-10-2009, στή Νέα Ὑόρκη]

«Ὁ θεολογικός διάλογος μεταξύ τῶν δύο Χριστιανικῶν Οἰκογενειῶν μας ―πού εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ Ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ἐκκλησίες [=οἱ Μονοφυσίτες]― ἔβαλε καί ἐπισήμως ἕνα τέλος στίς παρεξηγήσεις τοῦ παρελθόντος. Δέν εἶναι ἡ θεολογία πού μᾶς χωρίζει. Μᾶλλον, εἴμαστε ἑνωμένοι... στή δέσμευσή μας νά θέσουμε τά ποιμαντικά, λειτουργικά, ἐκκλησιαστικά ζητήματα στά ὁποία θά οἰκοδομήσουμε τήν ἑνότητά μας ὅλο καί περισσότερο». www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=816


ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ:


«11η Ιουλίου: Κατά τήν ἡμέρα αὐτή, γίνεται ἀνάμνηση τοῦ θαύματος πού ἔγινε ἀπό τήν ἁγία Εὐφημία, ὅταν, κατά τήν ἐποχή τοῦ [Βασιλέως] Μαρκιανοῦ, συντάχθηκαν δύο τόμοι πού περιεῖχαν τόν ὅρο τῆς Συνόδου, πού ἔγινε στή Χαλκηδόνα [πρόκειται γιά τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, τό 451 μ.Χ.] καί ἦταν ἕνας [τόμος] τῶν Ὀρθοδόξων καί ἕνας τῶν Μονοφυσιτῶν. Γιά νά πάψει λοιπόν ἡ ἔριδα μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν, ἀποφασίστηκε νά τεθοῦν καί οἱ δύο τόμοι μέσα στή λάρνακα τῆς ἁγίας Εὐφημίας, γιά νά φανεῖ ποιόν ἀπό τούς δύο θά δεχτεῖ ἡ Ἁγία. Μετά τήν ἀποσφράγιση τῆς λάρνακας, βρέθηκε ὁ μέν τῶν αἱρετικῶν τόμος στά πόδια τῆς Ἁγίας πεταμένος, ὁ δέ τῶν ὀρθοδόξων στό στῆθος της».  www.saint.gr/2119/saint.aspx

Ἀπολυτίκιο Ἁγίας Εὐφημίας:

[Ἦχος γ'. Θείας πίστεως]
«Λίαν εὔφρανας, τούς Ὀρθοδόξους, καί κατῄσχυνας τούς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε. Τῆς γάρ Τετάρτης Συνόδου ἐκύρωσας ἅ οἱ Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος».
______________
Γέρων Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης:
«[Τούς αἱρεσιάρχες τῶν Ἀντιχαλκηδονίων - Μονοφυσιτών] τόσοι ἅγιοι Πατέρες πού εἶχαν θεῖο φωτισμό καί ἦταν σύγχρονοί τους “δέν τούς κατάλαβαν καί τούς παρεξήγησαν”, καί ἐρχόμαστε ἐμεῖς μετά ἀπό τόσους αἰῶνες νά διορθώσουμε τούς ἁγίους Πατέρες; Ἀλλά καί τό θαῦμα τῆς ἁγίας Εὐφημίας δέν τό ὑπολογίζουν; Καί αὐτή “παρεξήγησε” τόν τόμο τῶν αἱρετικῶν; Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι καράβι τοῦ κάθε ἐπισκόπου νά κάνει ὅ,τι θέλει».
[Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὅρος 2004, σ. 690-691]
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=22197 

3 σχόλια:

 1. Η λέξη «αίρεσις» είναι κάπως ακραία π. Τιμόθεε. Θα μπορούσατε να πείτε απλώς διαφορετική διατύπωση της πίστης μας. Τι κι αν ο μονοφυσιτισμός λέει ότι η ανθρώπινη και η θεία φύση του Χριστού συγχωνεύτηκαν και δημιουργήθηκε μια καινούργια φύση που διατηρεί τις θείες και ανθρώπινες ιδιότητες; Το ίδιο είναι με τη διδασκαλία του αγ. Μάξιμου. Εξ' άλλου έχουμε υπογράψει «Κοινή Δήλωση» το 1993 που λέει τα παραπάνω. Η ουσία του Χριστιανισμού είναι η αγάπη!

  Αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορεί να δωθεί πάτερ. Αν και αθεολόγητη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ας εξετασθεί λίγο περισσότερο το Θέμα αυτό.
  Έχουν γραφεί πολλά υπό πολλών.
  Δεν είναι τόσο εύκολη η απάντηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή