Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

"ΠΑΡΤΟΝ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΟΥ, ΝΑ ΣΟΥ 'ΠΕΙ ΄ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ΄ " !!!

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΆΠΑ: «ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΕΪΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» καὶ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

 Πάπας Φραγκίσκος: «Καὶ οἱ ἀθεϊστὲς ἔχουν τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου» Πρωτοφανὴς δήλωση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας

.          Οἱ ἀθεϊστὲς δὲν εἶναι κακοὶ ἄνθρωποι, δήλωσε ὁ πάπας Φραγκίσκος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πρωινῆς προσευχῆς του τὴν Πέμπτη [23.05.13] σὲ παρεκκλήσι τοῦ Βατικανοῦ. Καὶ προσέθεσε ὅτι ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι ποὺ δὲν πιστεύουν στὸν Θεὸ εἶναι καλοὶ ἄνθρωποι ἀρκεῖ νὰ κάνουν τὸ καλό.
.            Ἡ δήλωση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία μετέδωσε καὶ ὁ ραδιοσταθμὸς τοῦ Βατικανοῦ, εἶναι κάτι τὸ ἐντελῶς πρωτοφανὲς καὶ ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸ “κρέντο” τοῦ προκατόχου του Βενέδικτου ΙϚ´, ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένα καταδίκασε τὸν ἀθεϊσμό, μάλιστα πολλὲς φορὲς στὸ κήρυγμά του ἔδειχνε τὴν ἀποστροφή του γιὰ τοὺς μὴ καθολικούς, τοὺς θεωροῦσε δεύτερης κατηγορίας χριστιανούς.
.            Σὲ ἕναν εἰκονικὸ διάλογο, τὸν ὁποῖο ὁ πάπας Φραγκίσκος ἔκανε μὲ τὸ ἐκκλησίασμά του, ἀναρωτήθηκε ἂν θὰ ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου ἕνας ἀθεϊστής. «Καὶ βέβαια, ὅλοι μας τὴν ἔχουμε. Ἀρκεῖ νὰ κάνουμε τὸ καθῆκον μας, τὸ καλό», ἀπάντησε.
.          «Κάντε τὸ καλὸ καὶ θὰ τὰ βροῦμε», εἶπε στοὺς ἔκπληκτους ἐκκλησιαζομένους.

Ἅγ. Ἰουστ. ΠόπΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: «Λένε: ὑπάρχουν καὶ ἄθεοι καλοὶ ἄνθρωποι. Ναί, οἱ ἄθεοι μποροῦν νὰ εἶναι προσωρινὰ καλοί, ἐπιφανειακὰ καλοί, φαρισαϊκὰ καλοί. Ἀλλὰ ὁ ἄθεος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀληθινὰ καλός, διαρκῶς καλός, βαθειὰ καλός, ἀθάνατα καλός, ἐπειδὴ γι᾽ αὐτὸ χρειάζεται νὰ εἶσαι σὲ πνευματικὴ σχέση, σὲ πνευματικὴ συγγένεια μὲ τὸν πραγματικὰ Μοναδικὸ Ἀγαθὸ καὶ Αἰώνια Ἀγαθό: μὲ τὸν Θεὸ καὶ Κύριο Χριστό. Εἶναι ἀληθινὸς δι᾽ ὅλων τῶν αἰώνων ὁ θεῖος λόγος τοῦ Σωτῆρος: “χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν” (Ἰωάν. ιε´ 5)» , Ἅγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, Ἑρμηνεία στὶς Ἐπιστολὲς τοῦ Ἁγ.Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐκδ. Ἐν Πλῷ, Ἀθῆναι 2006, σελ. 172) .         Συνεπῶς, ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ, συνεχίστε μὲ τὴν ἴδια καλὴ θέληση νὰ συνομιλεῖτε ἀπαραμείωτα, νὰ διαλέγεσθε «ἐν ἀγάπῃ», «ἐν εἰλικρινείᾳ» μὲ τὴν ἀδελφὴ “ἐκκλησία” μέχρι πάντες καταντήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς ὡραίας αὐτῆς χριστιανικῆς πίστεως…!

ΠΗΓΗ: tovima.gr

1 σχόλιο:

  1. Και τώρα θέλουν να πιστέψουμε ότι ο Πάπας δεν είναι αιρετικός; Ναι καλά...

    ΑπάντησηΔιαγραφή