Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Αναστάσιος: «Μακαρία η οδός η πορεύη σήμερον», σεβαστέ π. Πανα...

Αναστάσιος: «Μακαρία η οδός η πορεύη σήμερον», σεβαστέ π. Πανα...: ….καί ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· γράψον, μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ  ἄρτι. Ναί, λέγει τό Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου