Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΣ !

Υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά και
Σε έργα οδοποιίας σε συνοικίες της Πάτρας προχωρά η δημοτική αρχή,
Μέσα σε δύο ώρες, το σύνολο σχεδόν των τελών κυκλοφορίας ήταν διαθέσιμο για το

Ο Γέροντας Επιφάνιος για τις εκτρώσεις

 • Από  impantokratoros.gr
Ο Γέροντας Επιφάνιος για τις εκτρώσεις
«Ένα πιστό ανδρόγυνο πήγε κάποτε στον Γέροντα ζητώντας τη συμβουλή του (δεν είχαν αυτόν Πνευματικό).
Το πρόβλημα τους ήταν ότι η γυναίκα έπαιρνε δυνατά φάρμακα για κάποια ασθένειά της και κατά τη διάρκεια της θεραπείας έμεινε έγκυος. Ο γιατρός την προέτρεπε να κάνη άμβλωσι, διότι το παιδί θα γεννιόταν ανάπηρο.
Ο Γέροντας τους είπε:
-Και τι ήλθατε σε μένα; Να σας δώσω άδεια να το σκοτώσετε;

-Έχετε άλλα παιδιά; -Ναι, απάντησαν. Έχουμε ένα αγοράκι.

Εκκλησία και η πλάνη των αιρέσεων

 • Από  impantokratoros.gr
Εκκλησία και η πλάνη των αιρέσεων
ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ, ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΛΑΝΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ.  

«Όταν επέλεξα το μοναχικό βίο βρισκόμουν σε σύγχυση. Πότε με καλούσαν οι μαθητές του Μελετίου του Λυκοπολίτη και πότε του Μαρκίωνα, να πάω μαζί τους και να δεχθώ τη διδασκαλία τους.

Έμαθα ακόμη ότι υπήρχαν κι' άλλες αιρέσεις, που καθεμιά τους ισχυριζόταν ότι κατέχει την αλήθεια. Με πολλά δάκρυα ικέτευσα τον Θεό να μου αποκαλύψει σε ποιους υπήρχε η αλήθεια, γιατί ήμουν σε πλήρη σύγχυση.
Ενώ ακόμη προσευχόμουν, περιήλθα σε έκσταση και είδα όλη την

Χρεωστείς χριστιανέ να αγαπάς την Πατρίδα

 • Από  impantokratoros.gr
Χρεωστείς χριστιανέ να αγαπάς την Πατρίδα
Του Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων (1780-1857) Λέγω πρώτον, ότι χρεωστείς χριστιανέ, καθό χριστιανός να αγαπάς και να ευεργέτης την Πατρίδα. Σε προστάζει ο θείος νόμος «αγαπήσεις τον πλησίον ως σεαυτόν».
Πλησίον σου είναι βέβαια πας άνθρωπος, αλλά ποίος δύναται να είναι πλησιέστερος σου παρά τους συγγενείς, και ομοπίστους και συμπολίτας σου;
Ούτοι είναι αδελφοί σου, οίτινες συγκατοικούσι μετά σου εις μίαν και την αυτήν χώραν, ωσάν εις μίαν και την αυτην οικίαν ούτοι

Εκείνο το βράδυ, μου έδειξε ο Θεός την κακία του σατανά

 • Από  egolpion.com
Εκείνο το βράδυ, μου έδειξε ο Θεός την κακία του σατανά
Του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή
Μη ξενίζεσαι, τέκνον μου. Έτσι είναι ο μοναχός. Ο βίος τού μονάχου είναι μαρτύριον διαρκές. Ο γλυκύς Ιησούς μέσα εις τας θλίψεις γνωρίζεται. Και μόλις θα τον ζήτησης, θα σου προβάλη τας θλίψεις. Η αγάπη Του είναι μέσα στα βάσανα. Ολίγον μέλι σου δείχνει και αποκάτω έχει κρύψει ολόκληρον αποθήκην πικρίας. Προηγείται το μέλι της χάριτος και ακολουθεί η πικρία των πειρασμών.


Όταν θελήση να σου στείλη τα βάσανα σε ειδοποιεί και ως

Θέλει παλληκαριά, για να κοπή η κατάκριση

 • Από  Desk Agioritikovima.gr
Θέλει παλληκαριά, για να κοπή η κατάκριση
Γέροντα, τι θα με βοηθήση να μην κατακρίνω;

- Όλα είναι πάντοτε έτσι όπως τα σκέφτεσαι εσύ;


- Όχι, Γέροντα.

- Ε, τότε να λες: «Δεν σκέφτομαι πάντοτε σωστά? πολλές φορές κάνω λάθος. Να, στην τάδε περίπτωση σκέφθηκα έτσι και βγήκε ότι είχα άδικο. Στην τάδε περίπτωση έκρινα και έπεσα έξω, οπότε

Πότε υπακούουμε στον Επίσκοπο

 • Από  Desk Agioritikovima.gr
Πότε υπακούουμε στον Επίσκοπο
Του Μακαριστού Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου Ο Επίσκοπος πρέπει να υπακούη στο Ευαγγέλιο. Δι' αυτό όταν χειροτονείται ο Επίσκοπος χειροτονείται κάτω από το Ευαγγέλιο και αυτό σημαίνει, όπως λέγουν οι Πατέρες, ότι ο λαός θα υπακούη εις τον Επίσκοπον υπό ένα όρο, ότι και ο Επίσκοπος θα υπακούη στο Ευαγγέλιο.
Όταν όμως ο Επίσκοπος δεν υπακούη στο Ευαγγέλιο και δεν πράττη σύμφωνα με τους Ιερούς κανό­νας, τότε οι κληρικοί και ο

Για την Ιερωσύνη

 • Από  impantokratoros.gr
Για την Ιερωσύνη
ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Πρέπει, λοιπόν, παπά μου,
πρώτα να γίνεις μαθητής του Χριστού, και μετά να επιχειρείς να διδάσκεις τους άλλους,

πρώτα να υποταχείς σύ, σε πνευματικό πατέρα, να σε οδηγήσει στον Χριστό και μετά να οδηγείς συ άλλους στον Χριστό,
πρώτα να φωτισθείς από το αληθινό Φως, και μετά να οδηγήσεις άλλους στο Φως,
πρώτα, να ελευθερωθείς σύ, και μετά να κάμεις προσπάθεια να

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί αντιχρίστου

 • Από  impantokratoros.gr
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί αντιχρίστου
«Μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο υπεραιρόμενος και αντικείμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσαι, αποδεικνύοντα εαυτόν ότι εστί Θεόν».

Εδώ ομιλεί περί του αντιχρίστου και αποκαλύπτει μεγάλα μυστήρια. Τι είναι η αποστασία; Τον ίδιο τον αντίχριστο ονομάζει

Δευτέρα Παρουσία - Αντίχριστος

 • Από  Desk Agioritikovima.gr
Δευτέρα Παρουσία - Αντίχριστος
Του Αγίου Εφραίμ του Σύρου
Κατά τον καιρόν δε εκείνον, όταν έλθη ο Δράκων, δεν υπάρχει άνεσις επί της γής, αλλά θλίψις μεγάλη, ταραχή και σύγχυσις, θάνατοι και πείνα εις πάντα τα πέρατα, διότι θα γίνουν κατά τόπους λιμοί, σεισμοί και θάνατοι διάφοροι επί της γής.

Γενναία θα είναι η ψυχή, η οποία θα δυνηθή να κρατήση εαυτήν απηλλαγμένην από τα σκάνδαλα αυτά.
Διότι εάν ευρεθή άνθρωπος ν' αδιαφορή ολίγον, εύκολα

Ιερωσύνη και Εκκλησία

 • Από  Desk Agioritikovima.gr
Ιερωσύνη και Εκκλησία
Σε ένα προηγούμενο κείμενό μου έγραφα ότι ο Πάπας και οι Παπικοί δεν έχουν ιερωσύνη, γιατί με την αιρετική διδασκαλία του Filioque και τόσες άλλες αιρέσεις που δημιούργησαν, αποκόπηκαν από την Εκκλησία του Χριστού και επομένως απεκόπη η αποστολική διαδοχή και παράδοση. Αυτό εξένισε μερικούς που ισχυρίζονται ότι ο Πάπας έχει ιερωσύνη.

Θα ήθελα να κάνω μερικές συμπληρωματικές επεξηγήσεις πάνω

Για τον φθόνον και το μίσος

 • Από  Desk Agioritikovima.gr
Για τον φθόνον και το μίσος
 * Δεν θα μισήσης τον αδελφόν σου στην διάνοιάν σου, μας λέγει ο λόγος του Θεού. (Λευίτ. 19.)

* Μετά των μισούντων ήμην ειρηνικός (Ψαλμός 119).


* Φθόνος ουκ οίδε προτιμάν το συμφέρον... (Σολομών)
.
* Πας ο μισών τον αδελφόν αυτού ανθρωποκτόνος εστί, διαβάζομε στην επιστολή (Α' Ιω. 3, 15).

* Ο δε μισών τον αδελφόν αυτού εν τη σκοτία εστί... και ουκ

Ο Αββάς Μακάριος και ο Φύλακας Άγγελος

 • Από  Desk Agioritikovima.gr
Ο Αββάς Μακάριος και ο Φύλακας Άγγελος
«Βλέπω δαίμονας να τον έχουν κυκλώσει και να τον κρατάνε»
Είπε ο αββάς Μακάριος, ότι όταν ήλθα στην Κωνσταντινούπολι μου γεννήθηκε η επιθυμία να την γνωρί­σω. Και περπατώντας σε κάποια γειτονιά, και η συνείδησίς μου βεβαιώνει την αλήθεια για όσα λέγω, βλέπω με τα νοητά μάτια, τα οποία μου δώρησε ο Κύριος για να κατανοώ τα θαυμάσιά του...


Νέο θαύμα της Παναγίας Βασίλισσας

 • Από  karditsanews.gr
Νέο θαύμα της Παναγίας Βασίλισσας
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έρχεται ο κόσμος να προσκυνήσει την μοναδική εικόνα στον Ελλαδικό χώρο, με την ονομασία Βασίλισσα, όπου τίθεται σε προσκύνηση στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, των Αγ. Αναργύρων Κρανιάς Μουζακίου.
Η Ιερά Εικόνα, όπως μας ανέφερε ο εφημέριος του ναού π. Νικόλαος, έκανε και το πρώτο θαύμα.
«Κάποιος κύριος ταλαιπωρούνταν εδώ και δύο μήνες με δύο

Γέροντας Πορφύριος: «Πως μπορούμε να βοηθήσουμε όσους έχουν τάσεις αυτοκτονίας;»

 • Από  diakonima.gr
Γέροντας Πορφύριος: «Πως μπορούμε να βοηθήσουμε όσους έχουν τάσεις αυτοκτονίας;»
Κυκλώστε τους ανθρώπους που έχουν τάσεις αυτοκτονίας με εντατικές προσευχές.
Για μια νέα κοπέλα, που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, συνέστησε στους γονείς να την περικυκλώσουν προστατευτικά με εντατικές προσευχές, όσο το δυνατόν περισσοτέρων ανθρώπων. Αυτό έγινε, και η κοπέλα σώθηκε από υποτροπές.
Να αλλάξεις συντροφιές
Σε μια νέα, που είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, συνέστησε να

Πιστεύω σε μια Σημαία Ελληνική

 • Από  pentapostagma.gr
Πιστεύω σε μια Σημαία Ελληνική
«Κι ο σταυρός που λαμπυρίζει στην ψηλή σου κορυφή. είν” ο φάρος που φωτίζει μιαν ελπίδα μας κρυφή». Ιωάννης Πολέμης
Πλησιάζουν οι μέρες που το Έθνος μας θα γιορτάσει τη μεγάλη επέτειο της ημέρας εκείνης που, πριν από εβδομήντα τέσσερα χρόνια, η Μεγάλη Ελλάς πήρε στα χέρια της την παγκόσμια ιστορία και την ανέβασε στο πιο ψηλό αέτωμα της πορείας του ανθρωπίνου πνεύματος.
Εκεί που ανέκαθεν, το Ελληνικό πνεύμα αναδιφούσε τους

Moonbows: Τα Σεληνιακά ουράνια τόξα

Ένα σεληνιακό τόξο φωτίζεται από το φως που αντανακλάται από την Σελήνη, όχι απευθείας από τον 'Ήλιο.
Τα σεληνιακά τόξα έχουν αναφερθεί από τον Αριστοτέλη στην Μετεωρολογία του (γύρω στο 350 π.Χ.), καθώς επίσης και σε μια δημοσίευση το 1847.
Κατά τη διάρκεια του πλήρους φεγγαριού την άνοιξη και στις

Αυτές είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν ποτέ [Εικόνες]

Είναι γεγονός ότι κάθε καλοκαίρι διαμαρτυρόμαστε διαρκώς για τον καύσωνα, αγνοούμε όμως τι θα πει πραγματική κάψα!
Γιατί μπορεί μια σειρά από φαινόμενα και δραστηριότητες να είναι ιδιαιτέρως καυτές, όπως η ζέστη από τον αναμμένο φούρνο και το εσωτερικό του αυτοκινήτου που ξέμεινε στον ήλιο με τα παράθυρα κλειστά, όλα αυτά όμως είναι στην πραγματικότητα δροσερά συγκρινόμενα με τα πραγματικά συννεφοκάματα του πλανήτη!

Οι πέτρες που αψηφούν τους νόμους της φυσικής

Καλλιτέχνης ή μάγος, ο Μάικλ Γκραμπ καταφέρνει κάτι που αγγίζει τα όρια του εξωπραγματικού: να ισορροπεί πέτρες, μικρές και μεγάλες, και να φτιάχνει από "πύργους", μέχρι "γέφυρες" σε ποτάμια και ολόκληρες "πόλεις", αψηφώντας τους νόμους της φυσικής.
"Κατά τα τελευταία χρόνια εξάσκησης στην ισορροπία πετρών, η

ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ... ΤΕΡΤΙΠΙΑ !!!

Οι αναρχικοί γέμισαν αφίσες & άνοιξαν “βεντέτα” με τον Μητροπολίτη Πειραιώς.


σχόλιο Γ.Θ : Τα φασιστοειδή του αναρχισμού στις υπηρεσίες της Νέας Τάξης και των μυστικών υπηρεσιών για άλλη μια φορά.
Ας μην ξεχνάμε ΠΟΤΕ ότι τα καθάρματα του αναρχισμού συνέβαλαν όσο κανείς στο να ανέλθει στην εξουσία ο εκλεκτός της αμερικής Jeffrey Παπανδρέου.

Με υβριστικού περιεχομένου αφίσα αντιεξουσιαστές καταφέρονται

ΑΜΗΝ! ΓΕΝΟΙΝΤΟ! ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ «Ἡ πνευματικὴ μυωπία τοῦ νεοπαγοῦς διδύμου “Ἐκκλησία καὶ Ἀριστερά”, ἢ “Θεολογία καὶ Ἀριστερὰ” δὲν μπορεῖ νὰ δεῖ τὴν ἀλήθεια τῶν γεγονότων».

ΑΜΗΝ! ΓΕΝΟΙΝΤΟ! ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

 Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

 .           Στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Πρακτορεῖο «ΑΜΗΝ» (Amen) φιλοξενήθηκε πρόσφατα ἄρθρο μὲ φανερὴ τὴν ἀντίθεσή του γιὰ τὶς Ἐθνικὲς Παρελάσεις καὶ Ἐπετείους. Τὸ ἄρθρο συγχέει τὸ παρελθὸν μὲ τὸ ἐπαίσχυντο κρατικὸ – πολιτικὸ σήμερα. Κατηγορεῖ τὴ συλλογικὴ μνήμη ὡς συλλογικὸ ἀσυνείδητο, στὸ ὁποῖο ἔχουν ἀπαξιωθεῖ κατὰ κάποιον τρόπο ἡ Σημαία καὶ οἱ Ἐθνικὲς Ἐπέτειοι.
.           Ἐνῶ κατηγορεῖ τὰ λάθη τῶν ἀρχόντων, παλαιῶν καὶ

ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΤΗΣ "ΦΑΚΗΣ" !!!


ΕΔΩ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΝ' ΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΣ !!!

Συγκλονίζει την υφήλιο η πρόεδρος της Αργεντινής με την περήφανη επιστολή στον Ομπάμα!

Posted by spitha80 στο Νοεμβρίου 1, 2014

αργεντινη 

«Είναι διορισμένη από εσένα αυτή που υβρίζει την πατρίδα μου και τον λαό μου υπερασπιζόμενη τα κοράκια;»

Για μία ακόμα φορά, η πρόεδρος της Αργεντινής Κριστίνα Κίρχνερ αποδεικνύει ότι είναι μια από τις ελάχιστες εναπομείνασες ηγετικές προσωπικότητες που μπροστά στο συμφέρον της πατρίδας τους δεν γονατίζουν, ούτε σκύβουν το κεφάλι. H επιστολή της προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, η οποία στάλθηκε στις 30 Οκτωβρίου, είναι πραγματικά

Στο «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει..» αφιέρωμα στον π. Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, από την Πάτρα


ger1Με την ευκαιρία
συμπλήρωσης
50 χρόνων
από
την κοίμησή του

Εκδήλωση αφιερωμένη στον Αρχιμανδρίτη Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, από την Πάτρα με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων από την κοίμησή του θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Ευαγγελιστρίας Πειραιώς (όπισθεν Ιερού Ναού - Γρ. λαμπράκη 41 - Πειραιάς), το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ.

ΕΤΣΙ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ: Ολόκληρη η ομιλία του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν στη Λέσχη Βαλντάι, στο Σόχι

Posted by spitha80 στο Νοεμβρίου 2, 2014

πθτιν 

Τις θέσεις της Ρωσίας για την αποτροπή τoυ εφιάλτη γενικευμένης βίας και χάους που απειλεί την ανθρωπότητα, μετά την ανατροπή του συστήματος ισορροπιών και κανόνων που οικοδομήθηκε στο τέλος του Β’ Π.Π., ανέπτυξε ο Πρόεδρος Πούτιν, την προ-περασμένη εβδομάδα στο Σόχι.

Μετάφραση Μιχ. Στυλιανού

Σκιαγράφησε σε αδρές γραμμές μια νέα τάξη στις διεθνείς

Τι σου είναι η τεχνολογία! Ανέβηκα στη
ζυγαριά και δείχνει το ύψος μου…
.

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

Ἡ μάστιγα τῆς τηλεοράσεως
τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

   .                 Πολλὰ κακὰ μαστιγώνουν τὴ σημερινὴ κοινωνία. Ὡστόσο αὐτὰ ποὺ μᾶς χτυποῦν συνεχῶς καὶ ἀλύπητα εἶναι ἡ Τηλεόραση καὶ τὸ Διαδίκτυο, τὸ ὁποῖο εἶναι καὶ αὐτὸ οὐσιαστικὰ μιὰ Τηλεόραση, ὅταν δὲν εἶναι ταμεῖο γνώσεων καὶ ροῆς χρήσιμων καθημερινῶν γεγονότων. Ἡ Τηλεόραση εἶναι μεγάλη μάστιγα, διότι ὑπνωτίζει τὸν θεατὴ μὲ τὴν ὑποβλητικὴ γοητεία της. Ταυτόχρονα ἐπιβάλλει μὲ τρόπο δυναστικὸ πρότυπα μιμήσεως, τὰ ὁποῖα γίνονται «σύμβολα». Τὰ «σύμβολα» αὐτά, ὅσοι δὲν ἔχουν διαμορφώσει δική τους προσωπικότητα, τὰ μιμοῦνται στὸ ντύσιμο, στὸ τραγούδι, στὶς

Ο Αντιρατσιστικός νόμος και προωθεί τον χαφιεδισμό και προσβάλλει τους Γκέι και τις ... Γκέισες!


Ο Αντιρατσιστικός νόμος και προωθεί τον χαφιεδισμό και προσβάλλει τους Γκέι και τις ... Γκέισες!
πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Τελικά, ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἄλλη ράτσα;
Ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΓΚΕΪ ΚΑΙ ΤΙΣ... ΓΚΕΪΣΕΣ!
πως κάθε τί ψεύτικο, πού δέν προέρχεται ἀπό τήν Σαρκωθεῖσα Ἀλήθεια, δέν ἀντέχει σέ σοβαρή ἀντιμετώπιση καί κριτική, παρομοίως συμβαίνει καί μέ τό ψηφισθέν (ἀπό ἰσχνοτάτη πλειοψηφία τοῦ ὀλιγομελοῦς Τμήματος Διακοπῶν τῆς Βουλῆς), στίς 9 Σεπτεμβρίου 2014, νομοσχέδιο.
Πρόκειται γιά τήν «τροποποίηση τοῦ Ν.927/1979 (Α΄ 139) καί προσ­αρμογή του στήν ἀπόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ τῆς 28ης Νοεμ­βρίου 2008, γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ ποινικοῦ

Μη σκοτώνετε τα παιδιά μας, αλήτες!!!

Posted by olympiada στο Νοεμβρίου 3, 2014

Γράφει ο Γιώργος Ιεροδιάκονος

 Πρόσφατη έκθεση της Unicef για την αλματώδη εκτίναξη της παιδικής φτώχειας στην μνημονιακή Ελλάδα, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το αμίληκτο ερώτημα που μας θέτει η ιστορία. Η

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Ἀκεψιμᾶς, Ἰωσὴφ καὶ Ἀειθαλᾶς

Ὁ Ἀκεψιμᾶς ἦταν ἐπίσκοπος, ὁ Ἰωσὴφ πρεσβύτερος καὶ ὁ Ἀειθαλᾶς διάκονος. Καὶ οἱ τρεῖς μαρτύρησαν γιὰ τὸν Χριστό, ὅτ& ...
περισσότερα...