(«οἱ ἴδιοι οἱ μετανάστες δὲν ταυτίζονται μὲ τὴν κοινωνία τῆς χώρας, οὔτε ἀποδέχονται τὶς ἀρχὲς τῆς χώρας, καὶ μένουν κολλημένοι μόνο μὲ τὴν δική τους ἐθνικὴ ὁμάδα».)

Τν πλήρη ποτυχία τς πολυπολιτισμικότητας
δείχνουν ο
ταραχς στ Σουηδία

.             Ἑκατοντάδες «νεαροὶ» (ἔτσι λέγονται οἱ – ὑποτίθεται – «ἐνσωματωμένοι» μουσουλμάνοι μετανάστες) πετοῦν πέτρες, καῖνε αὐτοκίνητα καὶ σπᾶνε παράθυρα –  ἤδη γιὰ πέμπτη συνεχόμενη ἡμέρα – στὴν Στοκχόλμη καὶ ἀλλοῦ, λέγοντας ὅτι διαμαρτύρονται ἐνάντια στὴν ἀστυνομικὴ βία καὶ τὴν ἀνισότητα.