Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ (ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ)

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ καί αἰσθάνομαι ὅτι ἡ ἡγετική του παρουσία καί τό ἐξαίρετο παράδειγμά του δέν ἔχει ξεχαστεῖ. Θεωρῶ συνεπῶς ἱερό μου καθῆκον νά ἀναπολήσω καί νά φέρω στή μνήμη μου τίς ἀξέχαστες ἐκεῖνες στιγμές πού πέρασα δίπλα του ἀπό κάθε θέση τῶν βαθμίδων τῆς ἱερωσύνης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Ἀπό τό "βῆμα" τοῦ ἰστολογίου μου, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω ὅλους ἐκείνους, πού στίς τρεῖς ἡμέρες λειτουργίας του, ἔσπευσαν νά μέ ἐνισχύσουν μέ τίς εὐχές τους. Εὐχές καρδιακές, πού δείχνουν ἀφ΄ ἑνός μέν τήν ἀγάπη τους καί ἐκτίμησή τους στό πρόσωπό μου, ἀλλά καί ἀφ΄ ἑτέρου τήν προσδοκία τους γιά ἕνα καλό "blog".
Τούς εὐχαριστῶ ἀπό τήν καρδιά μου καί τούς παρακαλῶ νά μέ βοηθήσουν,