Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 Τς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.             Ὁ Χριστὸς ξανασταυρώνεται. Ἡ σταύρωση τοῦ Χριστιανισμοῦ συνεχίζεται. Τὸ ζοῦμε, τὸ ψηλαφοῦμε!
.             Κάθε φορὰ ποὺ κάποιος βρίζει τὸ πανάγιο Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας δίπλα μας καὶ μεῖς σφυρίζουμε ἀδιάφορα, σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτε,
.             Κάθε φορὰ ποὺ ἕνα ἀγέννητο παιδὶ χάνεται στοὺς ὑπονόμους τῶν νοσοκομείων καὶ κλινικῶν καὶ πηγαίνει στὴν ἄλλη ζωὴ τυφλὸ καὶ ἀβάπτιστο, σκοτωμένο ἀπὸ γονεῖς καὶ ἰατρούς,
.             Κάθε φορὰ ποὺ ἕνα σπίτι διαλύεται καὶ ἕνας ὀρθόδοξος γάμος ναυαγεῖ στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς,
.             Κάθε φορὰ ποὺ ἕνα βαπτισμένο μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀρνεῖται τὸ βάπτισμά του καὶ γίνεται ἄθεος, ἄθεος ἐκ πεποιθήσεως δῆθεν, ἀθεράπευτα ἄθεος τελικά, αἱρετικός, σχισματικός,
.             Κάθε φορὰ ποὺ ἕνα νέο κορίτσι ξεστρατίζει ἀπὸ τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου πλανεμένο ἀπὸ τὶς σειρῆνες τῆς ἁμαρτίας,
.             Κάθε φορὰ ποὺ ἕνας νέος ἀφήνει τὴν τελευταία του πνοὴ σὲ ἕνα παγκάκι τρυπημένος ἀπὸ τὴ σύριγγα τοῦ λευκοῦ θανάτου καὶ τῆς δικῆς μας ἀδιαφορίας,
.             Κάθε φορὰ ποὺ κάποιος ἄνθρωπος τῆς διπλανῆς μας πόρτας ἀνακαλύπτεται κρεμασμένος στὶς σωλῆνες τοῦ λουτροῦ του ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ἀγάπης καὶ στήριξης,
.             Κάθε φορὰ ποὺ τὸ μίσος ὁπλίζει τὸ χέρι καὶ ἀδελφὸς σκοτώνει τὸν ἀδελφό του,
.             Κάθε φορὰ ποὺ ἕνας ὀρθόδοξος κληρικός μας χάνεται στὰ μονοπάτια τῶν σκανδάλων κι ἕνας ἀποίμαντος λαὸς ἀποπροσανατολίζεται ἀπὸ τὴ θέα τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου,
.             Κάθε φορὰ ποὺ ὁ Κύριος αἱμάσσει ἐπάνω στὸ σταυρὸ τοῦ «κρανίου τόπου» τραυματισμένος ἀπὸ τὸ ἀκάνθινο στεφάνι τῆς ἀντορθόδοξης δημοσιογραφίας ἢ τῆς ἐκκλησιόμαχης πολιτικῆς καὶ ὅλοι τὸν ἀρνοῦνται καὶ δὲν μιλάει κανένας,
.             Κάθε φορὰ ποὺ ἐγὼ ἀρνοῦμαι ὡς ὀρθόδοξος Χριστιανὸς νὰ ἀπαρνηθῶ τὸν ἑαυτό μου, νὰ σηκώσω τὸν σταυρό μου καὶ νὰ ἀκολουθήσω τὸν Χριστό μου, περιφρονῶ τοὺς ἀδελφούς μου καὶ ἐναγκαλίζομαι τοὺς αἱρετικοὺς καὶ σταυρωτές τοῦ Κυρίου μου.
.             Κάθε τέτοια φορά, καὶ ὅλες αὐτὲς τὶς φορές, τὶς πρῶτες καὶ τὶς ἔσχατες, ὁ Χριστὸς ξανασταυρώνεται καὶ ἡ σταύρωση τοῦ Χριστιανισμοῦ, δηλαδὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, συνεχίζεται.
.             Ναί, αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. «Ἰησοῦς Χριστός, χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰώνας». Ὁ Χριστὸς μᾶς εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος, ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Ἐσταυρωμένη, Ἐσταυρωμένη καὶ ἡ Ὀρθοδοξία μας, στὸν Σταυρὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας καὶ ἀπὸ πίσω χιλιάδες σταυροὶ ἀκολουθοῦν, ἐσταυρωμένοι δηλαδὴ χριστιανοί, ὅσιοι καὶ μάρτυρες, καθημερινοὶ ἅγιοι μέσα στὸν κόσμο, ἀνεβαίνουν στοὺς αἰῶνες, τὴν τεθλιμμένη ὁδὸ τοῦ Γολγοθᾶ, σηκώνοντας τὸ δικό τους σταυρὸ καὶ ὡς ἄλλοι Κυρηναῖοι, σηκώνουν καὶ τὸν Σταυρὸ τῆς πληγωμένης Ὀρθόδοξης Νύμφης τοῦ κεκοπιακότος Κυρίου.
.             Ἀνεβαίνει ὄντως καθημαγμένος καὶ παραμένει καθηλωμένος στὸν Σταυρὸ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός. Ὁ Σταυρὸς εἶναι ὁ κλῆρος μας, σὲ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους! Γιὰ πάντα; Ἀσφαλῶς ὄχι! Διότι τελικὰ αὐτὸς ὁ σταυρὸς εἶναι καὶ ἡ δόξα μας.
.             Καὶ τοῦτο διότι μετὰ τὸν Σταυρὸ ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση. Μετὰ τὸν Γολγοθὰ τὸ κενὸ Μνημεῖο. Μετὰ τὸ σκοτάδι, τὸ Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου. Μετὰ τὸν διωγμὸ ἡ ἀνεξιθρησκεία καὶ τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, μετὰ τὶς αἱρέσεις ἡ ἀλήθεια τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, μετὰ τὴν Ἅλωση ἡ ὑπομονὴ τῶν Ἁγίων καὶ ἡ Ἐπανάσταση τῆς Ἁγίας Λαύρας, μετὰ τὸν φονικὸ κομμουνισμὸ ἡ δόξα τῆς Ὀρθοδοξίας, μετὰ τοὺς δημίους οἱ χαροποιοὶ μάρτυρες καὶ τὰ θαύματα τῶν ἁγίων, μετὰ τὸν Ἀντίχριστο ὁ Θριαμβευτὴς Κύριος!

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου