Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

ΑΥΛΗ : Εἴμεθα … «υἱοὶ τῆς Ἀναστάσεως»! - π. Τιμόθεος Παπα...

ΑΥΛΗ : Εἴμεθα … «υἱοὶ τῆς Ἀναστάσεως»! - π. Τιμόθεος Παπα...: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) «ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν» (Ἑβρ. ΙΑ΄ 35).  Ἡ Βασιλὶς τῶν ἑορτῶν …!  ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου