Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023

ΑΥΛΗ : Τὰ ἔργα … «τοῦ σκότους»! - π. Τιμόθεος Παπασταύρου

ΑΥΛΗ : Τὰ ἔργα … «τοῦ σκότους»! - π. Τιμόθεος Παπασταύρου:     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) «μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους» (Ἐφεσ. Ε΄ 11).   Ἡ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου