Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Δρομοκήρυξ: ΣΟΦΑΙ ΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗΣ!!

Δρομοκήρυξ: ΣΟΦΑΙ ΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗΣ!!: Ό π οι ος έχ ε ι τ ην  Α γ άπη του Θ εού: Δ εν υ π ε ρηφ α ν εύε τ αι! Δ εν α π ο σ τρ έ φ ε ται κ α ι δ εν φ θ ο ν εί κ α ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου