Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

ΑΥΛΗ : Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τόν, ἐν πνεύματι, ἀδελφὸν ἡμῶν -...

ΑΥΛΗ : Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τόν, ἐν πνεύματι, ἀδελφὸν ἡμῶν -...: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023)   «… ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω» (Α΄ Κορ. Η΄ 13).   Ὁ … ἀδελφός μου!   Ἐλάχιστοι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου