Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

ΑΥΛΗ : Ὀργὴ καὶ ἀγανάκτησις! - π. Τιμόθεος Παπασταύρου

ΑΥΛΗ : Ὀργὴ καὶ ἀγανάκτησις! - π. Τιμόθεος Παπασταύρου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΛΟΥΚΑ (11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)   «ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης» (Λουκ. ΙΔ΄ 21).   Ἡ τιμὴ καὶ ἡ … ἀτιμία!   Μέγα δεῖπνον, φ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου