Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

ΑΥΛΗ : Ὁ πλούσιος καὶ … ἡ ἐξάρτησίς του! - π. Τιμόθεος Πα...

ΑΥΛΗ : Ὁ πλούσιος καὶ … ἡ ἐξάρτησίς του! - π. Τιμόθεος Πα...: ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΛΟΥΚΑ (27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022)   «Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ  τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. ΙΗ΄ 27).   Ὁ πλούσιος ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου