Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

ΑΥΛΗ : Η αβεβαιότητα του μέλλοντος - π. Τιμόθεος Παπασταύρου

ΑΥΛΗ : Η αβεβαιότητα του μέλλοντος - π. Τιμόθεος Παπασταύρου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΝΑΤΗ ΛΟΥΚΑ (20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022) «ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν  ἀπὸ σοῦ» (Λουκ. ΙΒ΄ 20).  Ἡ ἀβεβαιότης τοῦ μέλλοντο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου