Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

ΑΥΛΗ : Ὁ Κύριος … «ἀπολογεῖται» !!! - π. Τιμόθεος Παπαστα...

ΑΥΛΗ : Ὁ Κύριος … «ἀπολογεῖται» !!! - π. Τιμόθεος Παπαστα...: ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΚΑΤΗ ΛΟΥΚΑ (4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)   «ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου