Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Παραμονὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως

Παραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς.
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Εὐγενία ἡ Ὁσιομάρτυς

Ἔζησε στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη καὶ οἱ γονεῖς της ὀνομάζονταν Φίλιππος καὶ Κλαυ&d ...
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Βασίλα ἡ Μάρτυς

Στοὺς Συναξαριστὲς σημειώνεται μόνο, ὅτι συμμαρτύρησε μὲ τὴν Ἁγία Εὐγενία καὶ θανατώθηκε δι’ ἀποκεφαλι&si ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Μάρτυρας

Ἦταν πατέρας τῆς Ἁγίας Εὐγενίας καὶ μαρτύρησε, ἀφοῦ θανατώθηκε μὲ μαχαίρι.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Πρώτα καὶ Ὑάκινθος οἱ Μάρτυρες

Ἦταν ὑπηρέτες καὶ ἀργότερα συνασκητὲς τῆς Ἁγίας Εὐγενίας, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν διὰ ξίφους στὴ Ρώμη.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Νικόλαος «ὁ ἀπὸ στρατιωτῶν»

Αὐτὸς ὁ Ἅγιος ἦταν στρατιώτης καὶ πῆρε μέρος στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Βουλγάρων, ἐπὶ Νικηφόρου τοῦ Λογοθέτου (802 – 811). ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀχαϊκὸς ὁ Μάρτυρας

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἀντίοχος

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὑποθέτει, ὅτι ὁ Ὅσιος αὐτὸς εἶναι ὁ λεγόμενος Πάνδεκτος (δηλαδὴ ὁ συγγραφέ&alpha ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Βιτιμίων

Μᾶλλον ἀσκητὴς τῆς ἐρήμου ποὺ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἀφροδίσιος

Μᾶλλον ἀσκητὴς τῆς ἐρήμου ποὺ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Σόσσιος καὶ Θεόκλειος οἱ Μάρτυρες

Ἄγνωστοι στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ἁγίου Νικόδημου. Ἀναφέρονται στὸν Παρισινὸ Κώδικα 1621, μὲ λίγα βιογραφικὰ στο&iot ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Καστοῦλος ὁ Μάρτυρας

Ἄγνωστος στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ἁγίου Νικόδημου καὶ τὰ ἔντυπα Μηναῖα. Ἀναφέρεται στὸν Παρισινὸ Κώδικα 1621 μὲ σύντο&mu ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀχμὲδ ὁ Νεομάρτυρας

Βιογραφικά του στοιχεῖα μποροῦμε νὰ δοῦμε τὴν 3η Μαΐου ὅπου καὶ ἡ μνήμη του.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἀγάπιος ὁ νεώτερος

Ὁ Ἀγάπιος ὁ νεώτερος, κατὰ κόσμον Ἀντώνιος Ἀντωνόπουλος, γνωστὸς καὶ ὡς Ἀγάπιος Παπαντωνόπουλος (Δημητσάνα ...
περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου