Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

«ΚΛΕΙΣ᾽ ΤΟΥ ΤΟ. ΚΛΕΙΣ᾽ ΤΟ» (Ἅγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης)

«ΚΛΕΙΣ᾽ΤΟΥ ΤΟ. ΚΛΕΙΣ᾽ΤΟ» (Ἅγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
«Ὁ ὅσιος Πορφύριος ὁ Προφήτης- Μαρτυρίες»,
τόμος α´,
ἔκδ. «Ἁγιοπαυλίτικο Ἱ. Κελλὶ Ἁγίων Θεοδώρων, Ἅγιον Ὄρος», 2017,
σελ. 222-223.

.                            Κάποτε ἤμουν στὸ κελί του καὶ μιλοῦσε στὸ τηλέφωνο μὲ τὸν μοναχὸ Μ. Ὁ Ἅγιος προσπαθοῦσε νὰ τοῦ πεῖ κάτι ἀλλὰ ἐκεῖνος δὲν ἄκουγε, διότι μιλοῦσε ἀδιάκοπα. Τελικὰ τρεῖς φορὲς τοῦ ἐπανέλαβε μία συμβουλὴ καὶ μετὰ τοῦ εἶπε: «ἄκουσε τί σοῦ λέω, βρὲ παιδάκι μου, ἄκουσέ με…!» ξανὰ καὶ ξανά, ἐνῶ ὁ μοναχὸς ἔφερνε διαρκῶς ἀντιρρήσεις.
.                   Τότε ὁ Ἅγιος στράφηκε πρὸς ἐμένα καὶ μοῦ λέει:
-Ἔλα, πάρε τὸ τηλέφωνο καὶ πές του, σὲ παρακαλῶ, παιδί μου ὅτι, ἂν φύγει ἀπὸ τὸ μοναστήρι του, θὰ πλανηθεῖ. Πές του το, πές του!
-Γέροντα, μιλάει συνέχεια, δὲν ἀκούει…
.                      Προσπάθησα ἐπανειλημμένα νὰ τοῦ μιλήσω ἀλλὰ ὁ μοναχὸς ἔλεγε, ἔλεγε, ἔλεγε ἀκατάπαυστα τὰ δικά του. Μοῦ λέει ὁ Ἅγιος:
– Δὲν ἀκούει, δὲν ἀκούει…, εεε;
-Γέροντα, δὲν καταλαβαίνω τί λέει.
-Κλεῖσ᾽ του το…, Κλεῖσ᾽ το!
.                     Εἶναι ἀπίστευτο ἕνας ἄνθρωπος νὰ ἀντιδρᾶ τόσο πολὺ σὲ ἕνα τόσο μεγάλο Ἅγιο. Φυσικὰ ὅ,τι τοῦ εἶπε ὁἍγιος πραγματοποιήθηκε. 

ΠΗΓΗ:  ΚΛΙΚ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου