Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021

Α Υ Λ Η : Ἡ Πίστις εἰς τὸν Θεόν, … τὸ πρῶτον ζητούμενον! - ...

Α Υ Λ Η : Ἡ Πίστις εἰς τὸν Θεόν, … τὸ πρῶτον ζητούμενον! - ...: ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΝΤΩΝ  (27  ΙΟΥΝΙΟΥ  2021) «Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως  οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν» (Ἑβρ. ΙΑ΄ 3...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου