Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Α Υ Λ Η : Ἡ ἀξία τῆς, πρὸς τὸν πλησίον, ἀγάπης. - π. Τιμόθεο...

Α Υ Λ Η : Ἡ ἀξία τῆς, πρὸς τὸν πλησίον, ἀγάπης. - π. Τιμόθεο...: ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ  (23  ΜΑΪΟΥ  2021)  ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ «παρέστησαν αὐτῶ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου