Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Αναστάσιος: Μὴν ἀπελπίζεσθε (σελίδες ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου Αὐγο...

Αναστάσιος: Μὴν ἀπελπίζεσθε (σελίδες ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου Αὐγο...:   Μὴν ἀπελπίζεσθε (σελίδες ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου) (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης  Ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, ἀγαπητοί μου, ε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου