Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

Α Υ Λ Η : Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Ο "Υιός του ανθρώπ...

Α Υ Λ Η : Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Ο "Υιός του ανθρώπ...: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) «Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν» (Ματθ. Α΄ 23)  Ἡ γενεαλογία τοῦ Κυρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου