Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Α Υ Λ Η : Ἡ εὐχή, … ἡ κάθε εὐχή, εἶναι ἡ ἔκφρασις τῆς ψυχῆς!...

Α Υ Λ Η : Ἡ εὐχή, … ἡ κάθε εὐχή, εἶναι ἡ ἔκφρασις τῆς ψυχῆς!...: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  17  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021 (ΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ) «Ὁ δὲ Θεὸς … καταρτίσαι ὑμᾶς …  εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ» (Ἑβρ. ΙΓ΄ 20-21) ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου