Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

Τὸ Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου ἐστὶν ἕτερον σωτήριον φάρμακον, προωρισμένον ὑπὲρ τοῦ ἰᾶσθαι καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα τῶν ἀσθενούντων χριστιανῶν, καὶ σκοπὸν ἔχει τοῦ ἰᾶσθαι οὐ μόνον τὰς πνευματικὰς ἀλλὰ καὶ τὰς σωματικὰς αὐτῶν ἀσθενείας. 
Τὴν ταύτην περὶ τοῦ Ἐχελαίου ἔννοιαν δίδωσιν ἡμῖν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, λέγουσα ὅτι τὸ Εὐχέλαιον ἐστὶ Μυστήριον ἐν ᾧ χριομένων τῶν μελῶν τοῦ σώματος ἐλαίῳ, κατέρχεσθαι ἐπὶ τὸν ἀσθενῆ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις, τὰς νόσους τῆς τε ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος θεραπεύουσα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου