Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Α Υ Λ Η : "Φύγε στην Αίγυπτο" - π. Τιμόθεος Παπασταύρου

Α Υ Λ Η : "Φύγε στην Αίγυπτο" - π. Τιμόθεος Παπασταύρου:   ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) «παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον» (Ματθ. Β΄ 13)  Ἀπ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου