Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

Δύναμις τοῦ Εὐχελαίου ὡς Μυστηρίου. 

Ἔχει τοῦτο τὸ Μυστήριον καὶ δύο ἑτέρους χαρακτῆρας. Τὸ αἰσθητὸν σημεῖον - ἡ χρίσις τῶν ἀσθενῶν ἐλαίῳ σὺν τῇ εὐχῇ - καὶ ἡ συναπτομένη, τῷ αἰσθητῷ τοῦτῳ σημείῳ, ὑπερφυσικὴ τῆς Χάριτος ἐνέργεια, ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ἡ θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν. 
Δημιουργεῖται δέ ἡ ἐρώτησις: Δύναται ἄραγε ὁ Ἐπίσκοπος ἐπιτελεῖν τὸ Χρῖσμα; 
Οὐδεὶς λόγος , ἀμφιβάλλειν, περὶ τοῦ ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος δύναται τελεῖν ἐκεῖνο, ὅπερ ἀναμφιβόλλως δύναται τελεῖν καὶ ὁ Πρεσβύτερος. Τῶν πρεσβυτέρων δέ μόνον ἐμνημόνευσεν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος, διότι οἱ Ἐπίσκοποι κατεχόμενοι ὑπὸ τῶν ἀσχολιῶν αὐτῶν, οὐ δύνανται ἐπισκέψασθαι πάντας τοὺς ἀσθενεῖς.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου