Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

TO ΠΑΙΔΙ ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ;

Τό παιδὶ τί φταίει;

τοῦ Ἀρχιμ.  Δανιήλ Ἀεράκη

.                        Ἡ διαστροφὴ στὸ ἔπακρο! Σὲ ἄσχετο νομοσχέδιο ἡ Κυβέρνησις εἰσάγει καὶ τὸ θέμα υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπό «ζευγάρια» ἀνωμάλων! Δηλαδή, δύο ἄντρες, ποὐ μὲ «σύμφωνο συμβίωσης» ἔχουν… παντρευθῆ, θὰ μποροῦν νὰ ἔχουν (νὰ υἱοθετοῦν ἢ νὰ ἀναδέχωνται) παιδιά! Τὸ ἴδιο καὶ δυὸ γυναῖκες (λεσβίες) ποὺ συζοῦν, ὡς διεστραμμένες, παράνομα, θὰ μποροῦν νὰ υἱοθετοῦν (ἢ νὰ ἀναδέχωνται) παιδιά!
• Δηλαδή, κάποιο παιδί, ποὺ γίνεται «κτῆμα» ἑνὸς ὁμοφυλοφίλου ζευγαριοῦ, δὲν θὰ γνωρίση πατέρα καὶ μητέρα μαζί! Θὰ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ ἔχη δυὸ «μπαμπάδες» ἢ δυὸ «μαμάδες»!
.                Οὐσιαστικὰ βέβαια δὲν θὰ ἔχη καμμιὰ μητέρα, ἀφοῦ στὸ ζευγάρι τῶν λεσβιῶν γυναικῶν καμμιὰ δὲν θὰ εἶναι μητέρα, οὔτε κανένα ἀπό τα δυὸ διεστραμμένα ἄτομα θὰ ἔχη τὸ φίλτρο τῆς μητρότητας.
Τὸ ἴδιο καὶ τὰ δυὸ ἀνώμαλα ἄτομα, ποὺ παριστάνουν δυὸ ἄντρες παντρεμένοι μεταξύ τους, δὲν γνωρίζουν ἀπό πατρικὴ στοργὴ καὶ πατρικὸ ἐνδιαφέρον.
• Τὸ τυχὸν υἱοθετημένο ἀπό διεστραμμένα ὁμόφυλα ζευγάρια παιδὶ, θὰ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ βλέπη καὶ νὰ ἐθίζεται σὲ σκηνὲς ἀντιοικογενειακῆς συμπεριφορᾶς. Θὰ παίρνη ἀπό μικρὸ μαθήματα διαστροφῆς!
• Τὸ φρικτὸ καὶ ἐξοργιστικὸ εἶναι, ὅτι ὅλο καὶ περισσότερο ἱκανοποιοῦνται τὰ αἰτήματα μιᾶς μειονοψηφίας, πού ζοῦν παρὰ φύσιν! Τελικὰ θὰ μᾶς «καπελώσουν» οἱ ὁμοφυλόφιλοι;
Ἄτομα, πού μὲ κατάλληλη ἀγωγὴ στὴν παιδικὴ καὶ νεανικὴ τους ἡλικία θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπερνικήσουν τὴ ροπὴ καὶ τὸ πάθος τους, ἀφήνονται νά ἐξελίσσωνται σέ δράστες, πού παρασύρουν καὶ ἄλλους στὴν ἀνωμαλία!
.                  Διαβάσαμε, ὅτι ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευσις (Ν. Δημοκρατία) δήλωσε ἀντίθετη στὴν «υἱοθεσία» παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια. Τώρα καλῶς ἐνεργεῖ. Γιατί ὅμως ἄφησε πρό καιροῦ πολλοὺς βουλευτές της νά ὑπερψηφίσουν τὸ νόμο γιὰ «σύμφωνο συμβίωσης» διεστραμμένων (ὁμοφυλοφίλων); Τότε ὄφειλε νὰ ἀντίδραση σύσσωμη. Καὶ ὁ λαὸς θὰ τὸ ἐκτιμοῦσε.
• Οἱ φυσιολογικοὶ ἄνθρωποι θέλουν οἰκογένειες, ποὺ τὸ παιδὶ νὰ φωνάζη καὶ «μπαμπὰ» (σέ ἄντρα) καὶ «μαμὰ» (σέ γυναίκα). Δὲν ἀνεχόμαστε σπίτια, ποὺ ἀπό μικρά τα παιδιὰ θα ἐξωθοῦνται στὴ διαστροφή.

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου