Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΕΥΓΕ! ΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ “ΟΧΙ” ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ.

Σάμος: Ο ναισθησιολόγοι λένε “χι” στς κτρώσεις
(δηλ. στοὺς ἐκ προμελέτης φόνους ἀνυπερασπίστων ἀνθρώπων)


ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΙΒΛΙΟΓΡ.»: ΕΥΓΕ στοὺς ἀναισθησιολόγους. Ἂν ὑπῆρχαν μερικὲς ἑκατοντάδες ἄνθρωποι μὲ συνείδηση καὶ γενναιότητα νὰ ἀντιταχθοῦν νόμιμα καὶ συντεταγμένα, δὲν θὰ εἴχαμε φτάσει σὲ αὐτὴν τὴν κοινωνικὴ καὶ ἠθικὴ ἐξαθλίωση. (π.χ. ἐκπαιδευτικοὶ καὶ γονεῖς νὰ ἀνατρέψουν τὶς σάπιες «Θεματικὲς Ἑβδομάδες», πολίτες νὰ προστατέψουν τὸ δικαίωμα τῆς Κυριακῆς ἀργίας -ὄχι μόνον ὡς θρησκευτικὴ παράδοση, ἀλλὰ ὡς σεβασμὸ στὴν ἀνάγκη γιὰ ἑβδομαδιαία ἀνάπαυση καὶ ἀνθρωπινη ζωή).

Ὅπως ἔγινε γνωστὸ οἱ γιατροὶ ἐπικαλοῦνται λόγους ἠθικῆς συνείδησης γιὰ τὴν ἀπόφασή τους, ἐκτὸς ἂν συντρέχουν ἰατρικοὶ λόγοι
.           Τὸ σύνολο τῶν ἀναισθησιολόγων τοῦ Νοσοκομείου Σάμου, μὲ ἀπόφασή τους ποὺ κοινοποιήθηκε ἔγγραφα στὴ διοίκηση τοῦ νοσοκομείου, ἀρνοῦνται νὰ χορηγοῦν ἀναισθησία σὲ περιπτώσεις διακοπῆς κύησης, ἐκτὸς ἂν συντρέχουν ἰατρικοὶ λόγοι κινδύνου τῆς ζωῆς ἢ τῆς ὑγείας τῆς ἐγκύου.
.           Σύμφωνα μὲ τὸ σταθμὸ Αἰγαίου τῆς ΕΡΤ, ποὺ μετέδωσε τὴν εἴδηση, ἂν καὶ δὲν ὑπάρχει μέχρι στιγμῆς ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιὰ τὸ ὅλο θέμα, οἱ ἀναισθησιολόγοι ἐπικαλοῦνται τὸ ἄρθρο 31 τοῦ Νόμου 3418/2005 (κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας) τὸ ὁποῖο ἀναφέρει πὼς «ὁ ἰατρὸς μπορεῖ νὰ ἐπικαλεσθεῖ τοὺς κανόνες καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς ἠθικῆς συνείδησής του καὶ νὰ ἀρνηθεῖ νὰ ἐφαρμόσει ἢ νὰ συμπράξει στὶς διαδικασίες τεχνητῆς διακοπῆς τῆς κύησης, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχει ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιὰ τὴ ζωὴ τῆς ἐγκύου ἢ κίνδυνος σοβαρῆς καὶ διαρκοῦς βλάβης τῆς ὑγείας της».
.               Νὰ σημειώσουμε ὅτι μέχρι πρότινος πραγματοποιοῦνταν διακοπὲς κυήσεως (σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: =στρογγυλοποιημένη ἔκφραση ἀντὶ γιὰ τὴν λέξη ΦΟΝΟΣ), στὸ Νοσοκομεῖο, μὲ τὴ συναίνεση τῆς ἐγκύου ἢ τῶν γονέων σὲ περιπτώσεις ἀνήλικης, ὅπως ἐξ ἄλλου καὶ ὁ νόμος (σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: ὁ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ) ὁρίζει.
.             Σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτὰζ τοῦ Σταθμοῦ Αἰγαίου τῆς ΕΡΤ πάντα, ἡ διοίκηση τοῦ Νοσοκομείου φαίνεται νὰ μὴν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ὑποχρεώσει τοὺς ἀναισθησιολόγους καὶ τοὺς μαιευτῆρες νὰ συμμετάσχουν σὲ διακοπὴ ἐγκυμοσύνης καὶ ἔτσι τὸ πρόβλημα γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερο, ἀφοῦ οἱ γυναῖκες ποὺ ἀποφασίζουν νὰ μὴ συνεχίσουν τὴν ἐξέλιξη τῆς ἐγκυμοσύνης τὴν ὁποία δὲν ἐπιθυμοῦν, δὲν θὰ μποροῦν νὰ τὸ κάνουν στὸ μοναδικὸ νοσηλευτικὸ ἵδρυμα τοῦ νησιοῦ ποὺ εἶναι τὸ νοσοκομεῖο Ἅγιος Παντελεήμονας ἀλλὰ νὰ ταξιδέψουν γιὰ αὐτὸ στὴν Ἀθήνα.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ ματιὰ τῆς δημοσιογραφικῆς ἀναφορᾶς δὲν ἑστιάζει στὴν ἀξιέπαινη πρωτοβουλία τῶν ἀναισθησιολόγων νὰ ἀκούσουν τὴν συνείδησή τους καὶ νὰ μὴ συμπράξουν σὲ εἰδεχθῆ ἐγκλήματα, ἀλλὰ στὸ ὅτι οἱ γυναῖκες ποὺ θέλουν νὰ σκοτώσουν τὰ παιδιά τους θὰ πρέπει νὰ πᾶνε ἄλλοῦ γιὰ νὰ διαπράξουν τὸν φόνο!


ΠΗΓΗ: news247
ΠΗΓΗ:   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου