Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ …ΟΡΓΗΣ!

ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ …ΟΡΓΗΣ!

Ἕνας Γεωπόνος γράφει:

.           Ὁ Ἕλληνας ἔχει μία μανία νὰ τρώει λευκὸ εἰσαγόμενο μανιτάρι ἀπὸ τὴν Πολωνία, γιατί πιστεύει ὅτι ἐπειδὴ εἶναι λευκό, εἶναι καὶ ἁγνό. Διαβάστε λοιπὸν τί συμβαίνει. Τὶς 2 βδομάδες τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, πουλήθηκαν 200 τόνοι εἰσαγόμενου λευκοῦ (AGARICUS ) μπαγιάτικου, καὶ ψεκασμένου μὲ φορμόλη καὶ χλωρίνη (γιὰ νὰ εἶναι ἄσπρο) μανιταριοῦ καὶ ὠφελήθηκαν 2 ἑταιρεῖες γερμανικῶν συμφερόντων. Κατὰ τὸ ἴδιο διάστημα, πουλήθηκαν 30 τόνοι ὁλόφρεσκου (ἡμέρας) Πλευρότους (ΤΕΛΕΙΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ) ποὺ παρήχθη ἀπὸ 45 μικρὲς οἰκογενειακὲς γεωργικὲς μονάδες ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς ἐργαζόμενους ἐκεῖ, ἔδωσε «ψωμὶ» σὲ πάνω ἀπὸ 300 οἰκογένειες. Ἐὰν συνέβαιναν ἀντίστροφα, τότε ἀντὶ γιὰ 45 μονάδες θὰ ζοῦσαν 300 μονάδες  καὶ συνολικὰ μὲ τοὺς ἐργαζόμενους πάνω ἀπὸ 4000 ἄτομα!!!! Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἁπλὸ μάθημα γεωργικῆς οἰκονομίας ἀλλὰ πολλαπλασιάστε το Χ 5.000 ἢ 10.000, γιὰ νὰ δεῖτε τί γίνεται καὶ στοὺς ἄλλους κλάδους τῆς γεωργίας.
.           Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατί οἱ Ἕλληνες δὲν γνωρίζουν ὅτι τὸ «λευκὸ» μανιτάρι ἀπὸ τὴν Πολωνία παράγεται πάνω σὲ κοτίσια κοπριὰ καὶ γιὰ νὰ φαίνεται λευκό, ὅταν ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα (στὴν καλύτερη περίπτωση  5 ἡμερῶν μπαγιάτικα)  ψεκάζεται μὲ χλωρίνη καὶ φορμόλη, ἐνῶ τὸ πλευρότους ἁπλὰ καλλιεργεῖται σὲ καθαρὸ ἑλληνικὸ ἄχυρο καὶ εἶναι τελείως βιολογικό !!!!

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἕνας λαός ψεκασμένος μὲ ἀλλοτρίωση πέντε δεκαετιῶν πλαγιολισθαίνει στὴν ξιππασιά καὶ τὴν αὐτοκαταστροφὴ ἀνίκανος νὰ ἀντιληφθεῖ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ. Θὰ καταναλώνει ἀμάσητα ὅλα τὰ φυτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ὑποπροϊόντα ποὺ τοῦ πρακτορεύουν οἱ ἐχθροὶ τῆς αὐτοσυνειδησίας του. Τὰ μανιτάρια τῆς «ἐθνικῆς ὀργῆς» εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα.

1 σχόλιο: