Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΟΙ «ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΟΙ» ΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

Tῆς «Χριστιανικῆς Ἑστίας Λαμίας»

.               Κάνει ἐντύπωση ἡ συχνὴ ἀναφορὰ τῶν Τηλεοπτικῶν καὶ Ραδιοφωνικῶν διαύλων στὴν Πίστη, στὴν Ἐκκλησία καὶ στὰ Ἅγια Πρόσωπα. Δὲν ἀναφερόμαστε αὐτὴ τὴ στιγμὴ σὲ ἁπλές, συνήθεις ἐπικλήσεις καὶ ἀναφωνήσεις, ὅπως, «δόξα τῷ Θεῷ», «Ἔλα Χριστὲ καὶ Παναγιά», «Ἔλεος», «Χριστὸς καὶ Ἀπόστολος», «Μὰ τῷ Θεῷ»…Ἐπίσης δὲν μιλᾶμε γιὰ τὴν παραφθορά, τὴν κακοποίηση λέξεων, ἐννοιῶν καὶ ρημάτων τῆς Ἁγ. Γραφῆς, τὴν παρερμηνεία τους, λόγῳ ἀγνοίας καὶ ἀβελτηρίας. Οὔτε πάλι κάνουμε λόγο γιὰ τὶς ἀταίριαστες σὲ χριστιανοὺς καὶ ἀνθρώπους λεκτικὲς ἢ καὶ συναισθηματικὲς ὑπερβολές, «εἶσαι θεός, θεά», «ἅγιος»! κλπ.
.             Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο κάνει ἀλγεινὴ ἐντύπωση εἶναι ἡ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία κάποιοι δημοσιογράφοι, κάλαμοι καὶ μικρόφωνα, ἔχουν ἄποψη γιὰ ὅλα, τοποθετοῦνται ἐπὶ παντὸς θέματος, δὲν ἀρκοῦνται μόνο σὲ διαπιστωμένες καὶ ἐξακριβωμένες εἰδήσεις, ἀλλὰ σχολιάζουν καὶ κρίνουν μὲ ἐμπάθεια καὶ προκατάληψη τὴν Ἐκκλησία, τὴν πίστη, τὸ τελετουργικό, τοὺς χριστιανούς, τὸ Εὐαγγέλιο. Εἰρωνεύονται καὶ «παίζουν» μὲ τὰ Ἅγια. Καταφέρονται κατὰ τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας ποὺ εἶναι ἡ Μεγάλη Μάνα καὶ Τροφὸς τοῦ Ἔθνους μας, ἡ Κιβωτὸς τῆς Σωτηρίας.
.             Ἡ Ἐκκλησία φταίει. Ἡ Ἐκκλησία δὲν κάνει τίποτε. Ἔχει περιουσία, γιατί δὲν τὴν ἐκποιεῖ; Ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία; Ἂν ἤθελε ἡ Ἐκκλησία… Γιατί ἀντιδρᾶ ἡ Ἐκκλησία; Ἔχει κάνει ἐγκλήματα ἡ Ἐκκλησία. Κατέστρεψε τὸν ἀρχαῖο πολιτισμὸ ἡ Ἐκκλησία. Ὁ μεσαίωνας τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι σκοταδιστικὴ καὶ ὀπισθοδρομικὴ ἡ Ἐκκλησία. Πρέπει νὰ ἐκσυγχρονισθεῖ ἡ Ἐκκλησία. Ἔχει μείνει πίσω ἡ Ἐκκλησία. Ποῦ ἦταν στὴ Χούντα ἡ Ἐκκλησία; Αὐτὰ εἶναι λίγα ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ λέγονται κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Μιλοῦν γιὰ ἐγκλήματα τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ σταυροφορίες. Μάλιστα ἀπαξιώνουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μιλώντας γιὰ σκάνδαλα καὶ συγκρίνοντάς την μὲ τὶς ὁμολογίες καὶ θρησκευτικὲς κοινότητες τῆς Δύσεως.
.             Ἀλήθεια πῶς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι βγάζουν τέτοια αἰσθήματα γιὰ τὴν Ἐκκλησία τους; Γιὰ τὴ Μάνα τους; Εἶναι βαπτισμένοι. Εἴμαστε βαπτισμένοι οἱ περισσότεροι στὴν Ἑλλάδα. Ἔχουν βαπτίσει τὰ παιδιά τους… Πηγαίνουν στὸ Ἅγιον Ὄρος ἢ ἔχουν κάποια σχέση μὲ Ἱερεῖς καὶ Καλογέρους, ἔχουν προϊστορία στὰ δρώμενα τῆς Ἐκκλησίας… Τοὺς ἔχει κάνει καὶ θαύματα ὁ Θεὸς στὴ ζωή τους… Γιατί κάνουν τόσο ἀπερίσκεπτα αὐτὸ τὸ ἄχαρο ἔργο τῆς κατακρίσεως καὶ ἱεροκατηγορίας καὶ αὐτοϊδεάζονται δηλητηριάζοντας δυστυχῶς καὶ τὶς ψυχὲς τῶν ἀστηρίκτων; Εἶναι δυνατὸν νὰ φταίει γιὰ ὅλα ἡ Ἐκκλησία στὴν Ἑλλάδα;
.             Πρωτίστως πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι στὸ μυαλό τους λέγοντας Ἐκκλησία ἔχουν μία ἀκαθόριστη καὶ συγκεχυμένη ἰδέα περὶ Ἐκκλησίας. Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία; Εἶναι κάτι τὸ ἄϋλο ποὺ πλανιέται πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν ἀνθρώπων; Εἶναι ἕνα μικρὸ σύνολο 80 Μητροπολιτῶν; Εἶναι οἱ οἰκογενειάρχες κληρικοὶ ἢ οἱ ἄγαμοι μοναχοί; Εἶναι ὅλοι αὐτοὶ μαζὶ μὲ τοὺς πεθαμένους; Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, λένε. Μὰ δὲν ὑφίσταται ἐπίσημη καὶ ἀνεπίσημη Ἐκκλησία. Ὅλοι εἴμαστε Ἐκκλησία: κλῆρος καὶ λαός. Μέμφονται λοιπὸν τοὺς ἑαυτούς τους; Κι ὅταν κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλησία πρέπει νὰ ξέρουν ὅτι Ἐκκλησία εἶναι μόνο ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησία, ὅλες οἱ ἄλλες λεγόμενες εἶναι αἱρέσεις καὶ θρησκευτικὲς κοινότητες.
.           Γιὰ ὅλες τὶς κατηγορίες, οἱ ὁποῖες ἐκτοξεύονται «ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ» ὑπάρχουν ἀπὸ παλιὰ διατυπωμένες, ἀποστομωτικὲς καὶ χιλιοειπωμένες ἀπαντήσεις. Ἕνα μόνο νὰ καταθέσουμε στὴ συνάφεια αὐτή, τὸ πιὸ συχνὰ ἀναφερόμενο, σχετικὰ μὲ τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας.
.             Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν δὲν ἔχει περιουσία. Τὴν ἔδωσε ὅλη στὸ κράτος ἐδῶ καὶ χρόνια γιὰ τοὺς πρόσφυγες, γιὰ τοὺς ἀκτήμονες, γιὰ πλημμυροπαθεῖς καὶ σεισμοπαθεῖς, γιὰ Νοσοκομεῖα καὶ εὐαγῆ ἱδρύματα. Τῆς ἔμεινε μόνο ἕνα 4%, τὸ ὁποῖο εἶναι δεσμευμένο ἀπὸ τὸ κράτος καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀναξιοποίητο. Δηλαδὴ δὲν ἔχει ἡ Ἐκκλησία κάπου μαζεμένη ἀκίνητη περιουσία ποὺ νὰ κάθεται ἀνεκμετάλλευτη. Δὲν ἔχει ἡ Ἐκκλησία κάπου καταθέσεις καὶ ράβδους χρυσοῦ ἀναξιοποίητους, γιὰ νὰ καλοπερνᾶνε μόνο οἱ εὐνοούμενοι τῆς Ἱεραρχίας. Αὐτὰ εἶναι ἀστεῖα πράγματα. Γιὰ ὅλα ὅμως ἔχουν δοθεῖ ἐπαρκέστατες, ἱστορικὲς καὶ κοινωνικὲς ἀπαντήσεις.
.           Ἐκεῖνο ποὺ παραξενεύει περισσότερο εἶναι ὅτι οἱ ἐν λόγῳ κύριοι καταφέρονται μόνο ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Ἐκκλησία κράτησε τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία μὲ τὴν φιλανθρωπία της στὰ 7 χρόνια τῶν Μνημονίων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ σπάνια μιλᾶνε γιὰ τὴν παπικὴ αἵρεση ἢ τὶς προτεσταντικὲς παραφυάδες. Τὸ Ἰσλὰμ ἢ τὸν Ἰουδαϊσμὸ δὲν τὰ πιάνουν καθόλου στὸ στόμα τους, ἄλλοτε ἀπὸ φόβο καὶ ἄλλοτε ἀπὸ πολιτικὸ κόστος.
.           Δηλαδὴ τὸ νὰ εἶναι κάποιος ὀλίγον ἀντιεκκλησιαστικὸς καὶ δῆθεν ἀναθεωρητικὸς καὶ κάμποσο ἐπικριτικὸς – ἄνευ λόγου καὶ αἰτίας προφανῶς – καὶ νὰ βγάζει πρὸς τὰ ἔξω ἕνα ἄθρησκο λόγο καὶ μία ρητορικὴ ἐλέγχου τῶν ὑποτιθεμένων κακῶς ἐχόντων, νὰ κάνει δῆθεν διαλογισμὸ καὶ γιόγκα, αὐτὸ «πουλάει» σήμερα.
.           Εἶναι ὅμως ἄδικο. Εἶναι καὶ δημοσιογραφικὰ ἐπιπόλαιο. Βλάπτει καὶ τὴν ἐνημέρωση καὶ τὴν πνευματικὴ ὑγεία τῶν ἀγνοούντων καὶ τῶν νέων…
.           Ἀσφαλῶς καὶ δὲν εἶναι ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι μαχητικὰ ἄθεοι οὔτε διακατέχονται ἀπὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ μένος… Κάτι σὰν τηλεοπτικὴ μόδα φαίνεται ὅλο αὐτό, κάτι σὰν εὐρωπαϊκὴ σφήνα, σὰν μία ἐπιδημία, πιθανῶς νὰ ὑπάρχει καὶ κάποια μυστικὴ διευθυντικὴ ὁδηγία ἢ τάση σὲ συγκεκριμένα κανάλια, μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἀναδύεται μία κομματικὴ γραμμὴ πίσω ἀπὸ τὴν πολεμικὴ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Σίγουρα ὑπάρχει καὶ τὸ μίσος τῆς Διεθνοῦς τῶν ἀσεβῶν κατὰ τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἐμπάθεια ἀπὸ τὸν σιωνιστικὸ ὑπόκοσμο τοῦ Χόλυγουντ πρὸς τὴ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία…
.           Ἀσχέτως ὅμως ὅλων αὐτῶν τῶν ἐνδεχομένων, πρέπει νὰ εἴμαστε δίκαιοι. Διότι πέραν τῆς θέσεώς μας καὶ τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντός μας ἔχουμε εὐθύνη, συνείδηση, εἴμαστε καὶ ψυχές. Τὸ ἄδικο δὲν εὐλογεῖται. Οὔτε ἡ ἀχαριστία εἶναι ἐξυπνάδα καὶ δημοσιογραφικὴ ἐπιτυχία καὶ τηλεθέαση. Νὰ δαγκώνει κάποιος τὸ χέρι ποὺ τὸν εὐλογεῖ καὶ μάλιστα τὸ χέρι ποὺ ἔσωζε, σώζει καὶ θὰ σώζει κόσμο καὶ κοσμάκη σὲ δύσκολους καιρούς, εἶναι καὶ ἀσέβεια. Μπορεῖ κάποιος νὰ μὴ θέλει νά ᾽ναι χριστιανὸς ἢ πιστός, ὀφείλει ὅμως νά ᾽ναι δίκαιος καὶ ἀντικειμενικὸς σὲ μία κοινωνία δημοκρατίας καὶ πληροφορίας. Ὅλα κάποια στιγμὴ θὰ μποῦνε στὴ θέση τους. Κάποια στιγμὴ ἡ ἀλήθεια θὰ λάμψει.

ΠΗΓΗ:  ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου