Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Ὄχι καί συγγνώμη ἀπό τούς ὁμοφυλοφίλους!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                Τό ἄν οἱ ὁμοφυλόφιλοι καί οἱ φιλοομοφυλόφιλοι εἶναι οἱ προοδευτικοί, ἐνῶ οἱ ἀνθιστάμενοι στή βρωμιά τῆς ἀνωμαλίας εἶναι οἱ καθυστερημένοι, δέν θά μᾶς τό πῆ ἡ κατευθυνόμενη προπαγάνδα ὑπέρ τῆς διαστροφῆς. Θά μᾶς τό ποῦν οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι καί οἱ ἔχοντες σταθερές ἠθικές ἀξίες στή ζωή. Δέν περιμέναμε τό κίνημα τῶν (ὀλίγων ἤ πολλῶν) ὁμοφυλοφίλων γιά νά μᾶς ποῦν, ἄν ἡ διαστροφή εἶναι «διαφορετικότητα» ἤ ἀρρώστια. Μέχρι πρίν ἀπό μερικές δεκαετίες ὅλοι οἱ διεθνεῖς ἰατρικοί ὀργανισμοί καταχωροῦσαν τήν ὁμοφυλοφιλία ὄχι στόν πόνακα «ἐλευθερία», ἀλλά στόν πίνακα «ἀσθένεια».
• Τώρα πᾶνε νά μᾶς πείσουν, ὅτι τό παρά φύσιν εἶναι… φυσιολογικό! Καί σιγά-σιγά ἡ μειοψηφία τῶν ἀνωμάλων προσελκύει τή συμπάθεια τῆς… πλειοψηφίας! Ἀλλ᾽ ὁ καθορισμός μιᾶς πράξεως ὡς αἰσχρῆς, φρικαλέας καί ἀποδοκιμαστέας δέν γίνεται ἀπό μιά βουλή ἤ ἀπό μιά ἐφημερίδα ἤ ἀπό μιά παράνομη (ἐπί τῇ βάσει τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ) κοινότητα. Ὁ καθορισμός μιᾶς πράξεως ὡς καλῆς ἤ κακῆς γίνεται ἀπό τό Νομοθέτη τῶν αἰωνίων νόμων καί ἀξιῶν, ἀπό τόν Δημιουργό Θεό.
• Ἐν πάσῃ περιπτώσει καθένας εἶναι ἐλεύθερος (!) νά διατυπώνη τίς ἀπόψεις του! Ἔτσι ὑποστηρίζουν οἱ διεστραμμένοι, ἀλλ᾽ ἐννοοῦν τίς δικές τους μόνο ἀπόψεις.
.                  Μόλις ἕνας βουλευτής τόλμησε στή βουλή νά διατυπώση διαφορετική ἄοψι (τή σωστή βεβαίως) ἐναντίον τοῦ «συμφώνου συμβίωησης» τῶν ὁμοφυλοφίλων, «σηκώθηκαν νά τόν φᾶνε». Καί μόλις ἕνας ἄλλος βουλευτής καί πρώην ὑπουργός τόλμησε νά πῆ, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀρρώστια καί δέν πρέπει νά προβάλλεται, ἀμέσως βγῆκε ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματός του, ὄχι ἁπλῶς νά διαφωνήση, ἀλλά νά ἀπαιτήση ἀπό τό βουλευτή κ. Γεράσιμο Γιακουμᾶτο νά ἀνακαλέση καί νά ζητήση συγγνώμη ἀπό τούς θιγέντες… ὁμοφυλοφίλους!
• Τί συγκεκριμένα εἶπε ὁ κ. Γιακουμᾶτος (ἰατρός τό ἐπάγγελμα): «Στήν τηλεόραση ὅλα τά παραδείγματα εἶναι κατά 90% Ὁμοφυλοφιλικά.  Ὅταν τό παιδί ἀνεβαίνει, ἀνεβαίνει, ἔ… κολλάει… Εἶναι κολλητική ἀρρώσια»!
• Δυστυχῶς ὁ κ. Γιακουμᾶτος ἐνέδωσε στήν ἀπαίτησι τοῦ ἀρχηγοῦ του. Κάτι πού σημαίνει, ὅτι ὁ μέν ἀρχηγός δέν σεβάστηκε τήν ἐλεύθερη γνώμη τοῦ βουλευτοῦ, ὁ δέ βουλευτής ὑπέρ τήν ἰατρική του γνώμη ἔθεσε τήν κομματική του θεσούλα! «Διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα μή ἀποσυνάγωγος γένηται», ἀρνήθηκε τόν ἑαυτό του καί τήν ἰατρική του ἰδιότητα! Νά ἡ δήλωσις μετανοίας τοῦ κ. Γιακουμάτου: «Ἔχω ψηφίσει καί τό σύμφωνο συμβίωσης καί τό νομοσχέδιο γιά τήν ἄρση ὑποιασδήποτε διάκρισης. Γιά ὅλους ὅσους ἐξ αἰτίας τῆς παραπληροφόρησης ὄχι ἀθώων δημοσιογραφικῶν ὀργάνων, ἐθίγησαν, ζητῶ συγγνώμη»!!!
• Δέν εἶναι μόνο τό θέμα τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού ἀντιδρᾶ ἀνυποχώρητα ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι πολλοί οἱ ἀντιχριστιανικοί νόμοι.
Ὥστε, λοιπόν, κ. Μητσοτάκη, οἱ χριστιανοί βουλευτές (καί πολιτευτές), πού ἀνήκουν στό κόμμα σας, γιά νά καυτηριάζουν τήν σεξουαλική ἀνωμαλία, τίς ἐκτρώσεις, τή μοιχεία καί τόσα ἄλλα, πού δυστυχῶς καί τό κόμμα σας ἔχει ψηφίσει, θά πρέπη νά παίρνουν τήν ἄδειά σας;
• Μ᾽ αὐτό πού κάνατε μέ τόν κ. Γιακουμᾶτο, δέν ταπεινώσατε ἁπλῶς ἕνα βουλευτή. Προβληματίσατε ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες ὀρθοδόξους χριστιανούς, πού θά ἤθελαν νά ψηφίσουν τό κόμμα σας, ὡς λύσι ὅσων δεινῶν μᾶς ἔχουν βρῆ ἀπό τούς ἀσχέτους καί δεδηλωμένους ἀθέους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

1 σχόλιο:

  1. Τι να πρωτοσχολιάσουμε στα παραπάνω;;
    Οργή και θλίψη προκαλούν...!

    ΑπάντησηΔιαγραφή