Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ἐπιβραβεύσεις ὁμοφυλοφίλων

Τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.               Eἴδαμε πόσα ἠθικά καί ὡραῖα καταδικάζονται ἀπό ἤδη ἰσχύοντες νόμους ἤ ἀπό ἑτοιμαζόμενα νομοσχέδια. Καταδικάζεται ἡ ζωή τῶν ἐμβρύων («ζήτω ἡ ἔκτρωσις»!), ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας («ζήτω ἡ μοιχεία»!), ὁ σεβασμός τῶν θείων, («βλασφημεῖτε ἐλεύθερα»!), ἡ ἑλληνική σημαία («κάψτε ἐλεύθερα»!).[βλ. σχετ.: AΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης) ]

.                  Σ’ αὐτό τό σχόλιο βλέπουμε πῶς τό κράτος ἐπιβραβεύει τήν ἀνωμαλία, τούς διεστραμμένους, τήν ὁμοφυλοφιλία!
• Ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἐξάντλησε, φαίνεται, ὅλα τά θέματα ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί ἔσπευσε στίς 2 Δεκεμβρίου 2016 νά προχωρήση στήν ἀπονομή προνομίων στά ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἔτσι, κατόπιν ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας 201 βουλευτές ψήφισαν νομοσχέδιο, μέ τό ὁποῖο ἐξομοιώνονται τά δικαιώματα τοῦ παρά φύσιν «γάμου» (ἄντρας με ἄντρα! γυναῖκα μέ γυναῖκα!) μέ τά δικαιώματα τοῦ φυσικοῦ γάμου (ἄντρας μέ γυναῖκα).
• Δύο διεστραμμένοι τύποι (ὁμοφυλόφιλοι), πού μέ προηγούμενη νομοθεσία ἀπέκτησαν τό δικαίωμα «γάμου» (συμφώνου συμβιώσεως), τώρα μέ τό νέο νομοσχέδιο θά μποροῦν ἐν ὀνόματι τῆς ἀνώμαλης συμβιώσεώς τους, νά ζητοῦν συνεξυπηρέτησι, νά ἔχουν τά ἴδια μέ ἄλλους ἐργασιακά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα, νά δικαιοῦνται σύνταξη χηρείας, νά κάνουν κοινή φορολογική δήλωσι κ.λπ.
• Τό μόνο ἐκκρεμές, πού θά τούς τό δώση προσεχῶς ἡ Βουλή, εἶναι ἡ υἱοθεσία! Νά ἔχουν τά ὁμόφυλα ζευγάρια τό δικαίωμα νά υἱοθετοῦν παιδιά! Καί τό παιδί σέ ἕνα τέτοιο ζευγάρι τί θά κάνη; Ποιόν θά φωνάζη «μπαμπά»; Ποιόν θά φωνάζη «μαμά»;
• Η μόνη ἠχηρή και τεκμηριωμένη διαφωνία μέσα στη Βουλή ἦταν ἐκείνη τοῦ βουλευτοῦ Ἀττικῆς κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη, πού εἶπε μεταξύ ἄλλων: «Τί θά συμβεῖ στήν Ψυχολογία ἑνός παιδιοῦ, ἄν ἡ δασκαλα τῆς Α´ δημοτικοῦ, μέ τό δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης πού ἔχει, προβεῖ σέ ἀλλαγή φύλου καί τήν ἑπόμενη χρονιά πάει ὡς δάσκαλος;».
• Ζωηρά κίνησις κατά τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» ὁμοφυλοφίλων ὑπήρξε ἡ Εὐρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτῶν γιά τήν προστασία τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας. Προσπάθεια τῶν χριστιανῶν ὅλης τῆς Εὐρώπης ἦταν νά μαζευτοῦν περισσότερες ἀπό 1.000.000 ὑπογραφές ἀπό περισσότερες ἀπό 7 χῶρες τῆς Ε.Ε., ὥστε ἡ ἁρμόδια Εὐρωπαϊκή ἐπιτροπή νά προωθήση τήν πρωτοβουλία στό Εὐρωκοινοβούλιο γιά νά ψηφισθῆ Κανονισμός, πού νά ὁρίζη τήν ἔννοια τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας ὡς ἐξῆς:
«Ὁ γάμος εἶναι μιά ἕνωση μεταξύ ἑνός ἄνδρός καί μιᾶς γυναίκας καί ἡ οἰκογένεια βασίζεται σέ γάμο».
• Ἄς ἐλπίσουμε, ὅτι δημοκρατικά θά ἀκουσθῆ ἡ φωνή τῶν πλειόνων, πού εἶναι ὑπέρ τοῦ φυσικοῦ γάμου καί ὄχι τῆς παρά φύσιν συμβιώσεως.

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου