Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017PanagiaHELP

Δεν φθάνει πού ο Ελληνικός λαός φορτώθηκε με δισεκατομμύρια ευρώ για ασφαλή σίτιση, στέγαση, περίθαλψη παντοειδούς τύπου για τους Μουσουλμάνους πού ούτε κάν οι Έλληνες δεν έχουν, θέλουν τώρα να φτιάξουμε και ειδικούς χώρους στα Νοσοκομεία
γι΄αυτούς ! Ακόμη και χώρους – τζαμιά για να προσεύχονται !

Εδώ τρομάξαμε και χρυσοπλήρωσαν κάποιοι από την τσέπη τους γιά να γίνει μια Ορθόδοξη Εκκλησία στο Νοσοκομείο του Ρίου τώρα θα μας βγάλουν και υποχρεωμένους να τους φτιάξουμε και χώρους προσευχής ( προς το παρόν) χώρια την τσάμπα περίθαλψη! Κι΄ακόμη, να τους ταϊζουν οι νοσηλεύτριες με το δεξί χέρι γιατί με το αριστερό ( λένε ) είναι προσβολή ως…καταραμένο, να τους διορίσουμε και κανέναν χότζα αργότερα …και άλλα τέτοια σκέρτσα πού η σοφή κεφαλή ενός Συριζαίου Διοικητή Νοσοκομείου ξαφνικά ανακάλυψε…
Δικαιούμεθα ως εκ τούτου να διερωτηθούμε: Έχουμε να κάνουμε με προδότες των πάντων, ή με απλούς βλάκες πού σκορπίζουν, πέραν των άλλων, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων κάνοντας φθηνή πολιτική στους πάτρωνες πού τους διόρισαν στην θέση αυτή;


Έτσι λοιπόν…
Οδηγίες για την περίθαλψη Μουσουλμάνων ασθενών έδωσε η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, με το θέμα να φτάνει στη Βουλή μέσω κατάθεσης ερώτησης στον Υπουργό Υγείας, από δύο βουλευτές  της ΝΔ . Τον Αχαιό Ανδρέα Κατσανιώτη και τον Βασίλειο Γιόγιακα.
Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες από αυτές:
>Η ημερήσια παροχή φαγητού ή νερού κατά τη διάρκεια της νηστείας (μήνας του Ραμαζανίου) απαγορεύεται.

>Οταν είναι απαραίτητη η σίτιση του ασθενούς (feeding), με παροχή φαγητού στο στόμα από νοσηλεύτρια ή άλλο επαγγελματία, η σίτιση πρέπει να γίνεται με το δεξί χέρι μόνο. Αποτελεί μεγάλη προσβολή η σίτιση με το αριστερό.

>Φροντίστε για την έστω στοιχειώδη παροχή χώρου προκειμένου να ασκήσουν εκδηλώσεις λατρείας (προσευχή).

>Τυχόν ύπαρξη χριστιανικού συμβόλου πάνω από την κλίνη του ασθενούς (σταυρός, εικόνισμα) πρέπει να αφαιρείται...
>Η νεκροτομή πρέπει να αποφεύγεται. Ωστόσο μπορεί να γίνει αν αυτό απαιτείται από τον νόμο.
Ειδικοί κανόνες αναφορικά με γυναίκες μουσουλμάνες:
>Πάντα να προτιμώνται γυναίκες ιατροί για την εξέταση-θεραπεία της κατηγορίας αυτών των ασθενών. Εάν δεν υπάρχει γυναίκα ιατρός, άνδρας μπορεί να προσφέρει τις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας προσέχοντας ορισμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:

>Πάντα να υπάρχει νοσηλεύτρια παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

>Να μην γίνεται πέρα από το αναγκαίο άγγιγμα ή παρατήρηση στο σώμα της γυναίκας.

>Ο τοκετός μπορεί να γίνει από άνδρα μαιευτήρα όταν είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για την έγκυο.
>Η έκτρωση, ακόμη και όταν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, απαγορεύεται με σοβαρότατες συνέπειες για τον ιατρό. Θεωρείται φόνος και ο ιατρός καλείται να πληρώσει ως αποζημίωση το λεγόμενο Diyyah (blood money).

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές αναφέρουν ότι "πολλές από τις οδηγίες αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία, παραβιάζουν αρχές της ιατρικής δεοντολογίας και είναι μη εφαρμόσιμες σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση σε υποδομές και προσωπικό του Ε.Σ.Υ.".
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες προς ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΠΝ Πατρών για τη διαχείριση μουσουλμάνων ασθενών»
Με εσωτερικό έγγραφο η Διοίκηση του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών παρέχει οδηγίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών υγείας «σε άτομα με διαφορετική κουλτούρα υγείας». Κατά κύριο λόγο γίνεται αναφορά σε «ειδικούς κανόνες για μουσουλμάνους ασθενείς» καθώς και σε «ειδικούς κανόνες αναφορικά με γυναίκες μουσουλμάνες».
Αν και η γνώση και κατανόηση του πολιτισμικού υποβάθρου αλλοδαπών ασθενών, μεταξύ άλλων προσφύγων και μεταναστών, είναι παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τη διαχείρισή τους κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας, ορισμένοι εκ των κανόνων που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο εγείρουν πλήθος πρακτικών και νομικών ζητημάτων για την εφαρμογή τους στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό η απαίτηση «στοιχειώδους παροχής χώρου προκειμένου (οι μουσουλμάνοι) να ασκήσουν εκδηλώσεις λατρείας» προϋποθέτει υποδομές που οφείλει να παράσχει η ίδια η Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Η αφαίρεση «χριστιανικού συμβόλου πάνω από την κλίνη του ασθενούς» δεν είναι εφικτή όταν η συντριπτική πλειονότητα των θαλάμων νοσηλείας περιλαμβάνει τρεις, τέσσερις ή και περισσότερες κλίνες όπου νοσηλεύονται και άλλοι ασθενείς.
Επίσης, η υποχρέωση παρουσίας γυναικών – ιατρών για την εξέταση-θεραπεία γυναικών μουσουλμάνων ή, εναλλακτικά, της παρουσίας νοσηλεύτριας όταν οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται από άνδρα ιατρό είναι ασύμβατη με το σύστημα των εφημεριών οι οποίες προγραμματίζονται σύμφωνα με το διαθέσιμο προσωπικό ανά μονάδα και την ειδικότητα, και όχι βάσει φύλου.
Το ίδιο ισχύει και για τη διεξαγωγή του τοκετού από άνδρα μαιευτήρα μόνο «όταν είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για την έγκυο». Η δε έκτρωση τίθεται ως απαγόρευση, «ακόμη και όταν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού», δίχως να λαμβάνεται υπόψη ο σοβαρός κίνδυνος που ενδέχεται να διατρέχει η ζωή της κυοφορούσας. Μάλιστα αναγράφεται ότι η παράβαση της απαγόρευσης έχει «σοβαρότατες συνέπειες για τον ιατρό» ο οποίος «καλείται να πληρώσει ως αποζημίωση το λεγόμενο Diyyah  (blood money)», σε καταφανή αντίθεση με ό,τι ισχύει στο εθνικό Δίκαιο.
Συμπερασματικά, οδηγίες όπως οι παραπάνω που μάλιστα τίθενται ως «ειδικοί κανόνες» αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία, παραβιάζουν αρχές της ιατρικής δεοντολογίας και είναι μη εφαρμόσιμες σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση σε υποδομές και προσωπικό του Ε.Σ.Υ..
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
–         Ποιος έλαβε την απόφαση για την έκδοση αυτών των οδηγιών;
–         Έχει λάβει γνώση των οδηγιών αυτών; Έχουν δοθεί ανάλογες οδηγίες στο σύνολο των δημόσιων δομών Υγείας της χώρας; Εάν ναι, με ευθύνη ποιας διοικητικής Αρχής;
–         Έχει λάβει γνώση των οδηγιών αυτών ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ;
–         Ποια είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου σχετικά με τη σκοπιμότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των οδηγιών αυτών;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Βασίλειος Γιόγιακας
Ανδρέας Κατσανιώτης
Η 6η ΥΠΕ
Ο υποδιοικητής και ταυτόχρονα αναπληρωτής Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Δημήτρης Κωστακιώτης μιλώντας στο thebest.gr αναφέρει ότι δεν έχει δει αναλυτικά τις οδηγίες και επισημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στην κουλτούρα κάποιων λαών, τις οποίες έχουν αντιμετωπίσει και φέρνει ως παράδειγμα τους πρόσφυγες, που έχουν εγκατασταθεί στην Ηλεία και μουσουλμάνες ζητάνε γυναίκα γυναικολόγο. Υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού ωστόσο διευκρινίζει ότι αυτή η πολυσέλιδη οδηγία του Διοικητή του ΠΓΝΠ θα ελεγχθεί και από τον ίδιο και από τη νομική υπηρεσία της 6ης ΥΠΕ και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη ζητήματος νομιμότητας αυτό θα αποκατασταθεί.

ΣΧΟΛΙΑ...
ετσι μάς κανουν και οι μουσουλμανοι στις χωρες τους !!!!....
ντροπη!!!
τετοια καταπτωση!!!
ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ!!!!!ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΥΜΕ!!!!ΚΥΡΙΕ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΕ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ;;;;;
σεβασμος στη χωρα που τους φιλοξενει
Και μή χειρότερα!
Φαντάζομαι πως οι αντίστοιχες αρχές της χριστιανικής θρησκείας (χριστιανικά σύμβολα όπως σταυρός, εικόνες του Χριστού και της Παναγίας αλλά και η ορθόδοξη νηστεία) και του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων μου ως γυναίκα θα γίνονται σεβαστά, αν βρεθώ ποτέ σε νοσοκομείο μουσουλμανικής χώρας και δη κάποιας που εφαρμόζει τη σαρία. Ή μήπως όχι;
Ή μήπως αντί να γίνονται στο νοσοκομείο της πόλης μου σεβαστά τα δικαιώματα των μουσουλμάνων, απλώς καταπατώνται τα δικά μου αλλά και ο ελληνικός νόμος;
Ή μήπως το νοσοκομείο μας συνεργεί στις διακρίσεις των γυναικών συνεχίζοντας την απαγόρευση στην πρόσβαση γιατρού κάθε μουσουλμάνας γυναίκας, όπως της το επιβάλλουν οι ανατριχιαστικοί νόμοι της σαρίας στην πατρίδα της; Αυτή είναι η "δημοκρατία" μας, η "ισότητα" ο σεβασμός στ δικαιώματα όλων;
Υ.Γ.
Φυσικά και θεωρώ απαραίτητο δικαίωμα του κάθε νοσηλευόμενου να έχει χώρο να ασκήσει τα λατρευτικά του καθήκοντα.
ΑΣ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΔΟΔΟΞΟΙ , ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΝΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ.
ΝΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΚΙ ΟΛΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ. ΑΣ ΑΝΑΛΛΟΓΗΣΤΕΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΛΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΞΕΦΥΓΑΜΕ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΟΔΕΥΣΑΜΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ. ΚΡΙΜΑ
δε θέλω να σε σοκάρω αλλά είμαστε κοσμικό κράτος, το ότι είναι επικρατούσα θρησκεία ο χριστιανισμός δεν μας κάνει χριστιανικό κράτος
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 13 ώρες
Constantinos Athanasopoulos Θέλω πολύ να συμφωνήσω με τον κ.Δημητρόπουλο αλλά η πραγματική αλήθεια είναι αυτό που λες εσύ.
Το κράτος είναι κοσμικό και ας επικρατεί στη πλειοψηφία ο χριστιανισμός! Το οτι μας εδώθει ορθόδοξη χριστιανική παιδεία απο το σπιτι μας και απο το κρατος δεν σημαίνει οτι και αυτό είμαστε σαν κράτος. Το λάθος πιστεύω φαίνεται τίνος είναι πάλι για τη σύγχυση που επικρατεί!
Καί γιατί κυρ-Διοικητές, ὐπουργοανεύθυνοι καὶ λοιποί μου δὲν ξεκινᾶτε ἀπὸ κάτι ἁπλούστερο;
-Νά διαγράψετε τό ὄνομα "ἡ Παναγιά ἡ Βοήθεια" ἀπό τόν τίτλο καί τίς ταμπέλες τοῦ Νοσοκομείου,
-Νὰ ἐξωπετάξετε ὅποια ἰδέα σταυροῦ σχηματίζεται στόν λογότυπο,
-Νά γκρεμίσετε σταυρούς, τρούλους κτλ ἀπό τό ἐκκλησάκι,
-Νά φτιάξετε εἰδικές πτέρυγες γιά τούς μουσουλμάνους ἤ καλύτερα, νὰ στέλνετε τούς χριστιανούς στά παραπήγματα καί μόνο,
-Νά ἀπολύσετε ὅλο τό χριστιανικό προσωπικό (κάτι ποὺ θὰ ἀρέσῃ καί στὴν τροϊκα)
-Νά σταματήσετε κάθε προμήθεια διατροφικῶν εἰδῶν ποὺ δὲν ὑπακούει στούς μουσουλμανικούς κανόνες πχ χοιρινό καί σφαγμένα κρέατα) κτλ.
Καί μαζί μ' αὐτά νὰ ἐξωπετάξετε καί τό τελευταῖο ἴχνος ντροπῆς.
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠοΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΟΙΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ . ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΑΣΦΑΛΩΣ, ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΨΕΥΤΟΗΓΗΤΟΡΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ.
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ..
ΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΝ ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ " ΟΧΙ " Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ.
Μας χτυπάνε & χορεύουμε;;
Εδώ δεν μας τα λέει καλά ο κ. Πισιμίσης ! Σιγά σιγά θα θελήσει να μετονομάσει και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία Βοήθεια», σε « Φατμέ, 4η κόρη του Μωάμεθ»! Θα βγάλει και τις εικόνες, θα τους φέρουμε και δικούς τους γιατρούς ( άλλοι διορισμοί αυτοί, άς περιμένουν διορισμό οι Έλληνες νοσηλευτές..), θα ζητάνε και τζαμί μέσα στο Νοσοκομείο, θα διορίσουμε και κανέναν ιμάμη, οι νοσοκόμες παρακαλώ με μαντίλα και με το δεξί χέρι το φαγητό, και προσέξτε καλά θα βάλουμε μπροστά και την «σαρία» και αλλοίμονο σε όλους σας… Όλα αυτά βέβαια μεταξύ σοβαρού και αστείου αλλά με την φόρα πού έχουνε πάρει μερικοί να μετασχηματίσουν την χώρα ακόμη και τα απίθανα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα!
Σκεφθείτε τώρα να νοσηλευόμαστε από κανένα τροχαίο στην Τουρκία, ή στο Ντουμπάϊ και να τους ζητούσαμε να κατεβάσουν καμία αφίσα του Μωάμεθ! Στην μέν Τουρκία θα τρώγαμε τόσες ξυλιές πού θα τις θυμόμαστε σ΄ όλη μας την ζωή ( το λιγότερο), στο δε Ντουμπάι θα κλαίγαμε το κεφάλι μας πού θα χάναμε…
Όμως το βαθύ κράτος του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχει αναστολές πάνω σε τέτοια θέματα, το λέει και η λέξη άλλωστε: «Σύριζα». Δηλαδή, τι «Σύριζα;». Κομμένα γουλί και σύριζα τα ήθη και κα τα έθιμα του λαού, κομμένα και τα φυσιολογικά όργανα και αισθητήρια του ανθρώπου( το είδαμε με τους Νόμους πού κάθε τόσο ψηφίζουνε…), κομμένη και η Θρησκευτική αντίληψη του Έλληνα, κομμένος σύριζα και ο πατριωτισμός, ελεύθεροι να καίτε τις Σημαίες ο ένας, άντε πάρτε και μερικά νησιά ο άλλος, βλαστημάτε ελεύθερα ο τρίτος, μπάτε δηλαδή σκύλοι και αλέστε και αλεστικά μη δίνετε. Κομμένα και τα κεφάλια ( ; ) της αντίθετης γνώμης!
Τσάμπα και χωρίς πολιτικό αγώνα τα κληρονομήσανε, δεν δουλέψανε, δεν αγωνιστήκανε, δεν κουραστήκανε γι΄ αυτά, βρεθήκανε με καμιά 20σαριά χιλιάδες βουλευτική αποζημίωση ο καθ΄ ένας τους κάθε μήνα, την ώρα που ψωμολυσσάει ο λαός, ο άνεργος, και τα παιδιά μας για ένα δίφραγκο για καφέ, έ, κι΄αν τά δώσουμε τι τρέχει τώρα; Έγινε τίποτα; Άλλωστε, τά ίδια κάνανε και οι πρώην, οι λεγόμενοι «πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια» πού άλλα λέγανε στις Εκκλησίες για να κοροϊδεύουνε τους Χριστιανούς και να τους κλέβουνε την ψήφο, τα ίδια τώρα κάνουνε κι΄ αυτοί με την διαφορά μόνο ότι έχουνε βγάλει την κουκούλα..
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ο Θεός να βάλει το χέρι του στον καθημερινό μας κατήφορο…
Είμαι Ελληνίδα μετανάστρια και σέβομαι τους νόμους και τις αρχές του κράτους που με φιλοξενεί. Καλά θα κάνει αυτός ο κύριος να εφαρμόζει τους νόμους του κράτους και όχι να κάνει δικούς του !!!! Ντροπή του και μόνο που το σκέφτηκε . Και όσο για τους μετανάστες να είναι ευγνώμων που τους παρέχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τα χρήματα και τις θυσίες του Ελληνικού λαού. Κύριε πρόεδρε αυτά στο σπίτι σας!!!!
bravo ke ego mazisou
ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑΤΟΥΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ . ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΕΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

2 σχόλια:

  1. Θα τα πάνε από 'κει, θα τα φέρουν από 'δω... Θα τον πετύχουν τον "στόχο" τους!! Μόνο που εύχομαι, όταν και αν ποτέ κλάψουν οι παραπάνω βουλευτές να μην είναι αργά.......

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Προδότες. Και όσοι τους υπερασπίζονται επίσης. Τόσο απλά!

    ΑπάντησηΔιαγραφή