Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

AΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ἀποποινικοποιήσεις

Τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.             Ἔχουν ἀποποινικοποιήθῆ ἐγκλήματα, ὅπως τό φρικτότερο, ἡ ἔκτρωσις. Ὁ νόμος ἐπιτρέπει τή βρεφοκτονία! Ἀποτέλεσμα τοῦ ἐγκληματικοῦ αὐτοῦ νόμου εἶναι τό ὅτι φονεύονται κάθε μέρα περίπου 800 κυοφορούμενα βρέφη στήν Ἑλλάδα! Καί βέβαια, ὅσο κι ἄν ὁ νόμος τοῦ κράτους ἀπελευθερώνει τό ἔγκλημα, ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, φυτεμένος (ἔμφυτος) στήν ψυχή κάθε ἀνθρώπου, ἐλέγχει καί τιμωρεῖ τόν ἔνοχο (τόν φονιά καί τή φόνισσα) μέ τό μαστίγιο τῆς συνειδήσεως.

.                Πρέπει νά εἶναι πολύ πωρωμένη ἡ συνείδησις τῆς γυναίκας, πού τέλεσε ἔκτρωσι, γιά νά μήν αἰσθάνεται τήν ποινή τῶν τύψεων. Μία ποινή, πού εἶναι πολύ αὐστηρότερη ἀπό τήν τιμωρία τοῦ ποινικοῦ κώδικα.

•Ἀποποινικοποιεῖς τό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων; Ὄχι μόνο δέν ἀποποινικοποιεῖς τήν ψυχή ἀπό τήν τιμωρία τῆς συνειδήσεως, ἀλλά καί διευκολύνεις τή διάδοση τοῦ ἐγκλήματος, πού στόν μέν εὐαίσθητο ἐπιφέρει τήν ποινή τῶν ἰσοβίων τύψεων, στόν δε ἀναίσθητο ἐπιφέρει τήν ποινή τῆς αἰωνίου κολάσεως (ἰδέ και Γαλ. ε´ 21. Ἐφεσ. ε´ 6).

•Εὐαίσθητες γυναίκες στή Γεωργία, πού βαρύνονται μέ τό βάρος (εἶναι ποινή καί αὐτό) ἐκτρώσεων, ὑπέβαλαν ὁμαδικά στόν Πατριάρχη Γεωργίας κ. Ἠλία τήν εἰλικρινῆ τους μετάνοια καί ζήτησαν γονυπετῶς καί μετά δακρύων συγχώρησι. Συμβολικά δέ ἀνέφεραν, ὅτι χτίζουν ναό πρός ἐξιλέωσί τους. Καί ὁ Πατριάρχης τόνισε, ὅτι ὡραιότερο θά εἶναι, ὅσες ἀκόμα μποροῦν, νά ἀνεγείρουν τόν ἔμψυχο ναό, πού κατέστρεψαν, δηλαδή, νά γεννήσουν παιδιά!

• Ἔχει ἀποποινικοποιηθῆ ἀπό τό κράτος καί ἡ ἀτιμία τῆς μοιχείας, διά τῆς ὁποίας δολοφονεῖται ὀ θεσμός τῆς οἰκογένειας καί γκρεμίζονται ἠθικῶς χιλιάδες σπίτια, μέ θύματα τά παιδιά. Ὅσο ὅμως και ἄν δέν θεωρῆται ἀπό τούς ἀνθρώπους ἀδίκημα ἡ μοιχεία, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ τέλειος Νομοθέτης, θά θεωρῆ πάντοτε τή μοιχεία ὡς τή χειρότερη αἰτία διαλύσεως τοῦ γάμου (Ματθ. ε´ 32). Ἠ δε ἐκκλησιαστική ποινή στόν μοιχό ή τήν μοιχαλίδα εἶναι νά μην ξαναπαντρεύωνται (Μάρκ. ι´ 12)! Δυστυχώς καί μερικοί ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες σάν νά δέχωνται την ἀποινικοποίησι τῆς μοιχείας! Οὔτε τήν θεωροῦν λόγο (μοναδικό…) διαζυγίου, οὔτε ἀπαγορεύουν νέο γάμο στό δράστη τοῦ ἐγκλήματος τῆς μοιχείας (ἄντρα ἤ γυναῖκα). Πολλά διαζύγια καί πολλές ἄδειες γάμου ἔχουν ὡς ὑποδομή τήν ἀποποινικοποίησι τῆς μοιχείας!

•Καί οἱ ἀποποινικοποιήσεις συνεχίζονται. Μέ τήν πρώτη λέει τό κράτος:

Φονεύετε ἐλεύθερα κυοφορούμενα βρέφη!

Μέ τή δεύτερη λέει:

Μοιχεύετε ἐλεύθερα!

•Καί μέ τήν τρίτη; Ἡ τρίτη ἀφορᾶ στή βλασφημία. Βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ζητοῦν νά ἀποποινικοποιηθῆ ἡ ἀσέβεια τῆς βλασφημίας! Δηλαδή:

Βλασφημεῖτε ἐλεύθερα!

•Καί τώρα ἔχουμε τέταρτη προκλητική ἀποποινικοποίησι. Σχετική μέ τή σημαία. Ὁ μέχρι πρό τινος ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλος πρότεινε τήν ἀποποινικοποίησι τοῦ καψίματος τῆς ἑλληνικῆς σημαίας!

Καῖτε, λοιπόν, ἐλεύθερα! Κάτω τά χριστιανικά καί τά ἐθνικά σύμβολα!

•Ὁ προτείνων τό ἀτιμώρητο στό κάψιμο τῆς σημαίας ἐπικαλεῖται την «ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης»! Ἀλλ’ ἡ λεγόμενη «ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης» δέν εἶναι ἀπόλυτη καί σίγουρα δέν περιλαμβάνει τήν προσβολή ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν συμβόλων.

Κάποτε ὁ σεβασμός στή σημαία, στό Σταυρό, στό Ὄνομα τοῦ Κυρίου, ἦταν αὐτονόητος. Τώρα ἡ κουλτούρα τῆς ἀναρχοασυδοσίας θεωρεῖ τό σεβασμό αὐτό… καταπίεσι!

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

1 σχόλιο:

  1. Τέσσερις "ελευθερίες ", οι οποίες ουσιαστικά δεσμεύουν και αιχμαλωτιζουν την ψυχή του ανθρώπου. Το χειρότερο, βέβαια, είναι ότι η ψυχή φθείρεται χωρίς να το αντιλαμβανεται!! Μέγιστη ειρωνεία και πλανη!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή