Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΩΡΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟΣ" ;;; ΣΗΜΑΙΝΕΙ ... ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ !!! ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ...

ΔΕΝ ΤΗΣ ΔΙΝΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ, ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

Δὲν θὰ τῆς δώσουν τὸ πτυχίο, ἂν δὲν ἀλλάξει τὶς χριστιανικές της πεποιθήσεις…

.                 Μεταπτυχιακὴ φοιτήτρια στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Georgia τῶν ΗΠΑ μηνύει τὸ Πανεπιστήμιό της, ποὺ τὴν ὑποχρέωσε νὰ ὑποβληθεῖ σὲ πρόγραμμα «ἀποκατάστασης», λόγῳ τῶν θρησκευτικῶν της πεποιθήσεων, σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὰ ἄτομα ποὺ ἐγχειρίζονται γιὰ νὰ ἀλλάξουν φύλο.
.                 Ἡ 24χρονη Jennifer Keeton, ἔχει ἤδη ἀποκτήσει μεταπτυχιακὸ δίπλωμα στὴν παροχὴ συμβουλῶν (Ἡ παροχὴ συμβουλῶν εἶναι εἰδικότητα τῆς ψυχολογίας, ὁ σύμβουλος εἶναι πολὺ διαδεδομένος στὶς ΗΠΑ) στὸ Πανεπιστήμιο Augusta State University, ἀλλὰ οἱ ἁρμόδιοι τῆς Σχολῆς της, τῆς εἶπαν ὅτι θὰ ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὸ Πρόγραμμα ἐκτὸς ἐὰν δὲν μεταβάλει “τὶς βασικὲς θρησκευτικές της πεποιθήσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ συμπεριφορά,” σύμφωνα μὲ μία Ἀγωγὴ ποὺ ὑπέβαλε τὴν περασμένη ἑβδομάδα.
.                 «Ἡ Σχολὴ ἔχει ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ διώξει τὴν δεσποινίδα Keeton ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα Ἀποφοίτησης Συμβούλων, ὄχι λόγῳ τῆς κακῆς ἀκαδημαϊκῆς της παρουσίας ἢ τῆς ἀπόδειξης ὅτι ἔχει ἐλλείψεις σὲ κλινικὲς ἐπιδόσεις, ἀλλὰ ἁπλὰ καὶ μόνο ἐπειδὴ ἔχει ἀνακοινώσει τόσο ἐντὸς ὅσο καὶ ἐκτός τῆς αἴθουσας διδασκαλίας ὅτι ἀποδέχεται τὴν χριστιανικὴ ἠθικὴ σὲ θέματα τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας καὶ τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου”, ἀναφέρει ἡ 43σέλιδη Ἀγωγή.
.                 Ἡ Keeton ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴν διεύθυνση τῆς Σχολῆς στὰ τέλη Μαΐου ὅτι θὰ πρέπει νὰ κληθεῖ νὰ λάβει μέρος σὲ ἕνα σχέδιο «ἀποκατάστασης», λόγω τῶν ‘ἀνησυχιῶν’ τῆς Σχολῆς σχετικὰ μὲ τὶς πεποιθήσεις της γιὰ τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τοὺς γκέι, τὶς λεσβίες καὶ τὰ ἀμφισεξουαλικὰ καὶ τρανσεξουαλικὰ ἄτομα, ἀνέφερε τὸ FOXNews.com. «Τὸ Πανεπιστήμιο προσδιορίζει τὶς ἀπόψεις τῆς δεσποινίδος Keeton ὡς ἐνδεικτικό της ἐπαγγελματικῆς της ἀκαταλληλότητας στὰ πρόσωπα ποὺ ἀνήκουν σὲ αὐτὲς τὶς ὁμάδες», ἀναφέρει ἡ Ἀγωγή.
.                 Σὲ δήλωσή του στὸ FoxNews.com, ἐκπρόσωπος τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Augusta, ἀρνήθηκε νὰ σχολιάσει εἰδικὰ γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς Ἀγωγῆς, ἀλλὰ εἶπε ὅτι τὸ Πανεπιστήμιο δὲν κάνει διακρίσεις στὴ βάση τῆς ἠθικῆς, τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἢ προσωπικῶν ἀπόψεων ἢ πεποιθήσεων τῶν φοιτητῶν.
.                 Ἀναφέρθηκε ὅμως στὸν «κώδικα δεοντολογίας» τῆς Ἀμερικάνικης Συμβουλευτικῆς Ἕνωσης, στὸν ὁποῖον βασίζεται τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο ὁρίζει τοὺς ρόλους καὶ τὶς ἁρμοδιότητες τῶν ἐπαγγελματιῶν συμβούλων. “Ὁ κώδικας περιλαμβάνεται στὸ πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος καὶ ὁρίζει ὅτι οἱ ἐκπαιδευόμενοι σύμβουλοι ἔχουν τὴν ἴδια εὐθύνη μὲ τοὺς ἐπαγγελματίες συμβούλους στὸ νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τὸν κώδικα δεοντολογίας”.
.                 Ὁ κώδικας δεοντολογίας ἀπαγορεύει στοὺς συμβούλους νὰ κάνουν διακρίσεις μὲ βάση μία σειρὰ παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης τῆς ‘ταυτότητας φύλου’ καὶ τοῦ ‘σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ’. “Οἱ σύμβουλοι δὲν πρέπει νὰ κάνουν διακρίσεις εἰς βάρος τῶν πελατῶν τους κατὰ τρόπο ποὺ νὰ ἔχει ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο σὲ αὐτούς”, ἀναφέρει ὁ κώδικας.
.                 Τὸ «σχέδιο ἀποκατάστασης», σύμφωνα μὲ τὴν ἀγωγή, σημείωσε τὴν “διαφωνία τῆς Keeton σὲ διάφορες συζητήσεις στὴν τάξη καὶ σὲ γραπτὲς ἐργασίες σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν γκέι καὶ τῶν λεσβιῶν”, (‘gay and lesbian ‘lifestyle’), καθὼς καὶ τὴν πεποίθησή της ὅτι αὐτὰ τὰ «μοντέλα ζωῆς» ἀποτελοῦν περιπτώσεις σύγχυσης ταυτότητας.
.                 Ἂν ἡ Keeton ἀποτύχει νὰ ὁλοκληρώσει τὸ «σχέδιο», στὸ ὁποῖο περιλαμβάνονται καὶ πρόσθετη προφορικὴ καὶ γραπτὴ ἐξέταση ποὺ θὰ περιγράφει τὸν ἀντίκτυπο ποὺ ἔχουν οἱ πεποιθήσεις της, θὰ ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα Συμβούλων, σύμφωνα μὲ τὴν Ἀγωγή.
.                 Ἡ Keeton ἔχει δηλώσει ὅτι πιστεύει ὅτι ἡ σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ εἶναι τὸ «ἀποτέλεσμα τῆς προσωπικῆς ἐπιλογῆς καὶ ὄχι μία ἀναπόφευκτη κατάληξη ἀπὸ προσδιοριστικὲς δυνάμεις», σύμφωνα μὲ τὴν Ἀγωγή.
.                 “Ἐπίσης, πιστεύει τι πάρχουν μόνο δύο φύλα, τ ρσενικ κα τ θηλυκό, κα τι τ κάθε να χει δοθε στ κάθε τομο κατ τν δημιουργία του, κα δν πιστεύει τι τ φύλο εναι να κοινωνικ κατασκεύασμα μία τομικ πιλογ πο πόκειται σ λλαγς π τ τομο πο δημιουργήθηκε τσι”, λέει ἡ Ἀγωγή.
.                 “Ἐπιπλέον, ἔχει ἐκφράσει τὴν ἄποψή της ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἕνας «τρόπος ζωῆς”, καὶ ὄχι ἕνα «συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ὕπαρξης».
.                 Ὁ David French, ἀνώτερος σύμβουλος στὴ νομικὴ ἐταιρία ‘Alliance Defense Fund’, ὁ ὁποῖος κατέθεσε τὴν ἀγωγὴ ἐναντίον τοῦ Πανεπιστημίου, γιὰ λογαριασμὸ τῆς Keeton, δήλωσε ὅτι τὸ Πανεπιστήμιο δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ὑποχρεώσει τοὺς πολίτες νὰ ἀλλάξουν τὶς πεποιθήσεις τους γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα.
.                 “Τὸ πανεπιστήμιο δήλωσε στὴν Jennifer Keeton ὅτι ἂν δὲν ἀλλάξει τὶς πεποιθήσεις της, δὲν μπορεῖ νὰ μείνει στὸ πρόγραμμα”, εἶπε στὸ FoxNews.com. “Δὲν θὰ ἔχει κὰν τὴν εὐκαιρία νὰ πάρει τὸ πτυχίο. Θὰ πρέπει νὰ διωχθεῖ”.
.                 “Ἕνας φοιτητὴς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζει τὴν ἄποψή του μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν τάξη χωρὶς φόβο ἢ λογοκρισία ἢ ἀποβολή”, εἶπε ὁ French.

Μετάφραση: Βαγγέλης Καλαποθάκης
ΠΗΓΗ: axrhstou.blogspot.gr ἀπο FOX NEWS

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

1 σχόλιο:

  1. Αυτό είναι φασισμός. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ποτέ δεν εδίωξε τους αμαρτωλούς, οι σατανιστές που πολεμούν το Χριστιανισμό κυνηγούν τους πιστούς του Ιησού Χριστού ώστε να πάψουν να μιλούν για Αυτόν και το Ευαγγέλιό Του. Και αποδεικνύουν όσοι φέρονται έτσι ότι είναι υιοί και θυγατέρες του διαβόλου και πολέμιοι του Θεού. Και θα χάσουν την ψυχή τους ενώ όσοι μείνουν όρθιοι και ομολογούν τον Κύριο θα την σώσουν. Μακάρι να μετανοήσουν βέβαια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή