Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑ ΝΑ ... ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ !!!

150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑ ΣΤΟ ΑΡΚΑΔΙ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἡ Ἐκκλησία πάλι πρωτοπόρος στὴ Θυσία καὶ σκαπανέας τῆς Ἕνωσης τῆς Κρήτης μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα».

150 χρόνια π τ θυσία στ ρκάδι

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου Ἡ Ἐκκλησία πάλι πρωτοπόρος στὴ Θυσία καὶ σκαπανέας τῆς Ἕνωσης τῆς Κρήτης μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα

.            Στὶς 8 Νοεμβρίου, τῶν Ταξιαρχῶν, συμπληρώνονται 150 χρόνια ἀπὸ τὴ θυσία τῶν Ἑλλήνων στὴ Μονὴ Ἀρκαδίου τῆς Κρήτης. Στὴ θυσία αὐτὴ συμπυκνώνεται τὸ μεγαλεῖο του ἔπους τῆς Κρητικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα τοῦ 1866 ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Γαβριήλ, ὑπερασπιστὲς τῆς Μονῆς καὶ γυναικόπαιδα μὲ τὴν ἀνατίναξη τῆς μπαρουταποθήκης της θυσίασαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης ἀπὸ τὸν ἀπάνθρωπο τουρκικὸ ζυγὸ καὶ τὴν ἕνωσή Της μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα.
.           Ὁ Ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων στὴν Κρήτη εἶχε ἀρχίσει λίγους μῆνες πρίν. Κέντρο τῆς Ἐπανάστασής τους ἦταν ἡ Μονὴ Ἀρκαδίου. Ἐκεῖ ἦταν τὸ κρησφύγετο τῆς Ἐπαναστατικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἀγωνιστῶν. Ἐκεῖ εἶχαν βρεῖ καταφύγιο καὶ γυναικόπαιδα, κυνηγημένα ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ὁ ὀθωμανὸς διοικητὴς τῆς Μεγαλονήσου, Μουσταφᾶς πασάς, ἔστειλε μήνυμα στὸν ἡγούμενο Γαβριήλ, πὼς ἂν δὲν τοὺς διώξει, θὰ τινάξει τὸ μοναστήρι στὸν ἀέρα. Ὁ ἡγούμενος Γαβριήλ, ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ οἱ ἀγωνιστὲς ἀποφάσισαν νὰ μείνουν στὴ Μονὴ καὶ νὰ φύγουν τὰ γυναικόπαιδα. Ἡ ἡρωίδα τοῦ Ἀρκαδίου Χαρίκλεια Δασκαλάκη ἀντέδρασε. «Θὰ πολεμήσουμε ὅλες οἱ γυναῖκες μαζί σας καὶ θὰ μοιραστοῦμε τὸν ἀγώνα σας», τοὺς εἶπε. Οἱ ἄντρες ὑποχώρησαν μπρὸς στὴν ἀποφασιστικότητα τῶν γυναικῶν. Ἀποφάσισαν ὅλοι τους νὰ ἀμυνθοῦν μέχρις ἐσχάτων, γιατί, ὅπως διαμήνυσαν στὸν Πασά, ὁ ὅρκος ποὺ ἔδωσαν ἦταν «ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ἢ ΘΑΝΑΤΟΣ».
.           Ἀρχὲς Νοεμβρίου τοῦ 1866 δέκα χιλιάδες Ὀθωμανοὶ στρατιῶτες, μὲ τὴ συνοδεία κανονιῶν, πολιόρκησαν τὴ Μονή. Μέσα σ’ Αὐτὴν βρίσκονταν 964 Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 325 πολεμιστὲς καὶ οἱ ἄλλοι γυναικόπαιδα. Στὴν πολιορκία οἱ Ἕλληνες πολέμησαν μὲ ἄφθαστο ἡρωισμό. Κοντά τους ἀγωνίστηκαν οἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά. Ὅσες μποροῦσαν κρατοῦσαν ὅπλα. Οἱ ὑπόλοιπες καὶ τὰ παιδιὰ βοηθοῦσαν γεμίζοντας τὰ ὅπλα καὶ κουβαλώντας φυσίγγια, μπαρούτι, νερὸ καὶ τρόφιμα. Ἡ λαϊκὴ μούσα ἀπαθανάτισε τὴ στάση τῶν γυναικοπαίδων: «…Μ’ ἦρθεν ἡ γ’ ὥρα τοῦ Θεοῦ, κι οἱ ἄντρες πολεμοῦσι, γυναῖκες, κόρες καὶ παιδιὰ φυσέκια κουβαλοῦσι…».
.           Στὶς 8 Νοεμβρίου τοῦ 1866 οἱ Ὀθωμανοὶ τοποθέτησαν κανόνι ἀπέναντι ἀπὸ τὴν πύλη τῆς Μονῆς, καὶ τὴν ἀνατίναξαν. Ἡ μάχη συνεχίστηκε σῶμα μὲ σῶμα στὴν αὐλή της. Οἱ περισσότεροι ἥρωες ὑπερασπιστὲς ἔπεσαν μπρὸς στοὺς πολυπληθεῖς ἐχθρούς. Τὰ γυναικόπαιδα μαζεύτηκαν στὸ λαγούμι, γύρω ἀπὸ τὸν ἡγούμενο Γαβριήλ. Ὁ ἀγωνιστὴς Γιαμπουδάκης μὲ τὴν κουμπούρα του γεμάτη καὶ στραμμένη στὸ μπαρούτι κάνει μία τελευταία ἐρώτηση στὰ γυναικόπαιδα: «Θέλουμε νὰ παραδοθοῦμε στοὺς ὀθωμανοὺς ἢ νὰ πεθάνουμε;». Ὁ ἡγούμενος μὲ τὸ βλέμμα του γεμάτο πόνο, ἀγάπη καὶ στοργή, τὰ διαβεβαίωσε πὼς ὅλοι μαζὶ θὰ βρεθοῦν κοντὰ στὸν Χριστό. Αὐτὰ τότε ἀποφασιστικὰ φώναξαν «Φωτιὰ καλύτερα». Ἡ κουμπούρα ἄδειασε καὶ τὸ μοναστήρι, μὲ τοὺς δικοὺς καὶ τοὺς ἐχθρούς, τινάχθηκε στὸν ἀέρα.
.           Ἡ θυσία τῶν Ἑλλήνων στὸ Ἀρκάδι γιὰ τὴν ἐλευθερία τους εἶχε παγκόσμιο ἀντίκτυπο. Τὸ ὄνομα τῆς Μονῆς καὶ τοῦ ἡγουμένου τῆς Γαβριὴλ συνδέθηκε μὲ τὸ Μεσολόγγι καὶ τὴν Κιάφα, ποὺ ἐπίσης κληρικοὶ ἦσαν οἱ πρῶτοι στὴ θυσία, δείχνοντας τν ταυτότητα ντιλήψεων κα ξιν το που γς λληνισμο. Ἐπὶ πλέον τὸ Ἀρκάδι ἔγινε σύμβολο τῶν κοινῶν ἀγώνων τῶν Κρητῶν μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους Ἕλληνες. Σημειώνεται ὅτι Ἕλληνες ἐθελοντές, ἀπὸ διάφορα μέρη, ἀγωνίστηκαν μαζὶ μὲ τοὺς Κρῆτες κατὰ τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ καὶ Κρητικοὶ πολέμησαν μὲ γενναιότητα στὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα, στοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους καὶ στὴ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία.
.            Στὶς 21 Αὐγούστου 1866, ὅταν ἡ Ἐπαναστατικὴ Συνέλευση κάλεσε τὸν λαὸ τῆς Κρήτης νὰ πάρει τὰ ὅπλα κατὰ τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ στὴ σχετικὴ προκήρυξή της ἔγραψε: «Ἐμμένοντες καρτερικῶς εἰς τὸν ὅρκον ἡμῶν τοῦ 1821, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὸ ἐθνικὸν αἴσθημα τοῦ ἑλληνικοῦ μεγαλείου καὶ τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος καὶ ἔμπλεοι ἐλπίδος ἐκ τοῦ δικαίου τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν, ἀπορρίπτομεν πᾶσαν προσφορὰν καὶ θαρραλέως διακηρύττομεν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ὡς τὸν μόνον ὁμόθυμον καὶ διαρκῆ πόθον ἡμῶν τὴν Ἕνωσιν μετὰ τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος. Καταθικετεύοντες τὸν Παντοδύναμον…νὰ εὐλογῆ τὰ ὅπλα ἡμῶν διὰ πληρεστάτης ἐπιτυχίας».

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου