Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ, ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ καὶ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑ “ΝΕΑ” ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

πικίνδυνα πράγματα,
λέει
ρχιεπίσκοπος γι τς λλαγς στ Θρησκευτικ

– Τί παντ Ν. Φίλης


.               Ἀντιδρᾶ ἔντονα ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος στὶς ἀλλαγὲς ποὺ προωθεῖ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ στόχο, ὅπως ἔχει ἐπισημάνει ὁ ὑπουργὸς Παιδείας νὰ γίνει «μάθημα γνώσης τῶν θρησκειῶν καὶ βεβαίως τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι ὁμολογιακό, κατηχητικό».
.             Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἔκανε λόγο γιὰ ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα πράγματα, ποὺ δὲν θὰ ἀποδώσουν καρποὺς ἀλλὰ θὰ προκαλέσουν μεγάλη ζημιὰ στὴν Παιδεία γενικότερα, στὴν κοινωνία καὶ ρήξη στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας.
.             Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἀπηύθυνε εκκληση πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ «νὰ σταματήσει αὐτὴν τὴν προσπάθεια, νὰ ἀναβάλει κάθε μία πρωτοβουλία ἑνὸς ἢ μερικῶν ἀνθρώπων καὶ σὲ μία βάση μεγάλη Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας νὰ συνεργαστοῦμε σοβαρὰ ἐπιτέλους».
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερε πὼς «τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν περνάει μία κρίση καὶ ἔχουμε τὴν ἀνάγκη ὅλοι καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Πολιτείας νὰ συνεργαστοῦμε πάνω σὲ μεγάλη βάση χωρὶς χρονικὰ ὅρια πέντε ἡμερῶν ἢ δέκα ἡμερῶν ἀλλὰ μὲ περισσότερο χρόνο καὶ περισσότερη ἄνεση γιὰ νὰ πάρουμε τὶς σχετικὲς ἀποφάσεις».
.             Ἀπαντώντας ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης ἐπισήμανε ὄτι «τὰ νέα προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ἀποτέλεσμα πιλοτικῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐμπειρίας τριῶν ἐτῶν καθὼς καὶ πολύμηνου διαλόγου  μὲ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς- θεολόγους καὶ ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας».
.             Σημείωσε ἀκόμη ὅτι τὰ θρησκευτικὰ εἶναι ἕνα μάθημα ὅπως ὅλα τὰ μαθήματα καὶ πὼς ἠ ευθύνη γιὰ τὰ προγράμματα σπουδῶν ἀνήκει σύμφωνα μὲ τὸν νόμο στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.
.             «Εἶναι λάθος ἕνα ὥριμο αἴτημα, ὅπως ἡ ἀναβάθμιση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἀπὸ ὁμολογιακὸ σὲ μάθημα γνώσης τῶν θρησκειῶν, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν Ὀρθοδοξία, νὰ μετατρέπεται σὲ ἀφορμὴ ἀκατανόητης ἀντιδικίας καὶ κινδυνολογίας» προσέθεσε καὶ κατέληξε: «Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας,  Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων εἶναι πάντοτε ἀνοικτὸ στὸ διάλογο μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ προσωπικὰ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, μὲ τὸν αὐτονόητο ἀμοιβαῖο σεβασμὸ τῶν διακριτῶν θεσμικῶν ρόλων».

ΠΗΓΗ «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου