Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

ΤΙ ΗΤΑΝ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821… ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

ΤΙ ΗΤΑΝ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821… ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

 Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.             Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 δὲν ἦταν σὰν τοὺς ἄλλους πολέμους, δηλαδὴ πόλεμος συμφερόντων, μίσους, ἐκδικήσεως, πολιτικῆς καὶ ἐπιρροῶν ἢ συμμαχιῶν. Δὲν ἦταν ταξικὴ ἐπανάσταση καὶ πάλη τῶν τάξεων. Ἦταν ἀπελευθερωτικὸς ἀγώνας ἑνὸς λαοῦ ἐναντίον ξένου δυνάστη.
.             Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 ἔγινε “γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία”. “Πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ὕστερα ὑπὲρ Πατρίδος”, πήραμε τὰ ὅπλα. Ἦταν ἑλληνορθόδοξη Ἐπανάσταση.
.             Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 δὲν ἦταν ἀνθρώπινο κατασκεύασμα, ἀλλὰ θέλημα Θεοῦ. Ὅπως λέγει ὁ Κολοκοτρώνης, “σὰν βροχὴ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἔπεσε ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας σὲ ὅλους” καὶ “ὁ Θεὸς ἔβαλε τὴν ὑπογραφή του γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν τὴν παίρνει πίσω”.
.             Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 ἦταν πνευματικὴ ἐπανάσταση, νίκη τοῦ πνεύματος κατὰ τῆς ὕλης. Οἱ ἀγωνιστὲς πίστευαν, νήστευαν, προσκυνοῦσαν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, προσεύχονταν, ἐξομολογοῦνταν καὶ κοινωνοῦσαν καὶ μέσα στὶς Ἐκκλησιὲς καὶ στὰ μοναστήρια ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ μὲ τὸ κρυφὸ σχολειὸ μάθαιναν “τί εἶχαν, τί ἔχασαν καὶ τί τοὺς πρέπει” καὶ ὁρκίζονταν νὰ ἀποτινάξουν τὴ σκλαβιά.
.             Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 ἦταν χριστιανικὴ ἀνάσταση πίστεως καὶ εὐσεβείας. Δὲν ὑπῆρχαν ἄθεοι στὴν Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21. Ἐμπνέονταν ὅλοι ἀπὸ τοὺς ἥρωες τῆς φυλῆς μας, τοὺς μάρτυρες τῆς Πίστεως καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ γινόντουσαν καὶ οἱ ἴδιοι θυσία καὶ ὁλοκαύτωμα γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Ἐκκλησία.
.             Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 ἦταν ἐθνικὴ καὶ συνολικὰ λαϊκὴ ὑπόθεση μὲ πρωτοστάτες τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαό. Λέει τὸ δημοτικὸ τραγούδι: “Χαρὰ ποὺ τόχουν τὰ βουνά, οἱ κάμποι περηφάνια…νὰ βλέπουν διάκους μὲ σπαθιά, παπάδες μὲ ντουφέκια, νὰ βλέπουν καὶ τὸ Γερμανὸ τῆς Πάτρας τὸ Δεσπότη, νὰ εὐλογάει τ᾽ ἅρματα, νὰ φχιέται στοὺς λεβέντες…”
.             Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 ἦταν μαρτυρικὴ ὑπόθεση. Εἶχε μέσα της τὸ μαρτυρικὸ φρόνημα, γιατί οἱ Τοῦρκοι ζήταγαν μὲ χίλιους δυὸ τρόπους ἀπὸ τοὺς ὑποδούλους χριστιανοὺς νὰ ἀλλαξοπιστήσουν: “Γίνεσαι Τοῦρκος Διάκο μου τὴν πίστη σου ν᾽ ἀλλάξεις, νὰ προσκυνήσεις στὸ τζαμί, τὴν ἐκκλησιὰ ν᾽ ἀφήσεις;”
.              Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 ἦταν ὁμολογία Χριστοῦ, διότι ὅλοι ἀποκρίνονταν μὲ ἕνα στόμα: “Πᾶτε κι ἐσεῖς κι ἡ πίστη σας μουρτάτες νὰ χαθεῖτε, ἐγὼ γραικὸς γεννήθηκα, γραικὸς καὶ θὰ πεθάνω”.
.             Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 ἦταν ἐκκλησιαστικὴ καὶ αἱματηρὴ ἐξέγερση. Ἡ Μάνα Ἐκκλησία πλήρωσε μεγάλο φόρο αἵματος καὶ πνεύματος: εἴχαμε 11 Πατριάρχες κρεμασμένους ἢ σφαγμένους, 100 ἐπισκόπους, τὸ ἴδιο, 6000 κληρικούς, 2000 Νεομάρτυρες, πλῆθος σκοτωμένων Χριστιανῶν, χαμένων παιδιῶν, ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν, μὲ τὸ παιδομάζωμα, στὰ σκλαβοπάζαρα, στοὺς γενιτσάρους καὶ στὰ χαρέμια. Ὅλοι ὅμως ξεκινοῦσαν καὶ τελείωναν τὴ ζωή τους μὲ τὴν πίστη: κλέφτες, ἀρματωλοί, Φιλικὴ Ἑταιρεία, Γρηγόριος ὁ Ε´, Διάκος καὶ Παπαφλέσσας…
.           Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 ἦταν μορφωτικὴ ἀναγέννηση. Μεγάλο ρόλο ἔπαιξαν καὶ οἱ διδάσκαλοι τοῦ Γένους μὲ πρῶτο καὶ κορυφαῖο τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, ποὺ γλύτωσε ἀπὸ τὸν ἐξισλαμισμὸ καὶ τὴν ἀπαιδευσία τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων καὶ προετοίμασε πνευματικὰ τὴν Ἐπανάσταση.

ΓΙ᾽ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ:

.             Νὰ φοβόμαστε. Ζοῦμε καὶ γιὰ μία ἀξιοπρέπεια. Ἀλλοίμονο ἂν χάσουμε τὴ λεβεντιά μας καὶ ἀρχίσουμε νὰ ὑποχωροῦμε καὶ νὰ λέμε “ναὶ σὲ ὅλα” καὶ νὰ ξεπουλᾶμε τὴν ἐθνική μας κυριαρχία, τὴν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια, τὴν περιουσία τοῦ λαοῦ μας καὶ τὴν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα. Ἀπὸ φόβο μὴ πεθάνουμε. Οἱ παλιοὶ ἔλεγαν: “καλύτερα ἕνας τίμιος θάνατος, παρὰ μία ἄτιμη καὶ ντροπιασμένη ζωή”. Ἔχουμε καὶ ἰδανικὰ καὶ ἀρχές, συνείδηση καὶ φόβο Θεοῦ. Ἀλλοίμονο ἂν γίνουμε ἀρνητὲς τῆς πίστεως καὶ προδότες τῆς πατρίδος γιὰ λίγα χρόνια ζωῆς ἀκόμη ἐδῶ στὴ γῆ.

ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ:

.             Νὰ ἐμπνεόμαστε ἀπὸ τοὺς ἥρωες καὶ τοὺς μάρτυρες. Νὰ ζοῦμε καὶ νὰ πεθαίνουμε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. “Εἴμαστε ἀπόγονοι μαρτύρων, μέσα μας τρέχει ἡρώων αἷμα”. Βαδίζουμε στὰ ἴχνη τους καὶ μᾶς ἐμπνέει ἡ θυσία τους. Εἶναι  μπροστάρηδες οἱ πρόγονοί μας καὶ σήμερα καὶ πάντοτε στὸν ἀγώνα μας. “Τὰ ἔθνη δὲν μετριοῦνται μὲ τὸ στρέμμα. Μὲ τῆς καρδιᾶς τὸ πύρωμα μετριοῦνται καὶ τὸ αἷμα”. “Θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ ἐλευθερία” (Ἀνδρέας Κάλβος)

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου