Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

ΑΔΙΑΝΤΡΟΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ

Τοῦ περιοδ. «ΖΩΗ»,
ἀρ. τ. 4285, Δεκ. 2014

Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ποιό θὰ εἶναι τὸ ἐκκωφαντικὸ γκρέμισμα τοῦ Πανεπιστημίου αὐτοῦ, δὲν μποροῦν νὰ τὸ ξέρουν οἱ διάνοιες τῶν «ὑπερ-νόων» του!

.               «Τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης ξανάγραψε τὸν αὐστηρὸ ἐνδυματολογικό του κώδικα, ἀφαιρώντας ἁπλῶς ὁποιαδήποτε μνεία στὸ φύλο τῶν φοιτητῶν του, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι μποροῦν πλέον οἱ ἄνδρες νὰ προσέρχονται ντυμένοι μὲ γυναικεία ἐνδυμασία καὶ τὸ ἀντίστροφο. Μὲ ἄλλα λόγια, σύμφωνα μὲ τὸν νέο κανονισμό, κατὰ τὴ διάρκεια ἐξετάσεων καὶ λοιπῶν ἐπισήμων ἐκδηλώσεων, οἱ φοιτητὲς θὰ μποροῦν κάλλιστα νὰ ἐμφανίζονται μὲ φούστα καὶ καλσὸν καὶ οἱ φοιτήτριες μὲ κοστούμι καὶ παπιγιόν, προκειμένου νὰ ἀποκατασταθεῖ τὸ αἴσθημα ἀδικίας, ποὺ τυχὸν ἔνιωθαν ὁμοφυλόφιλοι φοιτητές. Ἡ σχετικὴ ἀλλαγή, ἄλλωστε, ἡ ὁποία ἐτέθη ἤδη σὲ ἐφαρμογή, ἔγινε μετὰ ἀπὸ αἴτημα τοῦ φοιτητικοῦ συλλόγου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τρανσέξουαλ τοῦ πανεπιστημίου. Στὸ παρελθόν, ὡστόσο, ὁ ἐνδυματολογικὸς κώδικας ἐτηρεῖτο αὐστηρὰ καὶ ἡ παράβασή του ἐτιμωρεῖτο ἀκόμη καὶ μὲ ἀποβολή». Φαινόμενο ἀνησυχητικὸ ἢ κατάντημα θλιβερό; Καὶ οἱ φοιτητὲς αὐτοὶ θὰ κληθοῦν αὔριο νὰ ἀναλάβουν ὑπεύθυνες κοινωνικὲς θέσεις, ὑψηλὰ ἀξιώματα, νὰ ἡγηθοῦν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, νὰ χαράξουν τὸ μέλλον τοῦ δυτικοῦ κόσμου! Ἀλλὰ ὅταν ἡ ἀναισχυντία, ἡ ἀνωμαλία, καὶ οἱ διαστροφὲς νομιμοποιοῦνται καὶ καθιερώνονται καὶ ὁ ἄνθρωπος χάνει τὸν αὐτοσεβασμό του, τότε ἡ ἀνθρωπότητα ἐκφυλίζεται, ἐκβαρβαρίζεται.

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου