Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ (Ν. Χειλαδάκης) «Γιατί ὁ κόσμος νὰ πηγαίνει στὶς ἐκκλησίες. Αὐτὰ δὲν ἐπιτρέπονται σὲ μία σύγχρονη εὐρωπαϊκὴ χώρα».

θνικ πέτειος στ κάγκελα

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης Δημοσιογράφος – Συγγραφέας – Τουρκολόγος

.                   Ἀλήθεια τί εὐτυχία νὰ εἶσαι σήμερα Ἕλληνας (σσς, μὴ μᾶς ἀκούσουν), κάτοικος αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ ἔχει πιάσει τὸ «νόημα» τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ τῆς προόδου καὶ εὐτυχισμένος ἀπολαμβάνει τὰ «ἀγαθὰ» τῆς Τρόικας καὶ τῶν μνημονίων, μὲ τά… χρέη νὰ τὸν πνίγουν μέχρι τὸ λαιμὸ καὶ μὲ τὶς πρόσφατα ἀπίστευτες καταιγίδες καὶ πλημμύρες!
.                   Μόλις πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ φανταστεῖ κανεὶς πὼς θὰ ἐρχόταν μέρα ποὺ ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, θὰ γιορταζόταν μὲ ἑκατοντάδες ὁπλισμένα μάτ, μὲ σιδερόφρακτους φράκτες, μὲ πρωτοφανῆ μέτρα ἀσφαλείας, μὲ φρουρὲς πρακτόρων μὲ ἐκεῖνα τὰ χαρακτηριστικὰ μαῦρα γυαλιά, μὲ ἀμέτρητες κάμερες ἀσφαλείας καὶ μὲ τὸν κόσμο ποὺ ὑποτίθεται πὼς γι’ αὐτὸν τιμᾶται ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος, ἀπομακρυσμένο μὲ βίαιο τρόπο σὲ ἀπόσταση ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων.
.           Ἄλλωστε καὶ αὐτὴ ἡ παρέλαση, ποὺ γίνεται ἔτσι ὅπως γίνεται, εἶναι γιὰ τοὺς ἐπισήμους, γιὰ τοὺς προνομιούχους καὶ τοὺς ἐκσυγχρονιστές, γι’ αὐτοὺς ποὺ ἐπέτυχαν μὲ πολὺ «κόπο» νὰ κάνουν τὴν χώρα ξέφραγο ἀμπέλι σὲ κάθε καρυδιᾶς μουσουλμανικὸ καρύδι, γι’ αὐτοὺς (τί εἰρωνεία), ποὺ ἐπιμένουν πὼς θὰ πρέπει προσεχῶς ἡ παρέλαση νὰ καταργηθεῖ! Ἀντ’ αὐτοῦ νὰ ἔχουμε παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων, οἰκολόγων τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθέρωσης, φιλόζωων καὶ ἄλλων «πολύχρωμων» καὶ νὰ γιορτάζουμε μὲ ὅλες τὶς τιμὲς τὴν… παγκόσμια ἡμέρα τοῦ σκύλου.
.                   Τὴν ἴδια ὥρα, (τὸ ἔχετε ἄραγε ἀντιληφθεῖ;) ὅλες οἱ γειτονικὲς χῶρες, μὲ πρώτη καὶ καλύτερη τὴν «φίλη» καὶ «σύμμαχό» μας Τουρκία, τιμοῦν μὲ κάθε μέσο τὶς ἐθνικές τους ἐπετείους καὶ προβάλλουν μὲ κάθε μέσο ἕνα ἀκράτητο ἐθνικιστικὸ ἐπεκτατισμὸ σὲ βάρος τῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ «ἐκσυγχρονισμένης» Ἑλλάδας. Ἀντίθετα γιὰ μᾶς ὅλα αὐτὰ εἶναι… ἀναχρονιστικὰ κόμπλεξ.
.                   Δὲν μποροῦσε νὰ φανταστεῖ κανεὶς πρὶν ἀπὸ δέκα καὶ παραπάνω χρόνια πὼς θὰ ἐρχόταν μία μέρα ποὺ θὰ ὑπάρχουν πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι θὰ θεωροῦν τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ τὶς παρελάσεις… φασιστικὲς ἐκδηλώσεις, τὴν ἀνάρτηση τῆς σημαίας στὰ μπαλκόνια ἔνδειξη ρατσιστικῶν προθέσεων, πὼς κάθε ἀναφορὰ γιὰ τὶς παραδόσεις γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὰ πιστεύω μὲ τὰ ὁποῖα ἐπέζησε ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες ὁ ἑλληνισμός, νὰ θεωροῦνται ἀναχρονισμὸς καὶ ὀπισθοδρόμηση.
.                   Τὸ ξέρετε πὼς ἐκεῖνο ποὺ ξενίζει ἀλλὰ καὶ ἐξοργίζει περισσότερο τοὺς ἐκπροσώπους τῆς «σωτήριας» γιὰ τὴν Ἑλλάδα Τρόικας, εἶναι ἡ παρουσία ρασοφόρων στὶς δημόσιες ἐκδηλώσεις;
.                   Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπευθύνουν πιὸ συχνὰ στοὺς ἁρμόδιους κυβερνητικοὺς παράγοντες, ὅπως μοῦ ἐκμυστηρεύτηκε ἀνώτερη κυβερνητικὴ πηγή, εἶναι τί θέλουν ὅλοι αὐτοὶ μὲ τὰ μαῦρα καταθλιπτικὰ ράσα πάνω στὴν ἐξέδρα σὲ μία δημόσια γιορτή, στὴν παρέλαση τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου, σὲ κάθε ἐπίσημη τελετὴ ποὺ εὐλογεῖται μὲ τὸν πατροπαράδοτο ὀρθόδοξο ἁγιασμό.
.                   Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπευθύνουν συχνὰ εἶναι γιατί νὰ προβάλλονται αὐτοὶ οἱ θλιβεροὶ καὶ ὀπισθοδρομικοὶ γιὰ τὴν Τρόικα μαυροφόροι κληρικοὶ καὶ γιατί ὁ κόσμος νὰ πηγαίνει στὶς ἐκκλησίες, νὰ ἐκκλησιάζεται, νὰ κοινωνεῖ, νὰ ἔχει ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ φρόνημα. Αὐτὰ δὲν ἐπιτρέπονται σὲ μία εὐρωπαϊκὴ σύγχρονη χώρα, σὲ μία χώρα ποὺ θέλει νὰ πάει μπροστά, νὰ γίνει ἰσότιμο καὶ ἰσάξιο μέλος τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης τῆς ὁποίας τὸ ἔμβλημα εἶναι ἡ…πόρνη τῆς Βαβυλώνας.
.                   Ὅσοι ἐπιμένουν σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς «ἀναχρονιστικὲς» πρακτικές, ὅσοι ἐπιμένουν νὰ προβάλουν τὴν πατροπαράδοτη ἐθνικοθρησκευτικὴ ταυτότητα, θὰ πρέπει νὰ ἀποβληθοῦν ἀπὸ τὸν δημόσιο βίο, νὰ ἀπομονωθοῦν, νὰ ἐξοβελιστοῦν καὶ νὰ ἐξαφανιστοῦν, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει καμία δυνατότητα νὰ ἀκούγονται ἀπὸ τὸν «βομβαρδισμένο» λαὸ γιὰ χάριν τὸ «καλό» τοῦ τόπου.
.                   Αὐτὸς ὁ «βομβαρδισμένος» λαὸς ἐκπαιδεύεται ἀπὸ τὰ νέα σύγχρονα σχολεῖα του νά… θεωρεῖ τὶς λεσβίες καὶ τοὺς κάθε λογῆς ἀνώμαλους σὰν ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα τῆς «προόδου» καὶ τοῦ σύγχρονου εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.
.                   Ἐκπαιδεύεται νὰ θεωρεῖ πὼς οἱ Ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι κάτι… ἄσχημοι καὶ ἀποκρουστικοὶ γέροντες, πὼς οἱ ἥρωες τῆς ἐπανάστασης τοῦ 21 ἦταν ἐγκληματικὰ στοιχεῖα καὶ κάποιοι παράνομοι κλέφτες (κατὰ τὰ κεμαλικὰ ἱστορικὰ πρότυπα) καὶ ὅτι οἱ ἥρωες τοῦ ᾽40 πολεμοῦσαν… χωρὶς ἀντίπαλο.
.                   Ἐκπαιδεύεται νὰ πιστεύει πὼς ἡ καθημερινὴ εἰσβολὴ δεκάδων μουσουλμάνων, εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ πολυπολιτισμοῦ καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ μας.
.                   Αὐτὸς ὁ λαὸς ἐκπαιδεύεται νὰ συμπεριφέρεται σὰν ἕνα πρόβατο ποὺ δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχει βούληση, δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχει θρησκευτικὴ συνείδηση, δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχει ἐθνικὲς ἀξίες καὶ ἐθνικὴ ταυτότητα, ἐκπαιδεύεται νὰ ψηφίζει αὐτοὺς ποὺ τοῦ ἐπιβάλλουν στὴν «προκὰτ δημοκρατία» τους.
.                   Αὐτὸς ὁ λαὸς πρέπει νὰ «σφάζεται» καθημερινὰ στὴν ὑπηρεσία τῆς προόδου καὶ τῆς παγκόσμιας Νέας Τάξης.
.                  Ὑπάρχει ὅμως κάτι ποὺ δὲν καταλαβαίνουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ… ἐξωγήινοι τροικανοὶ καὶ οἱ ἐγχώριοι δοῦλοι τους, ποὺ κατέχουν τὶς ἀνώτερες κυβερνητικὲς θέσεις.
.                   Ὑπάρχει κάτι τὸ πολὺ ἁπλὸ ποὺ δὲν τὸ κατανόησαν ποτὲ καὶ μᾶλλον ποτὲ δὲν θὰ τὸ κατανοήσουν.
.                   Ὑπάρχει κάτι ποὺ δὲν μποροῦν ποτὲ νὰ τὸ δοῦν καὶ νὰ τὸ χωνέψουν. Ἡ «φυλακὴ» τῆς λογικῆς τους δὲν μπορεῖ νὰ καλύψει, νὰ σκεπάσει, νὰ ἐξαφανίσει, κυρίως νὰ ἐξηγήσει κάποιες «παράξενες» ἀξίες ὅπως ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία. Ἂν αὐτὸ ἴσχυε, τότε δὲν θὰ ὑπήρχαμε ἐδῶ καὶ αἰῶνες καὶ τὸ πρόβλημά τους θὰ εἶχε λυθεῖ πρὸ πολλοῦ.
.                   Ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος δὲν ἁλυσοδένεται πίσω ἀπὸ σιδερένια κάγκελα ἑνὸς προδοτικοῦ κατεστημένου. Εἶναι ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
.                   Καὶ ὅπως τὸ εἶπε καὶ τὸ ξανάλεει κάθε μέρα ἐκεῖνος ὁ μεγάλος Ἅγιος Παππούλης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ κάποιοι θέλησαν νὰ τὸν «θολώσουν» μετατρέποντάς τον σέ…σοῦπερ στὰρ (ἄλλη μία πονηρὴ ἐπιχείρηση τῆς Νέας Τάξης), «Ἡ Ἑλλάδα δὲν χάνεται. Αὐτοὶ ἔχουν τὰ σχέδιά τους ἀλλὰ ἔχει καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά Του».
.                   Καὶ ἡ ἱστορία ξέρει νὰ τιμωρεῖ τοὺς προδότες καὶ τοὺς παραβάτες τῶν ἐντολῶν Του.

ΠΗΓΗ: olympia.gr
ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου