Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!

ΑΝΕΚΔΟΤΟΟΟΟΟ !!!Κάποιο ζευγάρι, πῆγε προσκύνημα στοὺς Ἁγίους Τόπους. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ προσκυνήματος, συνέβη ἡ γυναίκα νὰ πεθάνη. Ἀφοῦ ὁ ἄνδρας της τὴν ἔκλαψε, ἄρχισε νὰ ἑτοιμάζη τὰ τῆς κηδείας. Στὸ γραφεῖο τελετῶν ποὺ πῆγε, τοῦ εἶπαν ὅτι, ἐὰν ἡ ταφὴ θὰ γινόταν στὰ Ἱεροσόλυμα θὰ κόστιζε περίπου 1.000 εὐρώ. Ἐὰν ὅμως ἤθελε νὰ μεταφέρη τὸ λείψανο στὴν Ἑλλάδα, θὰ ἔπρεπε νὰ πληρώσει 50.000 εὐρώ.

Ὁ σύζυγος μετὰ ἀπὸ σκέψη ἀποφάσισε ... 
Ζήτησε λοιπὸν, νὰ ἑτοιμάσουν τὴν γυναίκα του γιὰ νὰ τὴν μεταφέρει στὴν ... Ἑλλάδα !
Τἄχασε ὁ ὑπάλληλος τοῦ γραφείου τελετῶν, καὶ γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὴν περιέργειά του ρώτησε:
- Συγνώμη, μὰ ἴσως δὲν καταλάβατε τὶ σᾶς εἶπα. Ἡ μεταφορὰ στὴν Ἑλλάδα θὰ σᾶς κοστίσει 50.000, ἐνῶ ἄν τὴν ἐνταφιάσετε ἐδῶ θὰ πληρώσετε μόνο 1.000 εὐρώ.
- Τὸ κατάλαβα νεαρέ μου καὶ ἐπιμένω στὴν ἐπιλογή μου.
- Μὰ ......
Ἀναγκάζεται ὁ σύζυγος νὰ διευκρινήσει,
- Ἔχω πληροφορηθῆ, ὅτι πολλὲς φορὲς ἐδῶ στοὺς Ἁγίους Τόπους, γίνονται κάποια Θαύματα καὶ μερικοὶ πεθαμένοι ἀνασταίνονται ! Ἆσε λοιπὸν καλύτερα νὰ τὴν πάρω μαζί μου, γιὰ νἆμαι καὶ ...  σίγουρος!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου