Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΣΑΒΒΑΤΟΝ  15  ΜΑΡΤΙΟΥ  2014

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟΥ  ΤΗΣ  Β'  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΤΩΝ  ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Ἀδελφοί, ἀναμιμνσκεσθε τς πρτερον μρας, ν ας φωτισθντες πολλν θλησιν πεμενατε παθημτων, τοτο μν νειδισμος τε κα θλψεσι θεατριζμενοι, τοτο δ κοινωνο τν οτως ναστρεφομνων γενηθντες. Κα γρ τος δεσμος μου συνεπαθσατε κα τν ρπαγν τν παρχντων μν μετ χαρς προσεδξασθε, γινσκοντες χειν ν αυτος κρεττονα παρξιν ν ορανος κα μνουσαν. Μ ποβλητε ον τν παρρησαν μν, τις χει μισθαποδοσαν μεγλην.πομονς γρ χετε χρεαν, να τ θλημα το Θεο ποισαντες κομσησθε τν παγγελαν.τι γρ μικρν σον σον, ρχμενος ξει κα ο χρονιε δ δκαιος κ πστεως ζσεται· κα ἐὰν ποστεληται, οκ εδοκε ψυχ μου ν ατ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, νὰ θυμᾶσθε τὶς περασμένες ἡμέρες, ὅταν, ἀφοῦ ἐφωτισθήκατε, ὑπομείνατε εἰς μεγάλον ἀγῶνα παθημάτων, ἄλλοτε διεπομπεύεσθε μὲ ὀνειδισμοὺς καὶ θλίψεις, ἄλλοτε ἐγίνεσθε  συμπαραστάται ἐκείνων, ποὺ ἐπερνοῦσαν ἀπὸ μίαν τέτοιαν μεταχείρησιν. Διότι καὶ ὅταν ἤμουν φυλακισμένος ἐδείξατε συμπάθειαν, καὶ τὴν διαρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων σας μὲ χαρὰν ἐδεχθήκατε, ἐπειδὴ ἠξέρατε ὅτι ἔχετε κάτι ἀνώτερον καὶ μόνιμον εἰς τοὺς οὐρανούς. Μὴ χάσετε λοιπὸν τὸ θάρρος σας, τὸ ὁποῖον θὰ ἀνταμειφθῇ πλούσια. Ἔχετε ἀνάγκην ὑπομονῆς, διὰ νὰ κάνετε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ καρπωθῆτε τὰ ἀγαθὰ τῆς ὑποσχέσεώς του. Διότι γρήγορα, πολὺ γρήγορα θὰ ἔλθῃ ὁ ἐρχόμενος καὶ δὲν θὰ βραδύνῃ. Ἐκεῖνος ποὺ δικαιώνεται διὰ τῆς πίστεως θὰ ζήσῃ. Ἐὰν ὅμως ὑποχωρήσῃ, ἡ ψυχή μου δὲν εὐαρεστεῖται εἰς αὐτόν

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΥ  ΤΗΣ  Β'  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  


ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παργων ὁ Ἰησοῦς, εδε Λευν τν το λφαου, καθμενον π τ τελνιον, κα λγει ατ· κολοθει μοι. Κα ναστς κολοθησεν ατ· κα γνετο ν τ κατακεσθαι ατν ν τ οκίᾳ ατο, κα πολλο τελναι κα μαρτωλο συνανκειντο τ ησο κα τος μαθητας ατο· σαν γρ πολλο, κα κολοθησαν ατ. Κα ο γραμματες κα ο Φαρισαοι δντες ατν σθοντα μετ τν τελωνν κα μαρτωλν λεγον τος μαθητας ατο· τ τι μετ τν τελωνν κα μαρτωλν σθει κα πνει; κα κοσας ησος λγει ατος· ο χρεαν χουσιν ο σχοντες ατρο, λλ᾿ ο κακς χοντες· οκ λθον καλσαι δικαους, λλ μαρτωλος ες μετνοιαν.
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ἐνῷ ἐβάδιζεν ὁ Ἰησοῦς, εἶδε τὸν Λευΐν, τὸν υἱὸν τοῦ Ἀλφαίου, νὰ κάθεται εἰς τὸ τελωνεῖον καὶ τοῦ λέγει, «Ἀκολούθησέ με». Καὶ αὐτὸς ἐσηκώθηκε καὶ τὸν ἀκολούθησε. Καὶ ἐνῷ ἐκαθότανε εἰς τὸ τραπέζι εἰς τὸ σπίτι τοῦ Λευΐ, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἔτρωγαν μαζί μὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ τοὺς μαθητάς του. Διότι ἦσαν πολλοὶ ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσαν. Οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὅταν τὸν εἶδαν νὰ τρώγῃ μαζὶ μὲ τοὺς τελώνας καὶ τοὺς ἁμαρτωλούς, ἔλεγαν εἰς τοὺς μαθητάς του, «Γιατὶ τρώγει καὶ πίνει μὲ τοὺς τελώνας καὶ τοὺς ἁμαρτωλούς;». Ὅταν ἄκουσε αὐτὸ ὁ Ἰησοῦς, τοὺς λέγει, «Δὲν ἔχουν ἀνάγκην ἀπὸ ἱατρὸν οἱ ὑγιεῖς ἀλλ’ οἱ ἀσθενεῖς. Δὲν ἦλθα νὰ καλέσω δικαίους ἀλλ’ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν».

 ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspxΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου