Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΙΣΣΑΣ ΣΕ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΙΔΙΑΤΕΡΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ


ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΙΣΣΑΣ
ΣΕ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΙΔΙΑΤΕΡΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

.... Στην κρινόμενη υπόθεση, από τις καταθέσεις των μαρτύρων... την ύπ’ αριθ. 991-99Ια/1993 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, τις φωτογραφικές εικόνες που απεικονίζουν τον Νικ. Ζ., ντυμένο μάγο στο ναό της μαγείας του, τα βιβλία περί μαγείας καθώς και τις αφιερώσεις του στην κατηγορούμενη Β. Κ.,
τις φωτογραφίες που εικονίζουν τον κατηγορούμε­νο Γ.Ζ., το περιεχόμενο της εγχειρισθείσης την 1-4-93 στον Ανακριτή μαγνητοταινίας εικόνας και ήχου, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας σε συνδυασμό και προς την απολογία της κατηγο­ρουμένης προέκυψαν τα ακόλουθα:
Η κατηγορουμένη, διαζευγμένη από του έτους 1978, εμνηστεύθη επίσημα και άρχισε να συμβιώνει χωρίς γάμο με τον θανόντα λόγω τροχαίου ατυχήματος  την 29-11-1991, Νικόλαο ...., από του έτους 1985, στην επί της οδού Ν…. στο .….. Αττικής οικία της. Παραπλεύρως της οικίας αυτής, στον αριθμό 3…. της ιδίας οδού, ευρίσκετο η πατρική οικία του κα­τηγορουμένου Γεωργίου Ζ…., ευρισκομένου σε διάσταση με τη σύζυγό του, ασθενούς χαρακτήρος, με προβλήματα συναισθηματικά, άγχος, απογοήτευση και κατάθλιψη λόγω των οικογενειακών προβλημάτων και των ψυχικών πιέσεων περί της ακολουθητέας πορείας του προς επίλυση τους.
Ο Νικόλαος ....., όπως προκύπτει από όλα τα έγγραφα και τις μαρτυρικές καταθέσεις, ήταν άτο­μο με ισχυράν βούληση, γνώστης των αδυναμιών και των προβλημάτων των συνανθρώπων του, με σατανιστικές ικανότητες, γνώσεις μαύρης μαγείας, ικανότητα υποβολής, παρίστανε τον μά­γο, παραψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, πνευματιστή, αστρολόγο, εξεμεταλλεύετο τη δυστυχία, την αφέλεια και τα προβλήματα των συνανθρώπων του, τους εντυπωσίαζε, τους παραπλανούσε ότι έχει τη δύναμη να τους λύσει τα προβλήματά τους και ζούσε παρασιτικώς εις βάρος τους.
Συνεργάτη στην παραπλανητική επαγγελματική αυτή δράση του είχε την κατηγορούμενη, άτομο επίσης χωρίς ηθικούς φραγμούς, με ικανότητα εκμεταλλεύσεως των αδυναμιών, της ευπιστίας, αφελείας και των προβλημάτων των συνανθρώπων της, την οποία είχε μυήσει στη μαγεία και τον αποκρυφισμό.
Για την επιτυχία της εξαπατήσεως των θυμάτων τους, η κατηγορούμενη Βασιλική Κ., και ο Νι­κόλαος Ζ., είχαν διαμορφώσει ένα δωμάτιο της οικίας τους σε «ναό» λατρείας (παραπλάνησης) με μαγικά σύμβολα, πεντάλφα, επτάφωτη λυχνία, αλλά και θυμιατά, εικόνες Αγίων και άλλα πράγματα και παραστάσεις εντυπωσιασμού και υποβολής φόβου και παραπλάνησης, όπου, από κοινού δρώντες στα θύματά τους επετύγχαναν να πείθουν περί των μαγικών ικανοτήτων τους και της δυνατότητός τους να επιλύουν τα προβλήματα των θυμάτων τους.
Περί τα μέσα του έτους 1986, ο κατηγορούμενος και ήδη καταδικασθείς πρωτοδίκως Γ…, πρώτος εξάδελφος της κατηγορουμένης Β..., εξ αφορμής του ότι επισκεύαζε την οικίαν του, επεσκέφθη, κατόπιν προσκλήσεως της κατηγορουμένης, την οικίαν της, εγνώρισε τον Ν…., τον οποίον η εξαδέλφη του παρουσίασε ως σύζυγό της, ο οποίος, αφού εδήλωσε ότι είναι παραψυχολόγος, ασχολείται με τους Αγίους και μεριμνά για το καλό των ανθρώπων και αφού από τις συζητήσεις διέγνωσε τον ασθενή και ευάλωτο χαρακτήρα του και την συ­ναισθηματική δυσπραγία λόγω των οικογενειακών και οικονομικών του προβλημάτων, επεσήμανε, τα προβλήματα αυτά και με πειθώ του εδήλωσε ότι ήταν ικανός, με τη συνεργασία της κατηγορουμένης, να τα επιλύσει. Προς τούτο, μετά παρέλευση μίας εβδομάδος, επεσκέφθη και πάλι την οικία της κατηγορουμένης (ο Γ. Ζ.) οδηγήθηκε στο διακοσμημένο με Ευαγγέλια, δισκοπότηρο, εικονίσματα κ.λπ. αντικείμενα λατρείας δωμάτιο, όπου ο Ν…., αφού του συνέ­στησε να ξαπλώσει με ανοιχτό το πουκάμισο και ξεσφιγμένη την ζώνη του παντελονιού του, τον ψηλάφισε σε ορισμένα σημεία του σώματός του προκαλώντας του πλήρη ατονία και ηρεμία, ενώ διάβαζε ακαταλαβίστικα λόγια από ένα βιβλίο.
Ακολούθως, αφού η κατηγορουμένη τον κάλεσε να ντυθεί και να μεταβεί στο σαλόνι της οικίας της, ο Ζ., του εδήλωσε με πειστικότητα ότι έχει διάρκεια ζωής, μόνο δύο μηνών. Έ­χει πρόβλημα αυτός, τα παιδιά του και η σύζυγός του. Του έχει κάνει μάγια η πεθερά του κα­θώς και η σύζυγός του, για να τον χωρίσει. Από τα μάγια αυτά έχει διάρκεια ζωής μόνο δύο μηνών.
Οι προβλέψεις του αυτές οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και από την κατηγορουμένη εξαδέλφη του περιήγαγαν τον Γ..., σε μεγάλο τρόμο, εξουδετέρωσαν κάθε λογική σκέψη του και άβουλος πλέον, περιδεής και ανήσυχος, εδέχθη ως σανίδα σωτηρίας την υπόσχεση του Ν..., και της κατη­γορουμένης ότι θα τον βοηθήσουν για ν’ αντιμετωπίσει τα μεγάλα αυτά δεινά. Του ζήτησε επίσης ο Ζ., να τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια για την «βοήθεια» που θα του παρείχετο ώστε να εξουδετερώσει τα μάγια, του εδήλωσε δε ότι απαιτούνται 200.000 δραχμές για την καταπολέμηση της μαγείας.
Στην απάντηση του Γ..., ότι δεν έχει το ποσό αυτό, ο Ζ., του συνέστησε να το δανειστεί και να μην αποκαλύψει στον δανειστή του τον σκοπό του δανείου, περαιτέρω δε για να κάμψει τις αντιρρήσεις του, προκάλεσε με τέχνασμα την μετακίνηση του πολύφωτου της οικίας, δίνοντας την εντύπωση και πείθοντας τον Ζ., ότι την μετακίνηση αυτή την είχε επιτύχει με τη δύναμη του βλέμματός του, πράγμα που τον εντυπωσίασε και τον έπεισε ότι διαθέτει υπερφυσικές δυνάμεις.
Με τον τρόπο αυτό, καθώς και με τη χρήση φαρμακευτικών παρασκευασμάτων καταλλή­λων για την εκμηδένιση της βουλήσεώς του και έλεγχο αυτής, τα οποία έβαζε στον καφέ του, η κατηγορουμένη Β..., άλλα και με υπνωτισμούς και άλλους τρόπους και μέσα καταλυτικά της βουλήσεώς του, επέτυχαν να ελέγχουν και να κατευθύνουν την βούλησή του προς εξυπηρέτηση τους, τον έπεισαν και εκποίησε διάφορα περιουσιακά του στοιχεία και τους παρέδωσε τα ληφθέντα τιμήματα και γενικότερα διαμόρφωσαν τον τρόπο διαβιώσεώς του, τις κι­νήσεις του και τις κοινωνικές του σχέσεις.
Του μιλούσαν συνεχώς για τον κίνδυνο θανάτου του, για τα μάγια που δήθεν του είχε κάνει η πεθερά του και η σύζυγός του καθώς και την βοήθεια που αυτοί του πρόσφεραν. Τον χρησιμοποιούσαν ακόμη ως βοηθό τους στις οικιακές τους εργασίες και του απομυζούσαν κάθε οικονομικό του πόρο. Η απληστία όμως και η θρασύτητα της κατηγορουμένης και του θανόντος την 29-11-1991 συντρόφου της, με την πάροδο του χρόνου μεγάλωνε και δεν ικανοποιείτο με την απομύζηση του Γ…
Ούτω, τον μήνα Ιούνιο 1988, η κατηγορουμένη και ο Ν. Ζ., εσκέφθηκαν και αποφάσισαν να εκμεταλλευθούν την θέση του Γ..., ως προϊσταμένου των …., όπου υπηρετούσε ως υπάλληλος, προκαλώντας του, την απόφαση να ιδιοποιηθεί παράνομα μέρος των χρημάτων που ελάμβανε λόγω της υπηρε­σιακής του θέσεως για να καταθέσει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υποκατάστημα … Αττικής στον τηρούμενο εκεί λογαριασμό του υποκαταστήματος του …. όπου υπηρε­τούσε, ακολούθως δε να τους παραδίδει τα χρηματικά ποσά που παράνομα θα ιδιοποιείτο: Εγνώριζαν ότι ο Γ. Ζ., είχε άψογη υπηρεσιακή συμπεριφορά, ήταν υπεράνω υποψίας και οι υπη­ρεσιακοί έλεγχοι στην υπηρεσία αυτή ήταν ανύπαρκτοι.
Ο έλεγχος της βουλήσεώς και των πράξεών του λόγω της επί διετίαν επιβολής τους ήταν πλέον πλήρης και η αφοσίωση του στα πρόσωπά τους αποδεδειγμένη. Με τα δεδομένα αυτά, η κατηγορουμένη και ο Ν. Ζ., τον μήνα Ιούνιο 1988, κατέστρωσαν σχέδιο περί του τρόπου, τόπου, χρόνου υπεξαιρέσεως των χρημάτων της υπηρεσίας του που περιείρχοντο στην κατοχή του Γ. Ζ., προκειμένου να τα καταθέσει στον τηρούμενο στην Εθνική Τράπεζα λογαριασμό, περί των τεχνα­σμάτων που θα μετήρχετο για την επιτυχία του εγκληματικού τους σκοπού και την αποφυγή αποκαλύψεως της, καθώς επίσης και περί του τρόπου συγκαλύψεως της τοιαύτης εγκληματικής του δράσεως. Ακολούθως, κάμπτοντας τις αντιδράσεις του και τους φόβους του για τυχόν αποκάλυψη και τιμωρία με πειστικές διαβεβαιώσεις ότι με τις μαγικές τους ικανότητες ήδύναντο να εμποδίσουν την αποκάλυψη της εγκληματικής δράσεώς του και ότι τα υπεξαιρούμενα χρήματα προο­ρίζονται για υψηλούς σκοπούς, με πειθώ, με κατάλληλες συμβουλές και ανάλυση του εγκληματικού τους σχεδίου, επέτυχαν να προκαλέσουν σ' αυτόν την απόφαση να εκτελέσει εξακολουθητικά τις πράξεις της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία του με ιδιαίτερα τεχνάσματα, όπως ακριβώς τις είχαν σχεδιάσει και τις είχαν προκαλέσει στον φυσικό αυτόν αυτουργό.
Η εξακολουθούσα αυτή κακουργηματική δράση της κατηγορουμένης και του Ν. Ζ., σχεδιάστη­κε και εκτελέστηκε από κοινού και με πρόθεση με περισσότερες πράξεις τους που συνιστούν εξακολούθηση του κακουργήματος της κατά συναυτουργία ηθικής αυτουργίας στην υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα κατ’ εξακολούθηση που τέλεσε ο Γ. Ζ., στο ….., το ….., στην …. και στους ….  Αττικής, καθώς επίσης και στον ….. Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από του μηνός Ιουνίου 1988 μέχρι και του μηνός Σεπτεμβρίου 1991, κατά τους αναφερόμενους για κάθε μερικότερη πράξη χρόνους.
Τα χρηματικά ποσά που υπεξαιρούσε με κάθε μερικότερη πράξη, αναφέρονται με λεπτομέρεια στο διατακτικό της παρούσης προτάσεως και ανέρχονται στο σύνολό τους σε 282.210.000 δραχ­μές. Επίσης, κατά το ίδιο άνω χρονικό διάστημα και στους ίδιους τόπους, η κατηγορουμένη και ο θανών την 29-11-1991 συναυτουργός της, εξακολουθητικά με κατάλληλες οδηγίες, προκάλεσαν στον Γ. Ζ., και την επί μέρους απόφασή του να μεταχειριστεί για την τέλεση του επακολουθούντος ανωτέρω κακουργήματος, τα ιδιαίτερα τεχνάσματα της παραποιήσεως και αλλοιώσεως των αντιγράφων αποδείξεων, των εισπράξεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος πρασί­νου χρώματος, καθώς και των EXTRAIT της Τράπεζας (αντιγράφων μηνιαίας κίνησης ΕΤΕ), εμφανίζοντας δια των αποδείξεων εισπράξεων ΕΤΕ ότι κατέθετε δήθεν μεγαλύτερα ποσά στην Τράπεζα από εκείνα που πραγματικά κατέθετε και καταχωρούσε τα παραποιημένα στις αποδείξεις είσπραξης ποσά στα λογιστικά βιβλία του υποκαταστήματος του …… που υπηρετούσε, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται εικονικά υπόλοιπα του Τραπεζικού λογαριασμού του υποκαταστήματος τού­του. Επίσης και το τέχνασμα της παραποιήσεως των ποσών των επιταγών ώστε να φαίνεται ότι κατέθετε κάθε φορά, περισσότερα χρήματα στην Τράπεζα, καθώς επίσης της παραποιήσεως και αλλοιώσεως των υπολοίπων των αντιγράφων μηνιαίας κίνησης λογαριασμού του υποκαταστήματος, κάθε φορά που αυτά αποστέλλονταν στο υποκατάστημα ……, ώστε να συμφωνούν τα υπόλοιπα αυτά μ’ εκείνα των λογιστικών βιβλίων του υποκαταστήματος όπου γινόταν η καταχώρηση των παραποιημένων και αλλοιωμένων ποσών. Τα τεχνάσματα αυτά, αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσης προτάσεως, σε κάθε μία επί μέρους πράξη υπεξαιρέσεως.
Η ακρίβεια των προκυπτόντων ανωτέρω πραγματικών περιστατικών επιβεβαιώνεται από το ότι ο κατηγορούμενος φυσικός αυτουργός, καίτοι υπεξαιρούσε δεκάδες εκατομμύρια κάθε μήνα σχεδόν, ζούσε στα όρια της φτώχειας, αδυνατούσε δε να εκπληρώνει τις τρέχουσες οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς της πιστωτικής του κάρτας («Εθνοκάρτα»), πολλάκις  έχει αγοράσει ακόμη και πράγματα μικρής αξίας, άμεσης κατανάλωσης (βενζίνη κ.λ.π.), με την κάρτα του δε αυτή, έκανε αναλήψεις μικροποσών και καθυστερούσε την πληρωμή τους. Το γεγονός αυτό θεμελιώνει όχι μόνο ότι όλα τα χρήματα τα παρέδιδε στην κατηγορου­μένη και τον μνηστήρα της, αλλά και ότι ο ίδιος δεν είχε κανένα λογικό κίνητρο για να απο­φασίσει αυτοβούλως να τελέσει την εξακολουθούσα υπεξαίρεση στην υπηρεσία που ετέλεσε.
Ο Γ…., προ της εγκληματικής δράσεως της κατηγορουμένης και του Ν. Ζ., ειργάζετο και σε δεύτερη σκληρή εργασία σε ταβέρνα για ν’ αντιμετωπίσει τα οικονομικά του προβλήματα, αλλά και κατά την περίοδο της εγκληματικής του δράσεως, επίσης, ειργάζετο, βοηθητικά στην οικία της κατηγορουμένης. Ο κατηγορούμενος αυτός, παρά την τεράστια επιβολή της κατηγορουμένης και του Ν...., και την υποδούλωσή του σ’ αυτούς, με δυσφορία τελούσε κάθε φορά τις υπεξαιρέσεις των χρημάτων της υπηρεσίας του, γι’ αυτό χρειάζετο να παρεμβαίνει τηλεφωνικώς στην υπηρεσία του η κατηγορουμένη εξαδέλφη του για να του δίδει σχετικές οδηγίες για την τέ­λεση των επί μέρους πράξεων του. 
Έσπευσε η κατηγορουμένη αυτή να μεριμνήσει για νομικούς παραστάτες του Γ..., για να τον υπερασπιστούν και κατέβαλε μάλιστα και τις σχετικές δαπάνες, παράλληλα δε επί μακρόν τον επισκεπτότανε, μετά την προσωρινή κράτησή του στις φυλακές για να διατηρεί την επιρροή της επάνω του για να μην αποκαλύψει τον εγκληματικό της ρόλο. Η μελέτη των φωτογρα­φικών εικόνων της δικογραφίας, φανερώνει την ψυχική δυσπραγία του Γ..., αλλά και την μετα­βολή της ψυχικής του διαθέσεως και σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία και ιδίως το περιε­χόμενο της μαγνητοταινίας εικόνας και ήχου καθώς και το περιεχόμενο των βιβλίων αποκρυφισμού, μαγείας και παραψυχολογίας και των σχετικών διπλωμάτων της κατηγορουμέ­νης και του Ν..., οδηγεί αβίαστα στην βεβαιότητα ότι η κατηγορουμένη και ο σύντροφός της προκάλεσαν την απόφαση στον Γ..., να γίνει υπεξαιρέτης των χρημάτων της υπηρεσίας του.
Η κατηγορούμενη αρνείται την κατηγορία και ισχυρίζεται ότι ουδόλως, ούτε αυτή, ούτε ο θανών σύντροφός της προκάλεσαν την απόφαση στο άνω φυσικό αυτουργό να εκτελέσει την εξακολουθούσα υπεξαίρεση. Ότι δεν μερίμνησε για την παροχή νομικής προστασίας στον Γ..., με­τά την αποκάλυψη της εγκληματικής του δράσεως. Ότι η στροφή του Γ..., εναντίον της και του θανόντος συναυτουργού και η αποκάλυψη της ηθικής αυτουργίας τους στην υπεξαίρεση, οφείλεται στο ότι δήθεν αυτή αρνήθηκε να υποστηρίξει πρότασή του να στραφεί εναντίον του Ν..., και να αποκαλύψει τον εγκληματικό ρόλο του.
Οι ισχυρισμοί αυτοί καθώς και οι λοιποί συναφείς τοιούτοι ουδέν έδαφος ευρίσκουν στο αποδεικτικό υλικό, καθόσον αμφισβητούν την βεβαίαν αποδεικτική δύναμη των φωτογραφικών εικόνων, το περιεχόμενο της βιντεοταινίας, τα βιβλία της μαγείας και τα λοιπά τοιαύτα σύμβολα, την ίδρυση «ναού» μαγείας στην οικία της, την πολυτελή διαβίωση, την αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, κατά τον κρίσιμον  χρόνον, πολυτίμων μετάλλων και άλλων τεράστιας αξίας πραγμάτων, σε αντίθεση με την φτώχεια του φυσικού αυτουργού. Ο τελευταίος όταν εισήλθε στη φυ­λακή ευρέθη πένης, αλλά με πολλά φυλαχτά, ξόρκια και σύμβολα - αποδείξεις της εγκληματικής επιρροής της κατηγορουμένης εξαδέλφης του. Αλλά και η κατηγορούμενη, παρά τα προσεκτικά υπομνήματά της και άλλα δικόγραφά της, δεν κατορθώνει ν’ αποκρύψει την πολύχρο­νη κοινή εγκληματική δράση της μετά του θανόντος συναυτουργού, τον όποιο αναφέρει ως μου­σικοσυνθέτη, ότι είχε κατάστημα φωτιστικών κ.λ.π., αποφεύγει δε να αναφέρει για τα μάγια και τις αποκρυφιστικές του ασχολίες κ.λ.π.
Υπό τα ανωτέρω εκτιθέμενα, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που στηρίζουν την εναντίον της κα­τηγορουμένης Β... κατηγορία για τις πράξεις της κατ’ εξακολούθηση ηθικής αυτουργίας σε κατ’ εξακολούθηση υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα που ετέλεσε ο Γ..., πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 45, 46 παρ. 1α, 98, 258 του Π.Κ. σε συνδ. με άρθρο 1 παρ. 1, 2, Ν. 1608/1950 όπως τροπ. Με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 1738/78, γι’ αυτό το Συμβούλιό σας πρέπει, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 313 ΚΠΔ, ν’ αποφασίσει την παραπομπή της κατηγορουμένης στο ακροατήριο του Τριμελούς για τα κακουργήματα Εφετείου Αθηνών, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 111 παρ. 2, 122 ΚΠΔ, για να δικάσθεί για τις πράξεις της αυτές.
Επειδή μετά ταύτα, το Συμβούλιό σας, παραπέμποντας την κατηγορουμένη στο ακροατήριο του άνω Δικαστηρίου για να δικασθεί για κακούργημα που τιμωρείται με την ποινή της Ισο­βίου καθείρξεως, εν όψει της βαρύτητος της τελεσθείσης πράξεως, του μακρού χρόνου τελέσεώς της, των ωθησάντων ταπεινών αιτιών και γενικότερων των συνθηκών τελέσεως που φανερώνουν εξόχως αντικοινωνικών προσωπικότητα της κατηγορουμένης και ιδιαίτερα επικίνδυνη, κα­θώς και πιθανών φυγήν της, πρέπει να διαταχθεί η σύλληψη και η προσωρινή κράτηση της κατη­γορουμένης σύμφωνα με τα άρθρα 315 παρ. 3, 282 παρ. 1 ΚΠΔ όπως αντικ. με το άρθρο 2 παρ.1 Ν. 2207/94      
 Αθήναι 9 Αύγουστου 1994.
Ο Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών Χρηστός Λάμπρου.

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα ο οποίος αναφέρθηκε στην παραπάνω έγγραφη πρό­τασή του, που ανέπτυξε και προφορικά και κατόπιν απεχώρησε. Και αφού ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟ­ΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
...Από τα αποδεικτικά μέσα, μάρτυρες, έγγραφα μεταξύ των οποίων φωτογραφίες, βιβλία περί μαγείας και βιντεοταινία, που συγκεντρώθηκαν κατά την κυρία ανάκριση, σε συνδυασμό με την απολογία της κατηγορουμένης και τα έγγραφα υπομνήματα της, προκύπτουν τα πραγματικά περι­στατικά που εκτίθενται στην Εισαγγελική πρόταση, στην οποία ως προς αυτά και το Συμβούλιο αναφέρεται. Σύμφωνα με αυτά: Επαρκείς είναι οι ενδείξεις κατά το στάδιο αυτό της ποινικής διαδικασίας, που στηρίζουν την κατηγορία εναντίον της κατηγορουμένης για την άνω πράξη, που τέλεσε ο Γ....
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει στο ακροατήριο του Τριμελούς για τα κακουργήματα Εφετείου Αθηνών την Β... του ... και της ..., ετών 39, ...για να δικασθεί ως υπαίτιος του ότι, στο …, …, …., Συνοικισμών «……» και ….., κατά το χρονικών διάστημα από του μηνός Ιουνίου 1988 έως 9η Σεπτεμβρίου 1991, από κοινού, μετά του θανό­ντος την 29-11-1991 Ν…., με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα, ετέλεσε την πράξη αυτή. Ειδικότερα: α) Στην Αθήνα τον Ιούνιο 1988 προκάλεσε στον Γεώργιο ….. του ……. την απόφαση να εκτελέσει περισσότερες άδικες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του Ιδίου εγκλήματος, πράξεις τις οποίες αυτός διέπραξε. Δηλαδή στην Αθήνα, κατά το από 6 Ιουνίου 1988 έως 9 Σεπτεμβρίου 1991 χρονικό διάστημα, όντας υπάλληλος του ….., παράνομα ιδιοποιήθηκε χρήματα τούτου, που κατείχε με την πιο πάνω ιδιότητά του, με περισσότερες πράξεις, αποτελούσες εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, μεταχειριζόμενος ιδιαίτερα για το σκοπό τούτο, τεχνάσματα και προκαλώντας σε βάρος του Ιδρύματος ζημία.       Τα ποσά αυτά, ανερχόμενα συνολικά στο ύψος των
217.210.000 δραχμών ιδιοποιήθηκε παράνομα...».

ΣΧΟΛΙΟ: Σίγουρα, η ποινική δίωξη μιας μάγισσας δεν συνιστά «κυνήγι μαγισσών». Αν κριθεί ένοχη, δεν την περιμένει η «πυρά», αλλά η φυλακή. Και για να δικασθεί, δεν χρησιμοποιούνται ως «αποδεικτικά μέσα» βασανιστή­ρια, αλλά γίνεται μία δίκη με όλες τις διαδικαστικές εγγυήσεις για την προστασία της κατηγορουμένης. Ούτε δι­κάζεται βέβαια για τις «θρησκευτικές της πεποιθήσεις», αλλά δικάζεται για τις όποιες τυχόν παράνομες πράξεις της. Με έναν λόγο: Δεν νομιμοποιείται η μαγεία επειδή αλλοιώς δήθεν θα υπάρχει «κυνήγι μαγισσών» ή δίωξη «θρη­σκευτικών μειονοτήτων». Από το ένα άκρο («κυνήγι μαγισσών» του δυτικού μεσαίωνα) δεν πρέπει να πέσουμε στο άλλο άκρο, στην νομιμοποίηση της μαγείας, της «ηθικής» της και των παρανόμων πράξεων που αποφασίζονται και γίνονται στα πλαίσιά της. Η μαγεία, οδηγεί τα θύματα των μάγων σε ψυχική εξάρτηση, σε οικονομική αφαίμαξη, σε υποδούλωση και εκμετάλλευση χωρίς ηθικά όρια. Αν όλα τα αρμόδια όργανα του κράτους δεν δραστηριοποιηθούν συντονισμένα και με πλήρη πολιτική κάλυψη για να ελέγχουν από πάσης απόψεως τις δραστηριότητες των μάγων (φορολογία κερδών από παράνομη δραστηριότητα, ποινικές παραβάσεις, σωρεία παραβιάσεων του αρ. 179 ΑΚ), αυτοί στήνουν τα μικρά τους «κρατίδια» με βρώμικο χρήμα και «μπράβους», υβρίζουν, εκβιάζουν... Και αφού, όπως κατά κανόνα αποδεικνύεται, τέτοιοι έλεγχοι είναι αδύνατοι ή ατελέσφοροι, θα πρέπει βέβαια να εξετασθεί ποινικοποίηση της άσκησης της μαγείας, ιδίως όταν αυτή γίνεται κατ' επάγγελμα η με συμμετοχή ανηλίκων.
Επιτρέπεται «ποινικός φιλελευθερισμός» υπέρ των «κρατιδίων» των μάγων; Δεν θα συνιστούσε αυτό επιστροφή στην βαρβαρότητα, στο νόμο και στα ήθη της ζούγκλας.

Από το «ΝΟΜΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ» Θρησκευτική Ελευθερία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Τεύχος 11-13, Ιούνιος-Αύγουστος 1997 http://www.egolpion.com/nd_11-13.el.aspx
Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου