Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΤΡΙΤΗ  3  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ  ΚΔ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, ἐὰν ὑμεῖς στήκητε ἐν Κυρίῳ, τνα εχαρισταν δυνμεθα τ Θε νταποδοναι περ μν π πσ τ χαρ χαρομεν δι' μς μπροσθεν το Θεο μν, νυκτς κα μρας περεκπερισσο δεμενοι ες τ δεν μν τ πρσωπον κα καταρτσαι τ στερματα τς πστεως μν; Ατς δ Θες κα πατρ μν κα Κριος μν ησος Χριστς κατευθναι τν δν μν πρς μς·μς δ Κριος πλεονσαι κα περισσεσαι τ γπ ες λλλους κα ες πντας, καθπερ κα μες ες μς, ες τ στηρξαι μν τς καρδας μμπτους ν γιωσν μπροσθεν το Θεο κα πατρς μν ν τ παρουσίᾳ το Κυρου μν ησο Χριστο μετ πντων τν γων ατο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
 
 Ἀδελφοί, ἐὰν ἀκουμπᾶτε μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν δύναμη τοῦ Κύρίου ποιάν, ἀλήθεια, εὐχαριστίαν μποροῦμε ν’ ἀνταποδώσωμεν εἰς τὸν Θεὸν γιὰ σᾶς, γιὰ ὅλην τὴν χαρὰν ποὺ αἰσθανόμεθα ἐξ αἰτίας σας ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν μας, καθὼς νύχτα καὶ ἡμέραν προσευχόμεθα μὲ θέρμην νὰ ἰδοῦμε τὸ πρόσωπόν σας καὶ νὰ συμπληρώσωμεν ὅ,τι λείπει εἰς τὴν πίστιν σας; Εἴθε ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας μας καὶ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ κατευθύνῃ τὸν δρόμον μας πρὸς ἐσᾶς. Ἐσᾶς δὲ ὁ Κύριος νὰ σᾶς κάνῃ ν’ αὐξηθῆτε καὶ νὰ ξεχειλίσετε ἀπὸ ἀγάπην μεταξύ σας καὶ πρὸς ὅλους, ὅπως ἡ δική μας ἀγάπη πρὸς ἐσᾶς, ὥστε νὰ ἐνισχύσῃ τὶς καρδιές σας διὰ νὰ βρεθοῦν ἄψογοι εἰς ἁγιότητα ἐμπρός εἰς τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα μας κατὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἁγίους του.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ  ΙΒ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΛΟΥΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· πιβαλοσι γὰρ ἐφ᾿ μς τς χερας ατν κα διξουσι, παραδιδντες ες συναγωγς κα φυλακς, γομνους π βασιλες κα γεμνας νεκεν το νματς μου·ποβσεται δ μν ες μαρτριον. Θσθε ον ες τς καρδας μν μ προμελετν πολογηθναι·γ γρ δσω μν στμα κα σοφαν, ο δυνσονται ντειπεν οδ ντιστναι πντες ο ντικεμενοι μν. Παραδοθσεσθε δ κα π γονων κα συγγενν κα φλων κα δελφν, κα θανατσουσιν ξ μν, κα σεσθε μισομενοι π πντων δι τ νομ μου· κα θρξ κ τς κεφαλς μν ο μ πληται· ἐν τ πομον μν κτσασθε τς ψυχς μν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς μαθητάς του· προσέχετε τοὺς ἀνθρώπους· διότι, θὰ βάλουν τὰ χέρια ἐπάνω σας καὶ θὰ σᾶς καταδιώξουν καὶ θὰ σᾶς παραδώσουν εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ εἰς τὰς φυλακάς, καὶ θὰ σᾶς ὁδηγήσουν εἰς βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἐξ αἰτίας τοῦ ὀνόματός μου. Αὐτὰ θὰ εἶναι γιὰ σᾶς εὐκαιρία διὰ νὰ δώσετε μαρτυρίαν. Θυμηθῆτε λοιπὸν  νὰ μὴ προετοιμάζετε τὴν ἀπολογίαν σας, διότι ἐγὼ θὰ σᾶς δώσω στόμα καὶ σοφίαν, πρὸς τὴν ὁποίαν ὅλοι οἱ ἀντίπαλοί σας δὲν θὰ μπορέσουν νὰ ἀντισταθοῦν οὔτε νὰ ἀντείπουν. Θὰ παραδοθῆτε δὲ καὶ ἀπὸ γονεῖς καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀπὸ συγγενεῖς καὶ φίλους καὶ θὰ θανατώσουν μερικοὺς ἀπὸ σᾶς καὶ θὰ σᾶς μισοῦν ὅλοι ἐξ αἰτίας τοῦ ὀνόματός μου. Ἀλλὰ δὲν θὰ χαθῇ οὔτε μιὰ τρίχα ἀπὸ τὸ κεφάλι σας· μὲ τὴν ὑπομονὴν σας θὰ κερδίσετε τὴν ζωήν σας.

ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου