Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΤΑΡΤΗ  27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ΚΓ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφο, αὐτοὶ οδατε τν εσοδον μν τν πρς μς τι ο κεν γγονεν,λλ προπαθντες κα βρισθντες, καθς οδατε, ν Φιλπποις, παρρησιασμεθα ν τ Θε μν λαλσαι πρς μς τ εαγγλιον το Θεο ν πολλ γνι. γρ παρκλησις μν οκ κ πλνης οδ ξ καθαρσας, οτε ν δλ,λλ καθς δεδοκιμσμεθα π το Θεο πιστευθναι τ εαγγλιον, οτω λαλομεν, οχ ς νθρποις ρσκοντες, λλ τ Θε τ δοκιμζοντι τς καρδας μν. Οτε γρ ποτε ν λγ κολακεας γενθημεν, καθς οδατε, οτε ν προφσει πλεονεξας, Θες μρτυς, οτε ζητοντες ξ νθρπων δξαν, οτε φ' μν οτε π λλων, δυνμενοι ν βρει εναι ς Χριστο πστολοι,λλ' γενθημεν πιοι ν μσ μν, ς ν τροφς θλπ τ αυτς τκνα· οτως μειρμενοι μν εδοκομεν μεταδοναι μν ο μνον τ εαγγλιον το Θεο, λλ κα τς αυτν ψυχς, διτι γαπητο μν γεγνησθε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφο, σεῖς οἱ ἴδιοι ξέρετε ὅτι ἡ ἐπίσκεψίς μας σ’ ἐσᾶς δὲν ἔγινε εἰς μάτην, ἀλλ’ ἂν καὶ προηγουμένως εἴχαμε ὑποφέρει καὶ κακοποιηθῆ εἰς Φιλίππους, καθὼς ξέρετε, εἴχαμε τὸ θάρρος, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ μας, νὰ σᾶς κηρύξωμεν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ μὲ μεγάλον ἀγῶνα. Διότι ἡ προτροπή μας δὲν προήρχετο ἀπὸ πλάνην οὔτε ἀπὸ ἀνήθικον ἐλατήριον οὔτε ἀπὸ δόλον, ἀλλ’ ἐπειδὴ μᾶς ἔκρινε ὁ Θεὸς καταλλήλους διὰ νὰ μᾶς ἐμπιστευθῇ τὸ εὐαγγέλιον, διὰ τοῦτο μιλᾶμε, ὄχι διὰ νὰ γίνωμεν ἀρεστοὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἀλλ’ εἰς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος ἐξετάζει τὶς καρδιές μας. Καθὼς ξέρετε, ποτὲ δὲν ἤλθαμε μὲ λόγια κολακευτικά, οὔτε μὲ ὑστεροβουλίαν πλεονεξίας, ὁ Θεὸς εἶναι μάρτυς, οὔτε ἐζητήσαμε τιμὰς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, οὔτε ἀπὸ σᾶς οὔτε ἀπὸ ἄλλους, ἂν καὶ μπορούσαμε, σὰν ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, νὰ ἔχωμεν ἀπαιτήσεις. Ἀλλὰ ἤμαστε στοργικοὶ μεταξύ σας, ὅπως μιὰ μητέρα περιθάλπει τὰ παιδιά της. Μὲ τέτοιαν θερμὴν ἀγάπην πρὸς ἐσᾶς, εἴχαμε τὴν εὐχαρίστησιν νὰ σᾶς μεταδώσωμεν, ὄχι μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ τοὺς ἑαυτούς μας, διότι μᾶς ἔχετε γίνει ἀγαπητοί.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ΙΑ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΛΟΥΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διδσκοντος το Ἰησοῦ τν λαν ν τ ερ κα εαγγελιζομνου πστησαν ο ερες κα ο γραμματες σν τος πρεσβυτροις κα επον πρς ατν λγοντες· επ μν ν ποίᾳ ξουσίᾳ τατα ποιες, τς στιν δος σοι τν ξουσαν τατην;ποκριθες δ επε πρς ατος· ρωτσω μς κγ να λγον κα επατ μοι· τ βπτισμα ωννου ξ ορανο ν ξ νθρπων; Ο δ συνελογσαντο πρς αυτος λγοντες τι ἐὰν επωμεν, ξ ορανο, ρε, διατ ον οκ πιστεσατε ατ; Ἐὰν δ επωμεν, ξ νθρπων, πς λας καταλιθσει μς· πεπεισμνος γρ στιν ωννην προφτην εναι. Κα πεκρθησαν μ εδναι πθεν. Κα ησος επεν ατος· οδ γ λγω μν ν ποίᾳ ξουσίᾳ τατα ποι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, καὶ ἐνῶ ἐδίδασκε ὁ Ἰησοῦς τὸν λαὸν εἰς τὸν ναὸν καὶ ἐκήρυττε τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα, τὸν ἐπλησίασαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς μαζὶ μὲ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοῦ εἶπαν, «Πές μας μὲ ποιάν ἐξουσίαν κάνεις αὐτὰ καὶ ποιός σοὺ ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν αὐτήν;». Αὐτὸς τοὺς ἀπεκρίθη, «Θὰ σᾶς κάνω καὶ ἐγὼ μίαν ἐρώτησιν: πέστε μου, τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου ἦτο ἀπὸ τὸν οὐρανὸν ἢ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους;». Αὐτοὶ συζητοῦσαν μεταξύ τους καὶ ἔλεγαν, «Ἐὰν ποῦμε, «Απὸ τὸν οὐρανόν», θὰ μᾶς πῇ, «Γιατὶ δὲν ἐπιστέψατε σ’ αὐτόν;». Ἐὰν ποῦμε «Απὸ τοὺς ἀνθρώπους», ὅλος ὁ λαὸς θὰ μᾶς λιθοβολήσῃ, διότι εἶχε πεισθῆ ὅτι ὁ Ἰωάννης εἶναι προφήτης». Ἀπεκρίθησαν ὅτι δὲν γνωρίζουν ἀπὸ ποῦ. Καὶ ὁ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε, «Οὔτε καὶ ἐγὼ σᾶς λέγω μὲ ποιάν ἐξουσίαν κάνω αὐτά».

ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου